Korjaus SRV Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsauksen taulukko-osan EPS-luvun arvoon

Korjaus SRV Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsauksen taulukko-osan EPS-luvun arvoon

SRV Yhtiöt Oyj korjaa 5.11.2014 julkistetussa osavuosikatsauksessa taulukko-osan sivun 25 Konsernin tuloslaskelma -taulukossa sekä sivun 29 Konsernin kehitys neljännesvuosittain -taulukossa olleen kirjoitusvirheen EPS-luvun arvoissa. Osavuosikatsauksen tekstiosassa ja muissa taulukoissa EPS-luku on esitetty oikein.

Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos sekä laimennettu tulos kaudelta 7-9/2014 on 0,14 euroa aiemmin ilmoitetun 0,17 euron sijaan.  

Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos kaudelta 4-6/2014 on 0,04 euroa aiemmin ilmoitetun 0,05 euron sijaan.

Korjattu osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön kotisivuilla www.srv.fi/sijoittajat.

SRV Yhtiöt Oyj

Taneli Hassinen
Viestintäjohtaja
Puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@srv.fi

www.srv.fi

Jaa sivu