Liikevaihto ja tilauskanta edelleen kasvussa – Tulos jäi kuitenkin vertailukaudesta: SRV:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015

Liikevaihto ja tilauskanta edelleen kasvussa – Tulos jäi kuitenkin vertailukaudesta: SRV:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2015

Ensimmäinen vuosipuolisko 1.1.–30.06.2015 lyhyesti:
• SRV:n liikevaihto oli 337,4 (281,6) milj. euroa, muutos +19,8 %
• Liikevoitto oli 3,4 (9,3) milj. euroa, muutos -63,8 %
• Tulos ennen veroja oli 2,6 (5,6) milj. euroa, muutos -52,5 %
• Tulos per osake oli 0,01 (0,06) euroa
• Tilauskanta kauden lopussa oli 1 258,8 (1 047,0) milj. euroa, muutos +20,2 %
• Omavaraisuusaste oli 36,3 (38,4) prosenttia

Katsauskausi 1.4.–30.06.2015 lyhyesti:
• SRV:n liikevaihto oli 164,5 (143,1 4-6/2014) milj. euroa, muutos +15,0 %
• Liikevoitto oli 0,8 (4,9) milj. euroa, muutos -83,7 %
• Tulos ennen veroja oli -0,7 (3,4) milj. euroa
• Tulos per osake oli -0,05 (0,05) euroa
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat:
• SRV allekirjoitti heinäkuussa 2015 170 milj. euron projektinjohtourakkasopimuksen Tampereen Yliopistollisen sairaalan uudisrakennusten toteuttamisesta
• SRV mukaan Fennovoiman ydinvoimalahankkeen rakentamisen projektijohtoon ja sijoittajaksi 1,8 % omistusosuutta vastaavalla osuudella. Asiasta tiedotettiin 5. elokuuta 2015
• SRV myi 5. elokuuta 2015 Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen saksalaisen Dekan hallinnoimalle erikoissijoitusrahastolle
• Strategisia tavoitteita kaudelle 2015-2019 tarkennettiin 5. elokuuta 2015

REDI-kauppakeskuksen aloituksen ansiosta konsernin vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta (684,4 milj. euroa). Tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan 10–20 milj. euroa (18,5).

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala:

Vuoden 2015 ensimmäinen puolisko oli vaihteleva. Kalasataman REDI-hanke ja Niittykummun metrokeskuksen rakennustyöt saatiin vauhdilla käyntiin ja tilauskantamme jatkoi kasvua ollen kesäkuun lopussa ennätyslukemissa, lähes 1,3 miljardia euroa eli 20 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa vuosipuoliskoa suurempi.

Ennätyksiä tehtailtiin myös uusien urakkasopimusten allekirjoitusten osalta. Katsauskauden jälkeen heinäkuussa allekirjoitettu Tampereen Yliopistollisen sairaalan uudisrakennushanke on yksi historiamme suurimpia urakkasopimuksia: kokonaisarvoltaan huikeat 170 miljoonaa euroa. Työt Tampereella käynnistyvät elokuun puolivälissä. TAYSin hanke on hieno jatke sairaalarakentamisen projekteihimme ja osoitus ammattitaitomme korkeasta arvostuksesta näissä vaativissa hankkeissa. Eikä pidä unohtaa suurinta hankettamme, Kalasataman REDIä. On upeaa seurata, miten työmaa on saatu täysillä käyntiin ja asiat etenevät vauhdilla. Työmaan mittakaavasta kertoo hieman se, että työmaalla työskentelee jo nyt päivittäin lähes 200 ihmistä ja kiveä alueelta on louhittu jo lähes yhden ruotsinlaivan verran, yhteensä 170 000 kuutiota. Katsauskauden jälkeen 5.8.2015 allekirjoitettiin myös sopimukset Kalasataman alueelle rakennettavan terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamisesta ja kiinteistöyhtiön myynnistä saksalaisen Dekan hallinnoimalle erikoissijoitusrahastolle.

Omaperusteisen asuntotuotannon tuloutuvan liikevaihdon laskun sekä matalakatteisen urakoinnin osuuden kasvun johdosta tuloksemme kuitenkin heikentyi, vaikka samaan aikaan asuntorakentamisen volyymi kasvoi. Esimerkiksi asuntojen kokonaisaloitusten määrä kohosi kesäkuun alussa yli  tuhanteen asuntoon. Myydyt omakehitteiset asuntokohteet kuitenkin tuloutetaan valmistumisasteen mukaan. Tulokseen vaikutti se, että omaperusteisia asuntoja valmistui ensimmäisellä vuosipuoliskolla vain 22 kappaletta, kun viime vuonna vastaava määrä oli lähes viisinkertainen. Rakenteilla on kuitenkin runsas 1 600 asuntoa, joista jo 75 prosenttia on myyty. Asuntoaloitusten hyvä tilanne ja esimerkiksi kesäkuussa tehty asuntojen myyntiennätys, lähes 150 asuntoa, lupaavatkin ennen kaikkea hyvää tuleville vuosille. Olemme keskittäneet omaperusteisen asuntotuotannon pääosin hyvien liikenneyhteyksien, kuten esimerkiksi metroratojen ja Kehäradan asemien välittömään läheisyyteen, missä uskomme olevan asuntomarkkinoiden yleisestä hieman haasteellisesta tilanteesta huolimatta vetovoimaa myös tulevaisuudessa.

Vaikka Venäjän tilanteeseen yleisesti liittyy merkittävää epävarmuutta, jo meneillään olevien hankkeidemme rakentaminen etenee suunnitellusti ja myös hankkeiden rahoitusneuvotteluissa on onnistuttu tilanteeseen nähden hyvin. Pietariin Okhtan alueelle kohoavan noin 144 000 neliön suuruisen kauppakeskuskokonaisuuden harjannostajaisia vietetään syyskuussa ja kauppakeskuksen on tarkoitus avata ovensa kesällä 2016. Pietarin alueen toinen tärkeä kohteemme, elokuussa 2013 avatun Pearl Plaza -kauppakeskuksen menestys jatkuu. Kävijämäärät ja myynti jatkavat kasvuaan ja tilojen vuokraustaso on edelleen huikeat 99 prosenttia. Huhtikuussa kauppakeskukselle myönnetty Venäjän vuoden 2015 Paras keskikokoinen kauppakeskus -palkinto sai kesäkuussa jatkoa, kun Pearl Plazalle luovutettiin Venäjän arvoistetuimmaksi kiinteistöalan palkinnoksi luokiteltava Golden Brick Award 2015 -kunniakirja.

Isot rakennushankkeemme vaativat ei vain sitoutumista ja kovaa työtä henkilöstöltämme vaan myös lisärahoitusta. Ylimääräinen yhtiökokous 22.6.2015 antoi hallitukselle valtuutuksen valmistella lisäpääoman hankkimista osakeannin avulla. Kokonaistavoitteena on kerätä yhteensä 30-50 miljoonaa euroa uutta pääomaa kivijalaksi tulevalle rakentamiselle. Raha vetää puoleensa lisää rahaa. Kun tase on vahva, on muutakin rahoitusta helpompi saada.

Kerroimme 5.8.2015 lähtevämme mukaan Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen rakentamisen projektinjohtajana ja samalla Fennovoiman omistajaksi 1,8 % omistusosuudella. Sopimus on toimintamme kannalta todella merkittävä, yksi historiamme merkittävimmistä, ja vahvistaa entisestään asemaamme projektinjohtourakoinnin edelläkävijänä. Hankkeeseen haluttiin mukaan luotettava suomalainen rakentamisen kumppani, joka tuntee paikallisen lainsäädännön ja määräykset. Meillä on vahva kokemus projektinjohdosta ja tunnemme myös ennen kaikkea Fennovoiman ydinvoimalahankkeen jo pitkältä ajalta. Jälleen upea lisä jo muutenkin hienoon tilauskantaamme ja odotamme suurella mielenkiinnolla hankkeen käynnistymistä.

Loppuvuosi näyttää lyhyesti sanottuna lievästi optimistiselta. Samaan aikaan, kun Kreikan epävarma tulevaisuus ja Venäjän tilanne varjostavat osaltaan Euroopan taloudellista kehitystä, esimerkiksi asuntokaupassa on havaittavissa Suomessa pieniä elpymisen merkkejä. Myös toimitilakohteissa uskotaan loppuvuonna jo parempaan erittäin heikon viime vuoden jälkeen. Uusien isojen hankkeiden käynnistyminen, ennätyskorkea tilauskanta ja lukuisat asuntoaloitukset vaativat ennen kaikkea paljon koko henkilöstöltämme. Resursseja on vahvistettu ja vahvistetaan edelleen tarpeiden mukaan ja syksyn aikana tullaan käynnistämään lukuisia henkilöstön hyvinvointiin liittyviä uusia hankkeita.  Asiakkailta ja sidosryhmiltä saatu palaute sekä voitetut uudet hankkeet vahvistavat näkemystäni henkilöstömme korkeasta ammattitaidosta ja todella vahvasta sitoutumisesta yhtiöön. 

  

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1-6/ 2015 1-6/ 2014 muutos,meur muutos, % 4-6/ 2015 4-6/ 2014 1-12/ 2014
Liikevaihto 337,4 281,6 55,9 19,8 164,5 143,1 684,4
Liikevoitto 3,4 9,3 -6,0 -63,8 0,8 4,9 24,9
Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -0,7 -3,8 3,0   -1,5 -1,5 -6,4
Tulos ennen veroja 2,6 5,6 -2,9 -52,5 -0,7 3,4 18,5
Tulouttamaton tilauskanta 1 258,8 1 047,0 211,8 20,2     860,4
Uudet sopimukset 716,7 502,0 214,7 42,8 227,6 317,3 700,3
Liikevoitto, % 1,0 3,3     0,5 3,4 3,6
Katsauskauden voitto, % 0,6 1,5     -0,5 1,8 2,2
Omavaraisuusaste, % 36,3 38,4         43,0
Korollinen nettovelka 251,0 252,7 -1,6 -0,7     206,1
Velkaantumisaste, % 111,4 113,4         91,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,8 3,7         5,4
Oman pääoman tuotto, % 1,8 3,7         6,9
Tulos per osake, eur 0,01 0,06 -0,05 -86,8 -0,05 0,05 0,33
Omapääoma per osake, eur 5,04 4,97 0,07 1,4     5,04
Osakekurssi kauden lopussa, eur 3,71 4,13 -0,42 -10,2     2,83
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 35,6 35,5   0,2     35,6

Yleiskatsaus

Ensimmäinen vuosipuolisko 1.1.-30.6.2015

Konsernin tilauskanta kasvoi katsauskaudella 1 258,8 (1 047,0) milj. euroon  uusien urakkasopimusten ansiosta, joista suurimmat olivat Kalasataman REDI-hanke sekä Niittykummun metrokeskus. Tilauskannan myyty osuus on 85 prosenttia, yhteensä 1 074 milj. euroa. Konsernin uusien sopimusten määrä kasvoi 716,7 (502,0) milj. euroon.

Konsernin liikevaihto kasvoi 337,4 (281,6) milj. euroon. Liikevaihtoa kasvatti REDIn kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen rakentamisen aloitus, jolloin liikevaihtoon kirjautui myös ennen rakentamisen aloituspäätöstä jo tehdyn louhinta- ja muun infratyön osuus valmistusasteen mukaisesti. Asuntojen omaperusteinen kuluttajamyynti kasvoi 310 asuntoon (101), mutta sijoittajamyynti jäi nollaan (347). Ensimmäisellä vuosipuoliskolla valmistui 22 (100) luovutuksen mukaan tuloutettavaa omaperusteista asuntoa.

Konsernin liikevoitto oli 3,4 (9,3) milj. euroa  ja liikevoittoprosentti 1,0 (3,3) prosenttia. Liikevoitto pieneni johtuen pääosin omaperusteisen asuntotuotannon liikevaihdon laskusta sekä matalakatteisen toimitilaurakoinnin osuuden kasvusta.  Useat suurhankkeet lähtivät käyntiin katsauskaudella ja näiden rakentamisvolyymien aiheuttama kiinteiden kustannusten nousu pienensi liikevoittoa. Toisaalta vertailukauden liikevoittoon sisältyi vuokratuottoja Q3 2014 myydystä Derby-toimitilasta. Liikevoittoa kasvattivat toisaalta osakkuus- ja yhteisyritysten parantuneet tulokset.

Liikevoiton suhteellista tasoa alentaa kolmen kauppakeskushankkeen (Okhta Mall, Daily ja REDI) rakentamisen katteesta eliminoitava SRV:n omistusosuutta vastaava osuus, joka tuloutuu vasta, kun sijoitus myydään.

Liikevoiton ja liikevoittoprosentin vuosineljännesvaihteluun vaikuttavat SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus ja jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista sekä toiminnan hankekehitysluonne.

Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,7 (-3,8) milj. euroa. Nettorahoituskulut paranivat yleisen korkotason laskun, korkotuottojen kasvun, vahvistuneen ruplan aiheuttamien kurssierojen  sekä 1,4 milj. euron tuloutuneen luottotappiovarauksen vuoksi.

Konsernin tulos ennen veroja oli 2,6 (5,6) milj. euroa. Katsauskauden voitto oli 2,0 (4,1) milj. euroa. Tuloverot olivat yhteensä -0,6 (-1,5) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,06) euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 36,3 (38,4) prosenttia. Omavaraisuusaste heikkeni rakentamisen, erityisesti REDI-hankkeen, sitoman pääoman vuoksi.

Toinen vuosineljännes 1.4.-30.6.2015

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 164,5 (143,1) milj. euroa  ja liikevoitto 0,8 (4,9) milj. euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikutti REDI-hankkeen käynnistyminen. Liikevoittoa heikensi Suomen asuntorakentamisen vähentynyt liikevaihdon ja katteen määrä sekä matalakatteisen toimitilaurakoinnin suurempi osuus. Useat suurhankkeet lähtivät käyntiin katsauskaudella ja näiden rakentamisvolyymien aiheuttama kiinteiden kustannusten nousu pienensi liikevoittoa.  Konsernin tulos ennen veroja oli -0,7 (3,4) milj. euroa.

Näkymät vuodelle 2015

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2015 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, omaperusteisen asuntotuotannon myynnin määrä ja kohteiden valmistusajankohta sekä uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen. Suurin hankkeista on huhtikuussa käynnistynyt Kalasataman REDI-hanke. Tämänhetkisten valmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2015 aikana valmistuu 247 omaperusteista asuntoa.

REDI-kauppakeskuksen aloituksen ansiosta konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta (684,4 milj. euroa 1-12/2014) ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan 10-20 milj. euroa (18,5 milj. euroa 1-12/2014).

Tiedotustilaisuus

Osavuosikatsaus esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa 6.8.2015 kello 10.30 Scandic Simonkenttä -hotellin Espa-kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa ovat paikalla muun muassa toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala ja CFO Ilkka Pitkänen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä yhtiön kotisivuilla, osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali löytyy tilaisuuden jälkeen samasta internetosoitteesta.

Julkistamismenettely

SRV Yhtiöt Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen tämän pörssitiedotteen pdf-liitteenä. Katsaus on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213
Ilkka Pitkänen, CFO, +358 (201) 455 200, +358 (40) 6670906
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, +358 (50) 598 9560

www.srv.fi

 

 

Jaa sivu