Liikevaihto edelleen kasvussa, operatiivinen liikevoitto parani

Liikevaihto edelleen kasvussa, operatiivinen liikevoitto parani

Tammi-syyskuu 2017 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 776,9 (555,5 1−9/2016) milj. euroon (kasvu 40 %). Liikevaihtoa paransi Suomen liiketoiminnan liikevaihdon kasvu, kasvu oli suurinta Suomen asuntorakentamisessa.
 • Operatiivinen liikevoitto* oli 14,5 (10,9) milj. euroa (kasvu 33 %). Operatiiviseen liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti Suomen liiketoiminnan liikevaihdon kasvu ja viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi tuloutuneiden omaperusteisten asuntojen määrä. Operatiivista liikevoittoa heikensivät eräiden rakenteilla olevien hankkeiden kustannusten nousu sekä yhden jo valmistuneen projektin kuluvaikutus.
 • Liikevoitto laski 5,7 (11,4) milj. euroon. Liikevoittoa heikensi kansainvälisen liiketoiminnan tuloksen lasku -13,2 (-1,4) milj. euroon. Kansainvälisen liiketoiminnan tulokseen vaikutti ennen kaikkea ruplan kurssimuutos, jonka vaikutus oli -8,9 milj. euroa.
 • Tulos ennen veroja oli -4,7 (-3,1) milj. euroa.
 • Tulos per osake oli -0,13 (-0,11) euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 535,7 (1 888,1) milj. euroa. Tilauskanta on laskenut, koska viime vuonna vastaavana ajankohtana tilauskantaan kirjattiin useita suuria hankkeita, kuten Keski-Suomen Sairaala Nova.
 • Omavaraisuusaste oli 34,0 (37,8) prosenttia ja velkaantumisaste 123,4 (99,7) prosenttia. Omavaraisuusasteen ja velkaantumisasteen muutokseen vaikuttivat ruplan heikentynyt kurssi ja sitoutuneen pääoman kasvun johdosta lisääntynyt nettovelka.

*Yhtiön toiminnan vertailukelpoisuuden lisäämiseksi tuloksen osalta otettiin 20.7.2017 alkaen käyttöön uusi ”operatiivisen liikevoiton” -käsite, joka eroaa virallisesta IFRS-liikevoitosta siinä suhteessa, että siitä on poistettu Venäjän liiketoiminnan rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset valuuttakurssierot ja niiden mahdolliset suojausvaikutukset.

 

Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 268,3 (193,1 7−9/2016) milj. euroon. Liikevaihtoa paransi Suomen liiketoiminnan liikevaihdon kasvu, kasvu oli suurinta Suomen asuntorakentamisessa.
 • Operatiivinen liikevoitto nousi 9,0 (6,7) milj. euroon. Liikevoittoa kasvatti erityisesti tuloutuneiden omaperusteisten asuntojen määrä 213 (26).
 • Liikevoitto oli 7,7 (7,3) milj. euroa. Liikevoittoa heikensi kansainvälisen liiketoiminnan tulos, josta ruplan kurssivaikutus -1,3 milj. euroa.
 • Tulos ennen veroja oli 3,3 (3,9) milj. euroa.
 • Tulos per osake oli 0,04 (0,04) euroa.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 • SRV ilmoitti lokakuussa myyvänsä Helsingin Jätkäsaareen rakennettavan Wood Cityn toimistorakennuksen ja merkittävän osan pysäköintitalosta Supercellille. Kaupan toteutumisen edellytyksenä ovat lopulliset sopimukset, jotka allekirjoitetaan arviolta vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Rakennustyöt voidaan aloittaa aikaisintaan keväällä 2018. Lopullista kauppahintaa ei julkisteta.
   
 • SRV:n kehittämä Tampereen Kansi ja Areena -hanke otti jälleen merkittävän askeleen kohti lopullista toteutumistaan lokakuussa, kun SRV ja hankkeen sijoittajakumppanit LähiTapiola-ryhmä ja OP Ryhmän vakuutus- ja eläkeyhteisöt solmivat yhteisyrityssopimuksen. Samassa yhteydessä SRV allekirjoitti monitoimiareenan osakassopimuksen projektiyhtiön puolesta yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Hankkeen sijoittajakumppanit tulevat mukaan projektiyhtiön omistajiksi, kun lopullinen investointipäätös on tehty. Hankkeen rahoittajiksi ovat lähtemässä Nordea, OP Tampere, Handelsbanken ja LähiTapiola (Yritysrahoitus I Ky). Osakassopimus on aiemmin kerrotun mukaisesti ehdollinen valtiontuen varmistumiselle ja sopimuksen muiden ennakkoehtojen täyttymiselle. Hallitus esitti 17.10.2017 antamassaan vuoden kolmannessa lisätalousarviossa tuen myöntämistä hankkeelle. Lokakuussa julkaistiin myös Areenan hotellitoimija, Lapland Hotels sekä ravintolapalveluista vastaavaksi valittu Restamax. Lisäksi SM-liigajoukkueet Tappara ja Ilves solmivat yhteistyösopimuksen Kansi ja Areena -hankkeen kanssa.
   
 • SRV kertoi 26.10. kehittäneensä uuden asumiskonseptin, jonka tavoitteena on rakentaa koteja, joissa kuukausittaiset omistusasumisen kulut jäävät alueen vuokratasoa edullisemmiksi. Ensimmäistä mallikohdetta ryhdytään rakentamaan Vantaan Keimolanmäkeen maaliskuussa 2018. Kotien kohderyhmänä ovat lapsiperheet ja ensiasunnon ostajat.

 

Näkymät vuodelle 2017

 • Konsernin koko vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2016 verrattuna (liikevaihto 884 milj. euroa). Mikäli ruplan kurssi säilyy vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen lopun tasolla, liikevoiton arvioidaan heikkenevän, mutta operatiivisen liikevoiton paranevan vuoteen 2016 verrattuna (liikevoitto 27,7 milj. euroa ja operatiivinen liikevoitto 26,3 milj. euroa). Strategian mukaiseen kannattavuustasoon päästään kuitenkin vasta strategiakauden loppupuolella 2019−2020.
 • Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden aikana edellisvuotta tasaisemmin, mutta merkittävä osa liikevoitosta muodostuu edelleen toisella vuosipuoliskolla. Tämänhetkisten valmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2017 aikana valmistuu 816 omaperusteista asuntoa.
   
 • Kaikkien SRV:n Venäjän tytär- ja osakkuusyhtiöiden toimintavaluutta muuttui ruplaksi syyskuussa 2016. Toimintavaluuttaa koskeva kirjanpidollinen muutos altistaa SRV:n aiempaa enemmän ruplan kurssivaihteluille, mikä voi vaikuttaa koko vuoden liikevoiton määrään.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtajan katsaus

Tammi-syyskuun operatiivinen liikevoitto parani, mutta liikevoitto jäi ruplan kurssin vuoksi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tavoitteenamme on ollut kasvattaa Suomen asuntorakentamisen osuutta liikevaihdostamme, ja asunnot olivatkin tuloksemme vahva tukijalka. Parhaillaankin koteja rakennetaan 38 eri kohteessa, kaikkiaan 3 346 kappaletta. Kolmannen vuosineljänneksen aikana tuloutimme kaikkiaan 213 asuntoa. Koska tänä vuonna tuloutuu yli 800 asuntoa, viimeiselle vuosineljännekselle osuu viime vuoden tavoin kaikkein suurin potti, yli 360 asuntoa.

Asuntoliiketoimintaamme kehitetään jatkuvasti vastaamaan ihmisten ja kaupunkien tarpeita. Asuntokaupan vahva vire näkyy markkinoilla. Erityisen kysyttyjä asuntoja kuluttajakaupassa ovat edelleen kaupunkien keskustoihin rakennettavat pienet asunnot. Myös erilaiset asuntorahastot ja institutionaaliset sijoittajat ovat aktiivisia asuntomarkkinoilla. Määräävin tekijä asuntokauppapäätökseen on edelleen kuitenkin asunnon hinta. Tästä syystä SRV on kehittänyt uuden asuntokonseptin, jonka asiakkaiksi tavoitellaan eritysesti lapsiperheitä. Tavoitteenamme on, että näissä uuden asumiskonseptin kodeissa kuukausittaiset asumiskulut jäävät alueen vuokratasoa edullisemmiksi.

Kansainvälisen liiketoimintamme liikevaihto laski edelleen odotetusti, sillä olemme siirtyneet kauppakeskusten valmistumisen myötä niiden operointivaiheeseen. Ruplan laskennalliset kurssimuutokset ovat syöneet tulostamme merkittävästi tänä vuonna, erityisesti toinen vuosineljännes oli todella haastava. Kauppakeskusten operatiivinen toiminta kuitenkin paranee koko ajan, ja myynti- ja kävijämäärät ovat edelleen kasvussa.

Katsauskauden jälkeen saimme hyviä uutisia kahden ison kehitteillä olevan hankkeemme osalta. Tampereen Kansi ja Areena -projekti eteni jälleen merkittävän harppauksen kohti lopullista toteutumista, kun allekirjoitimme yhdessä sijoittajakumppaneidemme kanssa yhteisyrityssopimuksen ja kaupungin monitoimiareenan osakassopimuksen projektiyhtiön puolesta.

Positiivinen asia oli myös Keilaniemi -hankkeen valituksen hylkäys hallinto-oikeudessa. Vaikka tornitalojen rakennustöihin päästään vasta Kehä I:n tunnelihankkeen valmistuttua, eli vuonna 2019, on Keilaniemi jälleen ikävä osoitus suomalaisesta valittamisen kulttuurista. Vaikka on tärkeää, että ihmisillä on mahdollisuus kertoa mielipiteensä jo hankkeiden valmistelu- ja kaavoitusvaiheessa, on hyvä muistaa, että yksikin valitus voi vaikuttaa koko alueen palvelutarjontaan ja siten tuhansien kaupunkilaisten elämään. REDI on tästä hyvä esimerkki – ilman siitä tehtyä valitusta alueen asukkailla olisi ollut jo jonkin aikaa käytössään kattavat kauppakeskuksen palvelut.

Aivan REDIn naapuriin toteutettu Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus oli yksi katsauskauden jälkeen lokakuussa luovutetuista hankkeistamme ja jälleen yksi hieno merkintä SRV:n vahvaan sairaala- ja hyvinvoinnin rakentamisen portfolioon, jonka osuus liikevaihdostamme on noin 16 prosenttia. Nyt rakenteilla olevien suurien sairaalaprojektien, kuten Tays Etupihan, Keski-Suomen sairaala Novan ja Helsinkiin tulevan Uuden lasten sairaalan lisäksi olemme valikoituneet jatkoon kahdessa uudessa sairaalahanketta koskevassa kilpailussa: Vaasan keskussairaalan laajennusosa sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin uusi terveydenhuollon palvelukeskus. Yhteensä näiden kahden ensi vuoden alussa ratkeavan hankkeen arvo on lähes 400 miljoonaa euroa.

Koko vuoden tuloksemme painottuu jälleen viimeiselle vuosineljännekselle. Uskon, että pääsemme projektiemme osalta loppuvuoden tavoitteeseen ja pystymme saavuttamaan edellisen osavuosikatsauksen yhteydessä linjatut uudet tavoitteet.

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja

 

 

Yleiskatsaus

 

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
19/ 2017 1−9/ 2016 muutos muutos, % 7−9/ 2017 7−9/ 2016 1−12/ 2016 edelliset12 kk
Liikevaihto 776,9 555,5 221,4 39,9 268,3 193,1 884,1 1 105,5
Operatiivinen liikevoitto 14,5 10,9 3,6 33,2 9,0 6,7 26,3 30,0
Operatiivinen liikevoitto, % 1,9 2,0     3,4 3,5 3,0 2,7
Liikevoitto*) 5,7 11,4 -5,8 -50,4 7,7 7,3 27,7 21,9
Liikevoitto, % 0,7 2,1     2,9 3,8 3,1 2,0
Rahoitustuotot ja -kulut, yht.**) -10,4 -14,5 4,1   -4,4 -3,4 -11,3 -7,2
Tulos ennen veroja -4,7 -3,1 -1,6   3,3 3,9 16,4 14,7
Tulouttamaton tilauskanta 1 535,7 1 888,1 -352,5 -18,7     1 758,5  
Uudet sopimukset 458,5 829,9 -371,5 -44,8 162,6 54,9 1 013,1 641,7
Katsauskauden tulos -5,6 -2,6     3,3 3,3 14,4 11,4
Katsauskauden tulos, % -0,7 -0,5     1,2 1,7 1,6 1,0
                 
*) valuuttamuutosten nettovaikutus -8,9 0,5 -9,4   -1,3 0,6 1,3 -8,0
 **) josta korkojohdannaisen käyvän arvon osuus 1,6 -7,8 9,4   0,3 -1,2 -4,7 4,7

  

*) Operatiivinen liikevoitto määritellään vähentämällä liikevoitosta Venäjän liiketoiminnan rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset. Valuuttakurssi-erot olivat katsauskaudella -8,9 milj. euroa (0,5), josta suojauskustannusten osuus oli -0,4 milj. euroa (0,0).

 

Tammi-syyskuu 2017

Konsernin liikevaihto kasvoi 40 prosenttia 776,9 (555,5) miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu oli suurinta Suomen asuntorakentamisessa. Kasvussa näkyy erityisesti se, että omaperusteisia asuntoja tuloutui alkuvuonna reilusti viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän, kaikkiaan 463 (110) kappaletta. Suuret toimitilahankkeet, kuten sairaaloiden ja kauppakeskusten rakentaminen, kasvattivat myös liikevaihtoa.

Konsernin operatiivinen liikevoitto kasvoi 14,5 (10,9) miljoonaan euroon. Operatiiviseen liikevoittoon vaikutti positiivisesti Suomen liiketoiminnan liikevaihdon kasvu, vaikka suhteellinen kannattavuus kuitenkin heikkeni. Operatiivista liikevoittoa paransi tuloutuvien omaperusteisten asuntojen määrän kasvu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Operatiivista liikevoittoa heikensivät eräiden rakenteilla olevien hankkeiden kustannusten nousu sekä yhden jo valmistuneen projektin kuluvaikutus.

Konsernin liikevoitto laski 5,7 (11,4) miljoonaan euroon. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto oli -13,2
(-1,4) miljoonaa euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoittoa heikensi erityisesti ruplan kurssin heikentyminen, jonka vaikutus liikevoittoon oli -8,9 miljoonaa euroa. Kurssivaikutus syntyy pääasiassa euromääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi. Kurssieron määrä vaihtelee joka tilinpäätöksessä ruplan kurssin vaihdellessa. Ero ei ole kassavaikutteinen.

Konsernin tilauskanta oli 1 535,7 (1 888,1) miljoonaa euroa. Tilauskanta on laskenut, koska viime vuonna vastaavana ajankohtana tilauskantaan kirjattiin useita suuria hankkeita, kuten Keski-Suomen Sairaala Nova. Tammi-syyskuun 2017 aikana allekirjoitettiin useita uusia sopimuksia, yhteensä noin 459 miljoonan euron arvosta, suurimpana REDIn Majakka. Lisäksi tilauskantaan on tulossa useita muita hankkeita kokonaisarvoltaan yli puoli miljardia euroa, kuten Helsingin Siltasairaala ja Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennusosa sekä terminaali 2:n uudistustyö. Siltasairaala ja terminaali 2:n uudistustyöt näkyvät tilauskannassa vuonna 2018.

Konsernin tulos ennen veroja oli -4,7 (-3,1) miljoonaa euroa. Rahoituserien osuutta paransi korkosuojan kääntyminen positiiviseksi.

Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,13 (-0,11) euroa. Vertailukauden osakekohtaiseen tulokseen vaikutti hybridilainan lunastuksen kertaluonteiset kustannukset.

Konsernin liikevoiton ja liikevoittoprosentin vaihteluun vaikuttavat SRV:n omaperusteisten hankkeiden luovutuksen mukainen tulouttaminen ja jatkuvasti valmiusasteen mukaan tuloutuva matalakatteisempi urakointi sekä toiminnan hankekehitysluonne.

Konsernin omavaraisuusaste oli 34,0 (37,8) prosenttia ja velkaantumisaste 123,4 (99,7) prosenttia. Omavaraisuusasteen ja velkaantumisasteen muutokseen vaikuttivat ruplan heikentynyt kurssi ja sitoutuneen pääoman kasvun johdosta lisääntynyt nettovelka.

 

Konsernin tunnusluvut
(IFRS, milj. eur)
1−9/ 2017 1−9/ 2016 muutos muutos, % 112/ 2016
Omavaraisuusaste, % 34,0 37,8     38,3
Korollinen nettovelka 338,7 285,0 53,7 18,8 246,3
Velkaantumisaste, % 123,4 99,7     83,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,7 3,3     6,1
Oman pääoman tuotto, % -2,6 -1,3     5,0
Tulos per osake, eur -0,13 -0,11 -0,02 18,3 0,15
Oma pääoma per osake, eur 3,88 3,81 0,07 1,8 4,25
Osakekurssi kauden lopussa, eur 4,41 4,40 0,01 0,2 5,43
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 59,5 59,3     59,3

 

 

 

Espoo 25.10.2017

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Lisätietoja:

Tulos esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa torstaina 26.10.2017 kello 11.00. Tilaisuus pidetään Living Lab- nimisessä tilassa osoitteessa Kaasutehtaankatu 1, 00540 Helsinki.

Tilaisuudessa ovat paikalla toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala, talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Pitkänen sekä asuntoliiketoiminnan johtaja Antero Nuutinen. Tilaisuudessa kerrotaan myös asuntoliiketoiminnan tuoreet kuulumiset.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa http://qsb.webcast.fi/s/srv/srv_2017_1026_q3/

Yhteystiedot:
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, 040 733 4173, jp.ojala@srv.fi
Ilkka Pitkänen, CFO, 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560, paivi.kauhanen@srv.fi

www.srv.fi

 

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

 

SRV – Elämäsi rakentaja

Jaa sivu