Kotimaiset huippuarkkitehdit mukana suunnittelemassa maailmanluokan puutalokorttelia Helsinkiin

Stora Enso Building and Living ja SRV käynnistävät yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa arkkitehtuurikilpailun Wood Cityn suunnittelusta. Jätkäsaareen lähivuosina rakennettava Wood City on uusi maailmanluokan kaupunkikortteli, joka valmistuttuaan edustaa uudenlaista, entistäkin selkeämmin loppukäyttäjän tarpeisiin mukautuvaa kerrosrakentamista sekä suomalaista puurakentamisen uusinta teknologiaa.

Arkkitehtikilpailun kautta pyritään löytämään kaupunkikuvallisesti vaativaan kohteeseen ainutlaatuinen ja ekologisesti kestävä kokonaisratkaisu, joka näyttää suuntaa innovatiiviselle puunkäytölle kaupunkiympäristössä. Kutsukilpailuun on valittu kuusi kotimaista suunnittelutoimistoa: Arkkitehtitoimisto SARC, Arkkitehtityöhuone Artto-Palo-Rossi-Tikka, Arkkitehtitoimisto Lahdelma-Mahlamäki, Anttinen-Oiva Arkkitehdit, Vestas Arkkitehdit ja JKMM Arkkitehdit.

Kilpailun arvosteluperusteissa kiinnitetään huomiota uudenlaiseen arkkitehtoniseen ilmaisuun, ratkaisun toiminnallisuuteen sekä teolliseen monistettavuuteen. Kokonaisratkaisun toivotaan synnyttävän ydinkeskustan tuntumassa sijaitsevaan Jätkäsaareen ympäristöarvoja heijastavan kaupunkikorttelin, jossa halutaan asua ja työskennellä. Kilpailuaika on 16.2.-14.8.2012. Palkintolautakuntaan kuuluvat Stora Enson ja SRV:n edustajien lisäksi Aalto-yliopiston professori Pekka Heikkinen, Asuntotuotantotoimiston toimitusjohtaja Sisko Marjamaa, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi ja arkkitehti Matti Kaijansinkko sekä kilpailijoiden nimeämä puolueeton asiantuntija, arkkitehti SAFA Jyrki Tasa.

Innovatiivisia rakenneratkaisuja

Jätkäsaareen näkyvälle paikalle sijoittuva, noin 28 000 kerrosneliömetrin suuruinen Wood City muodostaa valmistuessaan merkittävän suomalaisen puurakentamisen näyteikkunan.

”Rakentamisen materiaalien ja teknologioiden monipuolistuminen lisää joustavuutta suunnitella ja rakentaa elämisen ympäristöjä uudella, kestävällä tavalla. Wood City -hankkeessa pääsemme suunnittelukilpailun kautta toteuttamaan Jätkäsaareen Suomessa ennennäkemättömän kokonaisuuden. Puuratkaisut eivät ole pelkästään erikoiskohteita varten. Määräysten kehittyminen mahdollistaa puun käytön aiempaa joustavammin kerrostalorakentamisessa erilaisissa asumisen, kaupan ja toimistokohteissa”, SRV:n varatoimitusjohtaja Timo Nieminen sanoo.

Lajissaan Suomen tähän asti laajin kaupunkikortteli puusta koostuu niin toimisto-, asuin-, hotelli- kuin liikerakennuksista ja tulee toimimaan myös ainutlaatuisena opetuskohteena rakentamisen tuleville ammattilaisille.

”Kansainvälisesti menestyvän puupohjaisten rakentamisen ratkaisujen kehittäminen Suomeen edellyttää Wood Cityn kaltaisia hankkeita, joiden avulla pystymme myös edistämään alan tutkimus- ja kehitystyötä sekä kehittämään samalla innovatiivista puukerrosrakentamisen osaamista”, sanoo Stora Enso Building and Living -liiketoimintayksikön johtaja Hannu Kasurinen.

Kansainvälisestikin kiinnostava Wood City -hanke perustuu Stora Enso Building and Living -liiketoiminta-alueen luomaan Urban MultiStorey™-konseptiin, jota on kehitetty edelleen yhteistyössä korttelin rakentamisesta vastaavan SRV:n kanssa. Kyseessä on urbaaniin kerrosrakentamiseen suunniteltu puupohjainen runkojärjestelmä, jossa hyödynnetään ristiinliimattuja CLT-levyjä (cross laminated timber) ja -elementtejä sekä pilari-palkkijärjestelmää muun muassa kantavissa seinissä ja välipohjissa.

Stora Ensolla on kustannustehokkaaksi osoittautuneesta CLT-pohjaisesta rakentamisesta jo usean vuoden käyttökokemus ja tuhansia julkisia sekä yksityisiä kohteita ympäri Eurooppaa. Tuoreimpia hankkeita Suomessa ovat muun muassa Nuuksion luontokeskus Haltia sekä Jyväskylään kohoava puukerrostaloalue.
 

Lisätietoja:

Timo Nieminen, varatoimitusjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj, p. 0400 424 552
Matti Mikkola, johtaja, Rakentamisen ratkaisut, Stora Enso Building and Living, p. 02046 21710
Taneli Hassinen viestintä- ja markkinointijohtaja, SRV Yhtiöt Oyj, p. 040 504 3321.
Päivi Kauhanen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, Stora Enso Building and Living, p. 02046 21292

www.woodcity.fi
www.storaenso.com
www.srv.fi

 

Jaa sivu