KORJAUS: SRV-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2007: LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA KASVOIVAT SELVÄSTI

SRV YHTIÖT OYJ	PÖRSSITIEDOTE 8.8.2007, klo 9.00                 SRV-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007:                 


LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA KASVOIVAT SELVÄSTI                  

- SRV:n liikevaihto 1-6/2007 kasvoi 14,4 prosenttia 261,3 milj. euroon (228,5 Me
1-6/2006)                                    
- Liikevoitto oli 10,3 milj. euroa (11,9 Me)                  
- Katsauskauden voitto oli 6,6 milj. euroa (7,0 Me)               
- Tilauskanta kasvoi 68,4 prosenttia 517,4 milj. euroon (307,3 Me)       
- Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,6 prosenttia (16,8 %) ja oman pääoman tuotto 
oli 11,0 prosenttia (27,0 %)                          
- Omavaraisuusaste oli 59,4 prosenttia (32,5 %)                 
- Tulos per osake oli 0,25 euroa (0,25 eur)                   

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja siinä esitettävät  
tiedot ovat tilintarkastamattomia.                       

”SRV:n alkuvuoden toiminta on ollut menestyksekästä ja tilauskantamme on noussut
ennätykselliselle tasolle. Yhtiön vahva asema toimitilarakentajana on edelleen 
vahvistunut. Strategisilla kasvualueillamme asuntorakentamisessa ja Venäjällä  
liiketoiminnat ovat kasvaneet keskimäärin noin 40 prosenttia verrattuna     
vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2006. Menetyksellinen pörssilistautuminen tukee  
liiketoimintamme kehitystä pitkällä aikavälillä. Konsernin liikevaihdon ja   
liikevoiton vuonna 2007 odotetaan ylittävän edellisen vuoden tason”, arvioi   
SRV:n toimitusjohtaja Eero Heliövaara.                     

SRV-konsernin liikevaihdon ja tilauskannan kasvu jatkui vuoden 2007       
ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 14,4     
prosenttia ja oli 261,3 milj. euroa (228,5 Me 1-6/2006). Liikevaihdosta 90   
prosenttia (92 %) tuli Suomesta ja 10 prosenttia (8 %) Venäjältä ja Baltiasta. 

Liikevaihto kasvoi erityisesti Asunto- ja alueliiketoiminnassa.         
Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto säilyi lähes edellisen vuoden tasolla,   
vaikka vertailukauden liikevaihtoon sisältyi Kampin toimistotalojen ja     
kauppakeskuksen myynnit, joiden osuus oli noin 60 prosenttia          
Toimitilaliiketoiminnan liikevaihdosta. Kansainvälisen liiketoiminnan      
liikevaihto kasvoi 40 prosenttia.                        

Tilauskanta kasvoi 68,4 prosenttia ja oli 517,4 milj. euroa (307,3 Me      
30.6.2006). Vuoden 2006 lopussa tilauskanta oli 453,7 milj. euroa. Tilauskannan 
68,4 prosentin kasvuun vaikutti sekä Toimitila- että Kansainvälisen       
liiketoimintojen tilauskantojen kasvu.                     

Liikevoitto oli 10,3 milj. euroa (11,9 Me) ja katsauskauden voitto 6,6 milj.  
euroa (7,0 Me). Liikevoittoprosentti oli 4,0 prosenttia (5,2%). Liikevoitto  
kasvoi erityisesti Asunto- ja alueliiketoiminnassa. Toimitilaliiketoiminnan   
liikevoiton vertailukauden liikevoittoon sisältyi Kampin toimistotalojen ja   
kauppakeskuksen myynnit, joiden osuus liiketoiminnan projektien katteesta oli  
noin 70 prosenttia.                               


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin avainluvut  | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS  |
|             |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-6/2007 | 1-6/2006 | meur  | %    | 2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 261.3  | 228.5   | 32.9  | 14.4  | 479.5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 10.3   | 11.9   | -1.5  | -12.8  | 24.6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   | 9.0   | 9.4    | -0.5  | -5.0  | 20.7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto  | 6.6   | 7.0    | -0.4  | -5.4  | 15.3  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton      | 517.4  | 307.3   | 210.1  | 68.4  | 453.7  |
| tilauskanta       |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %     | 4.0   | 5.2    |     |     | 5.1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, %  | 3.4   | 4.1    |     |     | 4.3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto, % | 2.5   | 3.1    |     |     | 3.2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %   | 59.4   | 32.5   |     |     | 31.7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman   | 11.6   | 16.8   |     |     | 15.9  |
| tuotto, % 1)      |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % | 11.0   | 27.0   |     |     | 27.3  |
| 1)           |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake, eur 2) | 0.25   | 0.25   |     | -3.7  | 0.56  |
--------------------------------------------------------------------------------
| tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi |
| muutettuna                                  |
| osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että    |
| niissä on huomioitu 11.4.2007 voimaan tullut osakemäärän kasvu ja 11.6.2007 |
| toteutettu osakeanti                             |
--------------------------------------------------------------------------------

RAKENTAMISEN NÄKYMÄT                              

Kansainvälisen kauppakamarin ja CES-Ifon tutkimuksen mukaan maailmantalouden  
kasvunäkymät pysyttelevät hyvinä ja maailman talouskasvun odotetaan yltävän   
kuluvana vuonna vajaaseen viiteen prosenttiin. Euroalueen hyvä kehitys jatkui  
ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja valtiovarainministeriön mukaan tuotanto  
kasvoi alueella yli 3 prosenttia edellisvuodesta.                

Euroopan keskuspankki nosti kesäkuussa ohjauskoron neljään prosenttiin.     
Korkotason odotetaan nousevan jatkossakin.                   

Suomen talouskasvu ylittää edelleenkin Euroopan vauhdittuneen kasvun.      
Valtionvarainministeriö arvioi Suomen korkeasuhdanteen jatkuvan aiemmin     
arvioitua voimakkaampana ja pidempään, BKT:n arvioidaan kasvavan 4,4 prosenttia 
vuonna 2007 ja 3,2 prosenttia vuonna 2008. Kokonaistuotannon kasvu on alkuvuonna
jatkunut 5 prosentin vuosivauhtia.                       

Rakentamisen näkymät ovat Suomessa edelleen myönteiset. Asuntotuotannon     
arvioidaan laskevan vain hieman nykytasosta. Tänä vuonna arvioidaan       
käynnistettävän 33 000 asunnon rakennustyöt. Uudistuotannon tarve säilyy 30 000 
asunnon tasolla aina vuoteen 2020 saakka.                    

Kiinteistö- ja rakennusmarkkinoilla on asuntorakentamista lukuun ottamatta   
kasvava trendi ja rakentamisen kokonaismarkkinat ovat selvässä kasvussa.    
Toimisto- ja liikerakentamisen vauhdin odotetaan jatkuvan vilkkaana vuoden   
jälkipuoliskolla. Hyvä suhdannetilanne sekä Vuosaaren sataman valmistuminen   
pitävät myös teollisuus- ja varastorakentamisen vilkkaana pääkaupunkiseudulla. 

Ammattitaitoisesta työvoimasta on tuntuvaa niukkuutta etenkin etelän      
kasvukeskuksissa. Kova kysyntä vaikeuttaa myös tiettyjen tuotteiden saatavuutta.

Suomen pankki raportoi talouskasvun olleen vahvaa Venäjällä ja EU:n uusissa   
jäsenvaltioissa. Viron ja Latvian BKT:n kasvu on yli 11 % tasolla ollut EU:n  
nopeinta. Venäjän rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan lähitulevaisuudessa 
noin 10 % vuosivauhtia.                             

LIIKETOIMINTOJEN AVAINLUVUT                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS  |
|             |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-6/2007 | 1-6/2006 | meur  | %    | 2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 151.6   | 157.0  | -5.4  | -3.5  | 297.0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja       | 84.0   | 59.2   | 24.8  | 42.0  | 138.1  |
| alueliiketoiminta    |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen     | 25.9   | 18.5   | 7.4   | 40.0  | 44.6  |
| liiketoiminta      |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot     | 6.0    | 3.3   | 2.6   | 78.9  | 6.0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit      | -6.1   | -9.6   | 3.5   |     | -6.2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 261.3   | 228.5  | 32.9  | 14.4  | 479.5  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS  |
|             |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-6/2007 | 1-6/2006 | meur  | %    | 2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 6.5    | 13.7   | -7.2  | -52.5  | 25.0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja       | 4.8    | 0.1   | 4.7   |     | 5.1   |
| alueliiketoiminta    |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen     | 0.9    | -2.2   | 3.1   |     | -3.6  |
| liiketoiminta      |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot     | -1.5   | -1.9   | 0.4   |     | -4.4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit      | -0.4   | 2.2   | -2.5  | -117.5 | 2.5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 10.3   | 11.9   | -1.5  | -12.8  | 24.6  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden   | IFRS   | IFRS   | muutos | muutos, | IFRS   |
| lopussa         |      |     | ,   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-6/2007 | 1-6/2006 | meur  | %    | 2006   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 323.4   | 135.9  | 187.5 | 137.9  | 287.7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja       | 129.7   | 147.9  | -18.2 | -12.3  | 154.4  |
| alueliiketoiminta    |      |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen     | 64.4   | 23.5   | 40.8  | 173.3  | 11.6   |
| liiketoiminta      |      |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 517.4   | 307.3  | 210.1 | 68.4  | 453.7  |
--------------------------------------------------------------------------------

LIIKETOIMINTOJEN TULOSKEHITYS                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS  |
|             |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-6/2007 | 1-6/2006 | meur  | %    | 2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 151.6   | 157.0  | -5.4  | -3.5  | 297.0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 6.5    | 13.7   | -7.2  | -52.5  | 25.0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden   | 323.4   | 135.9  | 187.5  | 137.9  | 287.7  |
| lopussa         |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitilaliiketoiminta-alue muodostuu SRV Viitoset Oy:n liike-, toimisto-,   
logistiikka- ja kalliorakentamistoiminnoista sekä kiinteistöjen kehittämisestä. 

Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto säilyi lähes edellisen vuoden tasolla,   
vaikka vertailukauden liikevaihtoon sisältyi Kampin toimistotalojen ja     
kauppakeskuksen myynti, jonka osuus oli noin 60 prosenttia liikevaihdosta.   
Liiketoiminnan liikevoitto oli 6,5 milj. euroa (13,7 Me). Vertailukauden    
liikevoittoon vaikutti positiivisesti Kampin toimistotalojen ja kauppakeskuksen 
myynnit, joiden osuus liiketoiminnan projektien katteesta oli noin 70      
prosenttia. Tilauskanta kasvoi 137,9 prosenttia 323,4 milj. euroon (135,9 Me). 

Alkuvuonna valmistui Kaukohuolinnalle rakennettu logistiikkakeskus Tuusulaan,  
Nokialle Espoon Karamalmille KaraPhone East -toimitilahanke, PartnerTech Oy:lle 
uudet toimitilat Vantaalle, Autotalo Laakkonen ja liikerakennus IBI Porvoon   
Kuninkaanporttiin.                               

Nesteen Eläkesäätiön kanssa tehtiin sopimus kolmannesta Espoon Keilaniemen   
toimistorakennuksen rakentamisesta ja myymisestä. Muita alkaneita projekteja  
ovat Vantaan Tuupakan logistiikkakeskus, Kauppakeskus TRIO:n peruskorjaushanke 
Lahteen, Etra Porvoon Kuninkaanporttiin, SGN:n toimitilat Vantaalle, Pasilan  
postikeskuksen saneeraus ja Espoon Suomenojan Plantagen.            

--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja       | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS  |
| alueliiketoiminta    |      |     |     |     |     |
|             |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-6/2007 | 1-6/2006 | meur  | %    | 2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 84.0   | 59.2   | 24.8  | 42.0  | 138.1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 4.8    | 0.1   | 4.7   |     | 5.1   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden   | 129.7   | 147.9  | -18.2  | -12.3  | 154.4  |
| lopussa         |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Asunto- ja alueliiketoiminta muodostuu pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa 
tapahtuvasta asuntorakentamisesta sekä alueellisten tytäryhtiöiden       
liiketoiminnasta. Alueyhtiöt toteuttavat asuntorakentamisen lisäksi liike-,  
toimitila- ja logistiikkarakentamisen hankkeita.                

Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 42 % omaperusteisten hankkeiden
edistyessä suunnitelmien mukaisesti. Liiketoiminnan liikevoitto parani selvästi 
ollen 4,8 milj. euroa (0,1 Me). Tilauskanta oli 129,7 milj. euroa (147,9 Me).  

Katsauskauden aikana käynnistettiin 177 uuden omaperusteisen asunnon      
rakentaminen, joista 67 aloitettiin pääkaupunkiseudulla, 42 Tampereen alueella, 
18 Turun alueella ja 50 Jyväskylän alueella. Tämän lisäksi katsauskaudella   
solmittiin uusia urakkasopimuksia ulkopuolisten rakennuttajien kanssa yhteensä 
15,9 milj. euron arvosta. Katsauskaudella myytiin yhteensä 186 (209)      
omaperusteista asuntoa. Katsauskauden lopussa myynnissä olevia asuntoja oli   
yhteensä 282, joista 30 oli jo valmistuneissa kohteissa.            

Heinäkuun alussa allekirjoitettiin urakkasopimukset Vantaan Ulrikanhuipusta (46 
asuntoa) ja Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiölle rakennettavasta        
kerrostalokohteesta Helsingissä (24 asuntoa), joka toteutetaan tavoitehintaisena
urakkatyönä. Kohteet eivät vielä sisälly osavuosikatsauksen           
tilauskantatietoihin.                              

Loppuvuodesta suunnitellaan aloitettavaksi useita uusia omaperusteisia kohteita.
Merkittävimpiä niistä ovat Espoon Leppävaaraan (67 asuntoa) ja Helsingin Töölöön
(66 asuntoa) rakennettavat kerrostalot.                     

--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen     | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS  |
| liiketoiminta      |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-6/2007 | 1-6/2006 | meur  | %    | 2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 25.9   | 18.5   | 7.4   | 40.0  | 44.6  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 0.9    | -2.2   | 3.1   |     | -3.6  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden   | 64.4   | 23.5   | 40.8  | 173.3  | 11.6  |
| lopussa         |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Kansainvälinen liiketoiminta muodostuu SRV International alakonsernin      
liiketoiminnoista Venäjällä ja Baltiassa.                    

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus paranivat       
liiketoimintavolyymin kasvaessa. Liiketoiminnan liikevaihto oli 25,9 milj. euroa
(18,5 Me) ja liikevoitto oli 0,9 milj. euroa (-2,2 Me). Tilauskanta oli 64,4  
milj. euroa (23,5 Me).                             

VENÄJÄ                                     

Venäjän toiminnassa on keskitytty hankkeitten kehittämiseen.          

SRV allekirjoitti alkuvuoden aikana sopimukset Rezidor -konsernin operoimien  
Pulkovskaja ja Pribaltiskaja -hotellien saneeraamisesta Pietarissa. Lisäksi   
solmittiin messukeskuksen laajennustyö Lenexpon kanssa Pietarissa, jonka työt  
tehtiin alkuvuoden 2007 aikana ja kohde luovutettiin tilaajalle kesäkuun alussa.
Etmia II -toimisto- ja parkkitaloprojektin rakentaminen Moskovan ydinkeskustassa
alkoi vuoden alussa. SRV toimii hankkeessa osaomistajana sekä          
projektinjohtourakoitsijana. Kauden aikana jatkettiin Papulan asuntoalueen   
suunnittelua Viipurin kaupunkiin ja rakentaminen alkoi kesäkuussa. Ensimmäisessä
vaiheessa toteutetaan alueelle 38 asuntoa.                   

Merkittävä kauppakeskushanke Moskovan alueella yhdessä Kiinteistösijoitusyhtiö 
Vicus Oy:n kanssa julkistettiin maaliskuussa. Kauppakeskuksen suunnittelu on  
käynnissä ja rakentamisen on arvioitu alkavan vuoden vaihteessa. Kokonaisuuteen 
rakennetaan kahdessa vaiheessa n. 80 000 kerrosneliömetriä. SRV toimii     
hankkeessa omistajana 25 prosentin osuudella ja projektinjohtourakoitsijana.  
Kauppakeskushankkeen suunnitteluosuus sisältyy tilauskantaan.          

BALTIA                                     

Virossa valmistui Veikko Laine Oy:n toimitilat sekä Jurin pienkerrostaloalueella
kolmannen ja viimeisen vaiheen 54 asuntoa. Asunnoista 51 kappaletta on myyty.  
Oriola KD:n kanssa solmittiin uusi sopimus logistiikkakeskuksen rakentamisesta. 
Inchcape Motorsin kanssa solmittiin sopimus autotalon rakentamisesta Tallinnaan.
                                        

Latviassa solmittiin projektinjohtourakointisopimukset HRX:n ja Beweshipin   
kanssa logistiikkatilojen rakentamisesta. Lisäksi SRV solmi lisäsopimuksen   
Latvijas Finieriksen tehtaan laajennuksesta. Asiakkaalle luovutettiin Kesko Agro
-myymälä Riikassa.                               

--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot     | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS  |
|             |      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-6/2007 | 1-6/2006 | meur  | %    | 2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 6.0    | 3.3   | 2.6   | 78.9  | 6.0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | -1.5   | -1.9   | 0.4   |     | -4.4  |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut toiminnot muodostuvat pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n     
liiketoiminnoista.                               

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA                         

Konsernin korolliset velat olivat 59,9 milj. euroa 30.6.2007 (58,1 Me).     
Nettorahoituskulut olivat 1,4 milj. euroa (2,4 Me). Konsernin likvidit varat  
katsauskauden lopussa olivat 70,3 milj. euroa (26,5 Me). Likvidien varojen   
kasvu ja velkojen määrän pieneneminen johtui listautumisannista.        

Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,6 prosenttia (16,8 %) ja oman pääoman tuotto  
11,0 prosenttia (27,0 %). Omavaraisuusaste oli 59,4 prosenttia (32,5 %).    

INVESTOINNIT                                  

Konsernin investoinnit olivat 2,1 milj. euroa (0,6 Me) ja ne olivat pääosin   
kone- ja laiteinvestointeja.                          

TONTTIVARANTO                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Tonttivaranto   | Toimitila-l | Asunto- ja  | Kansainväline | Yhteensä  |
| 30.6.2007     | iiketoimint | alue-liiketoi | n       |      |
|          | a      | minta     | liiketoiminta |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakentamattomat maa-alueet ja hankintasitoumukset              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 121     | 201      | 336      | 658    |
| 1000 m2      |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoutunut pääoma | 27     | 47      | 22      | 97     |
| ml.        |       |        |        |      |
| maksusitoumukset, |       |        |        |      |
| milj. euroa    |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehityssopimukset |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 348     | 115      | 100      | 563    |
| 1000 m2      |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| * rakennusoikeuteen sisältyy arviona kaavoittamattomien maa-alueitten osuus |
--------------------------------------------------------------------------------

Katsauskaudella SRV osti 6,3 hehtaarin maa-alueen Vantaalta Kehä III:n ja    
Hämeenlinnan moottoritien läheisyydestä. Maa-alue mahdollistaa monipuolisen   
toimitilarakentamisen Vantaankosken kehittyvälle alueelle.           

MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA                            

Asunto- ja alueliiketoiminnasta vastaava johtaja Juha-Veikko Nikulainen aloitti 
26.1.2007 ja viestintä- ja markkinointijohtaja Jussi Ollila 1.2.2007.      

HENKILÖSTÖ                                   

SRV:n henkilöstö oli keskimäärin 744 (624) henkilöä, joista toimihenkilöitä 518 
(438). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 61 (55) toimihenkilöä.      
Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 844 (707) henkilöä, joista 
emoyhtiössä 64 (62). Ulkomaan tytäryhtiöissä työskentelee keskimäärin 8,3    
prosenttia (8,5 %) henkilöstöstä.                        

SRV kehittää oppilaitosyhteistyötä osana konsernin rekrytointi- ja lomakausien 
henkilöstötarpeen kattamista. Katsauskauden lopussa SRV:n kotimaan toiminnoissa 
työskenteli 115 työharjoittelijaa. Ulkomaan toiminnot mukaan lukien       
työharjoittelijoiden määrä oli 119 henkeä.                   
HENKILÖSTÖ SEGMENTEITTÄIN     30.6.2007 31.12.2006   Osuus konsernin  
                               henkilöstöstä   
                               30.6.2007,%    
Toimitilaliiketoiminta       323    236      38        
Asunto- ja alueliiketoiminta    326    293      39        
Kansainvälinen liiketoiminta    103     87      12        
Muut toiminnot            92     91      11        
Konserni yhteensä          844    707      100        


RISKIT, RISKIENHALLINTA JA HALLINNOINTI                     

Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksella on  
välitön vaikutus rakennus- ja kiinteistömarkkinoihin. Yleisellä korkotason   
muutoksella on suoria vaikutuksia sekä SRV:n varsinaiseen liiketoiminnan    
kassavirtaan että rahoituskustannuksiin.                    

SRV:n liikevaihto syntyy rakentamisprojekteista ja yhtiön tulos on riippuvainen 
yksittäisten projektien kannattavuudesta ja etenemisaikataulusta.        
Omaperusteisten hankkeiden tuloutumishetki on riippuvainen kohteiden      
myyntiasteesta. Rakentamiseen liittyy merkittäviä aliurakoinnin ja hankintojen 
kustannusriskejä, joiden hallinta korostaa pitkäjänteisen suunnittelun tarvetta.
Projektijohtamiseen perustuva toimintamalli edellyttää osaavan ja        
ammattitaitoisen henkilöstön riittävää saatavuutta. Rakentamisen jälkeiset   
takuu- ja vastuuvelvoitteet kestävät pisimmillään 10 vuotta.          

SRV:n liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-,     
likviditeetti- ja sopijapuoliriskit, joista on esitetty selvitys vuoden 2006  
tilinpäätöksen liitetiedoissa.                         

Konsernin riskienhallinnassa noudatetaan konsernin toimintajärjestelmän mukaista
riskienhallintaa ja valvontaa emoyhtiön hallituksen hyväksymän         
konsernistrategian mukaisesti. Konsernin toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu  
riskienhallinnan operatiivisesta toiminnasta. SRV pyrkii myös kattamaan     
toimintaansa liittyvät riskit vakuutuksilla ja sopimusehdoin. Selvitys SRV:n  
riskeistä, riskienhallinnasta ja hallinnointiperiaatteista on julkistettu vuoden
2006 vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.            

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUKSIEN PÄÄTÖKSET                      

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 2.4.2007 kaksikymmenkertaistaa osakkeiden    
lukumäärän (split) ja siirtää ylikurssirahaston osakepääomaan. Yhtiökokous   
päätti samalla yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Päätökset merkittiin      
kaupparekisteriin 11.4.2007.                          

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2007. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajille. Osingoksi vahvistettiin 0,12 euroa osakkeelta.       

Yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5.000 euroa,      
varapuheenjohtajan palkkioksi 4.000 euroa ja jäsenen palkkioksi 3.000 euroa   
kuukaudessa. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 500 
euron kokouspalkkio.                              

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Kokkila ja hallituksen jäseniksi  
Eero Heliövaara, Matti Mustaniemi, Markku Sarkamies, Jukka Hienonen ja Lasse  
Kurkilahti. Hallituksen jäsenistä Jukka Hienosen ja Lasse Kurkilahden toimikausi
alkoi ja Eero Heliövaaran päättyi 13.6.2007, kun yhtiön osakkeet oli otettu   
julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Hallitus valitsi 13.6.2007
Lasse Kurkilahden hallituksen varapuheenjohtajaksi, Matti Mustaniemen      
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Ilpo Kokkilan nimitys- ja       
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi.                    

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Jarmo Lohi, KHT sekä varatilintarkastajaksi 
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii  
Mikko Rytilahti, KHT. Yhtiökokous päätti samalla yhtiöjärjestyksen       
muuttamisesta.                                 

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 23.4.2007 SRV:n hallituksen laskemaan     
liikkeelle enintään 11.500.000 osaketta, päättämään enintään 1.500.000 uuden  
osakkeen antamisesta suunnatusti SEB Enskildalle mahdollisten          
ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ja hankkia edellä mainitut enintään 1.500.000
osaketta suunnatusti SEB Enskildalta.                      

LISTAUTUMISANTI                                 

Hallitus päätti 25.5.2007 tarjota noin 11.500.000 uutta osaketta merkittäväksi 
osakeannissa suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille       
sijoittajille, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä SRV:n      
hallitukselle, johdolle ja henkilöstölle Suomessa. SRV jätti 25.5.2007     
Helsingin Pörssille hakemuksen osakkeiden listaamisesta.            

Instituutioanti alkoi 28.5.2007 ja päättyi 11.6.2007. Yleisöanti alkoi 29.5.2007
ja keskeytettiin 5.6.2007 ylimerkinnän vuoksi. Henkilöstöanti alkoi 29.5.2007 ja
päättyi 9.5.2007. Alustava hintaväli oli 8,00 - 9,75 euroa osakkeelta. Hallitus 
asetti instituutio- ja yleisöantien hinnaksi 9,00 euroa osakkeelta ja      
henkilöstöannin hinnaksi 8,10 euroa osakkeelta.                 

Hallitus päätti 11.6.2007 laskea liikkeelle 11.500.000 uutta osaketta, joista  
kotimaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille suunnattiin 
9.907.300 osaketta ja Suomessa yleisölle 1.150.000 sekä henkilöstölle 442.700  
osaketta. Lisäksi hallitus laski liikkeelle osakeannin ylikysyntätilanteiden  
kattamiseksi SEB Enskildalle 1.500.000 osaketta. Allokoituihin osakemääriin   
perustuen instituutioanti ylimerkittiin 8,1-kertaisesti ja yleisöanti      
4,6-kertaisesti. Osakeantiin osallistui noin 6.400 sijoittajaa. Noin 54     
prosenttia instituutioannin kysynnästä tuli suomalaisilta sijoittajilta ja noin 
46 prosenttia ulkomaisilta sijoittajilta. Annin kooksi vahvistettiin 15.6.2007 
13.000.000 osaketta. Antiosakkeet muodostivat noin 33,3 prosenttia SRV:n koko  
osakemäärästä osakeannin jälkeen.                        

SRV sai osakeannista noin 117 miljoonan euron merkintämaksut ja noin 112    
miljoonaa euroa järjestelyyn liittyvien palkkioiden ja kulujen vähentämisen   
jälkeen. SRV aikoo käyttää saamansa varat toimintansa kehittämiseen pääasiassa 
lisäämällä omaperusteisten ja omakehitteisten hankkeiden määrää sekä      
asuntorakentamisessa että muussa rakentamisessa ja nopeuttamalla kansainvälisten
toimintojensa laajentamista erityisesti Venäjällä.               

OSAKKEET JA OMISTUS                               

SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääoma on 3.062.520 euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa
ja osakkeiden lukumäärä on 39.064.000 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. 
Osavuosikatsauksessa esitetyt osakekohtaiset luvut on muutettu         
vertailukelpoisiksi siten, että niissä on huomioitu 11.4.2007 voimaan tullut  
osakemäärän kasvu (split) ja 11.6.2007 toteutettu osakeanti.          

SRV:n osakkeet otettiin Helsingin pörssissä kaupankäynnin kohteeksi prelistalla 
12.6.2007 ja päälistalla 15.6.2007. SRV:llä oli 30.6.2007 yhteensä 7.771    
osakkeenomistajaa.                               

SRV HENKILÖSTÖ OY:N SULAUTUMINEN                        

SRV:n ja SRV Henkilöstö Oy:n hallitukset allekirjoittivat 27.4.2007       
sulautumissuunnitelman, jonka mukaan SRV Henkilöstö sulautuu SRV:hen. SRV Yhtiöt
Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 24.5.2007 sulautumissuunnitelman. SRV  
Henkilöstö Oy:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 6.6.2007 sulautumisen.    
Sulautumisvastikkeena SRV tulee laskemaan liikkeelle enintään 10.200.889    
osaketta. Yhtä SRV Henkilöstön osaketta vastaan suoritetaan           
sulautumisvastikkeena noin 16,3 SRV:n liikkeelle laskemaa uutta osaketta. SRV  
Henkilöstön omistamat 12.512.000 SRV:n osaketta mitätöidään sulautumisen    
yhteydessä alentamatta osakepääomaa. Sulautumisen arvioitu täytäntöönpanopäivä 
on 30.9.2007. Sulautumisen arvioidaan vähentävän SRV:n vapaata omaa pääomaa   
20.800.000 euroa.                                

TALOUDELLISET TAVOITTEET                            

Hallitus on keväällä 2007 asettanut yhtiölle taloudellisia tavoitteita. SRV:n  
tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä yltää noin 15 prosentin keskimääräiseen
vuotuiseen koko konsernin liikevaihdon kasvuun ja 30 prosentin keskimääräiseen 
vuotuiseen liikevaihdon kasvuun kansainvälisessä liiketoiminnassa. SRV:n    
tavoitteena on kasvattaa liikevoiton tasoa ja keskipitkällä ja pitkällä     
aikavälillä saavuttaa 8 prosentin liikevoittomarginaali. Lisäksi yhtiön     
tavoitteena on ylläpitää yli 30 prosentin omavaraisuusastetta.         

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                              

Rakentamisen ja kiinteistömarkkinoiden suhdanteen odotetaan säilyvän hyvänä.  
Rakentamisen aliurakoinnissa ja materiaalin saatavuudessa ja kustannustasossa on
muodostunut kapasiteetista johtuvia kapeikkoja. Toimitila- ja liikerakentamisen 
markkinan odotetaan säilyvän vahvana. Asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet ja 
asuntojen hintojen nousu on tasaantunut erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella.
Rakentamisen määrän arvioidaan kasvavan Venäjällä, mutta kustannustason nousu ja
ammattitaitoisen henkilöstön pula asettavat toiminnalle haasteita.       

SRV:n tilauskannan kasvu tarjoaa kuitenkin hyvän perustan vuoden 2007      
liikevaihdon ja tuloksen kehitykselle. Toimitilaliiketoiminnan ja        
asuntoliiketoiminnan loppuvuoden liikevoiton odotetaan ylittävän alkuvuoden   
tuloksen. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoittoon vaikuttaa omaperusteisten 
kohteiden myyntien ajoitus.                           

Konsernin liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan ylittävän edellisen vuoden   
tason.                                     


Espoo 8.8.2007                                 

Hallitus                                    
Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon    
tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat 
olla merkittävästikin erilaiset.                        


Lisätietoja:                                  

Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213              
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850
Jussi Ollila, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 275, +358 (50) 372 5229     

JAKELU                                     
Helsingin pörssi                                
tiedotusvälineet                                SRV Yhtiöt Oyj osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2007: taulukko-osa          

LIITTEET                                    

1) Konsernitilinpäätöstietoja: tuloslaskelma, tase, laskelma oman pääoman    
muutoksista, rahavirtalaskelma, vastuusitoumukset, johdannaissopimusvastuu   
2) Segmenttitiedot                               
3) muita SRV-konsernin tunnuslukuja                       

1. OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007                       

IFRS-TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖ JA SEGMENTTIJAKO                    

SRV -konserni (SRV) siirtyi 1.1.2006 kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön 
(International Financial Reporting Standards). SRV on soveltanut        
osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laskentaperiaatteita kuin        
vuositilinpäätöksessä 2006. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin   
mukaisesti ja esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.          

SRV:n raportointisegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja       
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.     
Segmenttien luvut raportoidaan IFRS 8 -standardin mukaisesti noudattaen     
konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteita.                  


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin    | IFRS  | IFRS | muutos | muuto | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
| tuloslaskelma  |    |    | ,   | s,  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)   | 1-6/20 | 1-6/2 | milj  | %   | 4-6/20 | 4-6/20 | 2006  |
|         | 07   | 006  | eur  |    | 07   | 06   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 261.3 | 228.5 | 32.9  | 14.4 | 140.0 | 165.0 | 479.5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 0.6  | 1.5  | -1.0  | -61.8 | 0.3  | 0.6  | 3.7  |
| muut tuotot   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja  | 10.8  | 11.8 | -1.0  |    | 3.8  | 4.7  | 27.2  |
| keskeneräisten |    |    |    |    |    |    |    |
| tuotteiden   |    |    |    |    |    |    |    |
| varastojen   |    |    |    |    |    |    |    |
| muutos     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja   | -233.1 | -204. | -28.7 | 14.1 | -121.1 | -132.3 | -434.0 |
| palveluiden   |    | 3   |    |    |    |    |    |
| käyttö     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuks | -21.7 | -18.8 | -3.0  | 15.8 | -12.2 | -10.9 | -36.8 |
| ista      |    |    |    |    |    |    |    |
| aiheutuneet   |    |    |    |    |    |    |    |
| kulut      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja   | -0.9  | -0.9 | 0.0  | -1.1 | -0.4  | -0.4  | -2.0  |
| arvonalentumise |    |    |    |    |    |    |    |
| t        |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | -6.8  | -6.0 | -0.8  | 12.9 | -3.6  | -3.5  | -12.8 |
| muut kulut   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 10.3  | 11.9 | -1.5  | -12.8 | 6.8  | 23.1  | 24.6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 0.8  | 1.5  | -0.8  | -51.1 | 0.2  | 0.8  | 2.6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut  | -2.1  | -4.0 | 1.8  | -46.3 | -1.0  | -2.7  | -6.6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | -1.4  | -2.4 | 1.1  | -43.3 | -0.8  | -2.0  | -4.0  |
| ja -kulut    |    |    |    |    |    |    |    |
| yhteensä    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen  | 9.0  | 9.4  | -0.5  | -5.0 | 6.0  | 21.1  | 20.7  |
| veroja     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot    | -2.4  | -2.5 | 0.1  | -4.0 | -0.6  | -4.4  | -5.4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden  | 6.6  | 7.0  | -0.4  | -5.4 | 5.3  | 16.7  | 15.3  |
| voitto     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön    | 6.7  | 6.6  |    |    | 4.8  | 16.5  | 14.5  |
| omistajille   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle  | -0.1  | 0.4  |    |    | 0.5  | 0.2  | 0.8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön    | 0.25  | 0.25 |    | -3.7 | 0.17  | 0.63  | 0.56  |
| omistajille   |    |    |    |    |    |    |    |
| kuulu-vasta   |    |    |    |    |    |    |    |
| voitosta    |    |    |    |    |    |    |    |
| laskettu    |    |    |    |    |    |    |    |
| osake-kohtainen |    |    |    |    |    |    |    |
| tulos      |    |    |    |    |    |    |    |
| (laimentama-ton |    |    |    |    |    |    |    |
| ja laimennettu) |    |    |    |    |    |    |    |
| 1)       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1)  Osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että |
| niissä on huomioitu 11.4.2007 voimaan tullut osakemäärän kasvu ja 11.6.2007 |
| toteutettu osakeanti                             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase            | IFRS   | IFRS  | muutos, | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)            | 6/2007  | 6/2006 | %    | 2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 6.2   | 7.0  | -11.2  | 5.5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot              | 0.7   | 0.8  | -9.7  | 0.7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet     | 0.8   | 0.7  | 3.9   | 0.9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat          | 2.9   | 1.6  | 76.1  | 2.3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset               | 6.0   | 5.9  | 1.0   | 5.6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset     | 2.2   | 0.7  | 216.3  | 0.2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä     | 18.7   | 16.8  | 11.6  | 15.2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus           | 180.6  | 81.0  | 123.0  | 134.5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset   | 77.1   | 66.7  | 15.6  | 65.4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden verotettavaan tuloon  | 3.3   | 7.1  | -53.0  | 1.4   |
| perustuvat verosaamiset       |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat              | 70.3   | 26.5  | 165.4  | 14.9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä     | 331.3  | 181.2 | 82.8  | 216.3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ            | 350.1  | 198.0 | 76.8  | 231.4  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase            | IFRS   | IFRS  | muutos, | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)            | 6/2007  | 6/2006 | %    | 2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  |     |    |     |     |
| pääoma                |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma             | 3.1   | 1.3  | 135.0  | 1.3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto           | 0.0   | 1.8  |     | 1.8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun vapaan oman pääoman rahasto | 112.6  | 0.0  |     | 0.0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot              | 0.0   | 0.0  |     | 0.0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto          | 0.0   | 0.1  |     | 0.0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat        | 58.7   | 46.8  | 25.3  | 54.8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  | 174.4  | 50.0  | 249.0  | 57.9  |
| pääoma yhteensä           |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus          | 4.0   | 3.8  | 5.4   | 4.2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä         | 178.4  | 53.7  | 231.9  | 62.2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat       | 1.1   | 1.1  | 3.3   | 1.0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset              | 4.7   | 3.7  | 28.7  | 4.8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat           | 36.0   | 39.0  | -7.7  | 48.3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat              | 0.0   | 0.0  |     | 0.0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä     | 41.8   | 43.7  | -4.4  | 54.2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat       | 98.5   | 72.0  | 36.8  | 80.1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden verotettavaan tuloon  | 3.4   | 6.6  | -48.1  | 0.2   |
| perustuvat verovelat         |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset              | 4.0   | 2.8  | 43.3  | 3.6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat           | 24.0   | 19.1  | 25.3  | 31.2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä     | 129.9  | 100.5 | 29.2  | 115.1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä            | 171.7  | 144.3 | 19.0  | 169.3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ     | 350.1  | 198.0 | 76.8  | 231.4  |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 1.1. - 30.6.2007          

--------------------------------------------------------------------------------
|      | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS    | Osa | Yli | Sido | Mu | Muun | Arv | Kert | Yh-t | Vähe | Oma  |
| (milj.   | ke- | -ku | tun | ut | to-e | on- | y-ne | eens | m-mi | pääom |
| euroa)   | pää | rss | vapa | ra | ro- | muu | et  | ä  | stön | a   |
|      | -om | i-r | an  | ha | raha | -to | voit |   | osuu | yhtee |
|      | a  | aha | pääo | s- | sto | s-r | to-v |   | s  | n-sä |
|      |   | sto | man | to |   | aha | arat |   |   |    |
|      |   |   | raha | t |   | sto |   |   |   |    |
|      |   |   | sto |  |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 1.3 | 1.8 | 0.0 | 0. | 0.0 | 0.1 | 54.7 | 57.9 | 4.2 | 62.2 |
| 1.1.2007  |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |   |   |  | 0.0 |   |   | 0.0 |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä |   |   |   |  |   |   |   | 0.0 |   |    |
| olevien  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| rahoitusva |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| rojen   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| siirrot  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| tuloslaske |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| lmaan   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä |   |   |   |  |   | -0. |   | -0.1 |   |    |
| olevien  |   |   |   |  |   | 1  |   |   |   |    |
| rahoitusva |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| rojen   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| käypään  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| arvoon   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| arvostus  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos | 1.8 | -1. |   |  |   |   | 0.0 | 0.0 |   |    |
|      |   | 8  |   |  |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake- ja |   |   | 112. |  |   |   | 0.4 | 113. |   |    |
| henkilöstö |   |   | 6  |  |   |   |   | 0  |   |    |
| anti    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan  | 1.8 | -1. | 112. | 0. | 0.0 | -0. | 0.4 | 112. |   |    |
| omaan   |   | 8  | 6  | 0 |   | 1  |   | 9  |   |    |
| pääomaan  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| kirjatut  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| nettotulot |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskau |   |   |   |  |   |   | 6.7 | 6.7 |   |    |
| den voitto |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskau | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 6.7 |   |    |
| della   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |    |
| kirjatut  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| tuotot ja |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| kulut   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| yhteensä  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak |   |   |   |  |   |   | -3.1 | -3.1 |   |    |
| o     |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 3.1 | 0.0 | 112. | 0. | 0.0 | 0.0 | 58.7 | 174. | 4.0 | 178.4 |
| 30.6.2007 |   |   | 6  | 0 |   |   |   | 4  |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 1.1. - 30.6.2006          

--------------------------------------------------------------------------------
|      | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS    | Osa | Yli | Sido | Mu | Muun | Arv | Kert | Yh-t | Vähe | Oma  |
| (milj.   | ke- | -ku | tun | ut | to-e | on- | y-ne | eens | m-mi | pääom |
| euroa)   | pää | rss | vapa | ra | ro- | muu | et  | ä  | stön | a   |
|      | -om | i-r | an  | ha | raha | -to | voit |   | osuu | yhtee |
|      | a  | aha | pääo | s- | sto | s-r | to-v |   | s  | n-sä |
|      |   | sto | man | to |   | aha | arat |   |   |    |
|      |   |   | raha | t |   | sto |   |   |   |    |
|      |   |   | sto |  |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 1.3 | 1.8 | 0.0 | 0. | 0.0 | 0.4 | 42.5 | 45.9 | 3.9 | 49.8 |
| 1.1.2006  |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |   |   |   |  | 0.0 |   |   | 0.0 |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä |   |   |   |  |   |   |   | 0.0 |   |    |
| olevien  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| rahoitusva |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| rojen   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| siirrot  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| tuloslaske |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| lmaan   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä |   |   |   |  |   | -0. |   | -0.3 |   |    |
| olevien  |   |   |   |  |   | 3  |   |   |   |    |
| rahoitusva |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| rojen   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| käypään  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| arvoon   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| arvostus  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos |   |   |   |  |   |   | 0.0 | 0.0 |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. | 0.0 | -0. | 0.0 | -0.3 |   |    |
| omaan   |   |   |   | 0 |   | 3  |   |   |   |    |
| pääomaan  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| kirjatut  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| nettotulot |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskau |   |   |   |  |   |   | 6.6 | 6.6 |   |    |
| den voitto |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskau | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0. | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 6.6 |   |    |
| della   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |    |
| kirjatut  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| tuotot ja |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| kulut   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
| yhteensä  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjak |   |   |   |  |   |   | -2.2 | -2.2 |   |    |
| o     |   |   |   |  |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 1.3 | 1.8 | 0.0 | 0. | 0.0 | 0.1 | 46.8 | 50.0 | 3.8 | 53.7 |
| 30.6.2006 |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirtalaskelma      | IFRS   | IFRS    | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)             | 1-6/2007 | 1-6/2006  | 2006    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto           | 6.6    | 7.0    | 14.5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut:               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot     | 0.9    | 0.9    | 2.0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet joihin ei liity      | 0.3    | -0.2    | 0.7    |
| maksutapahtumaa            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut        | 1.4    | 2.4    | 4.0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      | -0.1   | -0.2    | -0.4    |
| hyödykkeiden myyntivoitot       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                 | 2.4    | 2.5    | 5.4    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 4.7    | 5.3    | 11.7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset:        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten muutos         | -1.3   | 15.7    | 21.6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden saamisten muutos   | -11.4   | 33.0    | 30.3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos        | -46.1   | 19.7    | -33.9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muiden velkojen muutos    | 18.2   | 2.2    | 11.0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varausten muutos            | 0.3    | 1.0    | 3.0    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | -40.3   | 71.5    | 32.0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot             | -2.3   | -5.1    | -8.1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot              | 0.9    | 7.1    | 8.1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot             | -2.9   | -5.8    | -9.6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta     | -33.3   | 80.0    | 48.5    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat        |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin       | -1.9   | -0.5    | -1.6    |
| hyödykkeisiin             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin       | -0.1   | -0.1    | -0.6    |
| hyödykkeisiin             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sijoituksiin       | -0.1   | 0.0    | -1.0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      | 0.7    | 0.2    | 2.3    |
| hyödykkeiden myynti          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten myynti           | 0.3    | 0.0    | 0.0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta      | -1.2   | -0.3    | -0.9    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut       | 112.6   | 0.0    | 0.0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot     | 2.8    | 4.8    | 6.3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen maksut     | -2.5   | -62.8   | -62.8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiölainojen muutos          | 5.6    | 13.7    | -0.5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos     | -25.5   | -30.2   | 3.1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot            | -3.1   | -2.2    | -2.2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta       | 89.9   | -76.7   | -56.2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos           | 55.5   | 3.0    | -8.6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa        | 14.9   | 23.5    | 23.5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa        | 70.3   | 26.5    | 14.9    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus         | IFRS   | IFRS   | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)           | 6/2007  | 6/2006  | %    | 2006   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet       | 0.0   | 0.0   |     | 0.3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset työt        | 70.2   | 37.7   | 86.1   | 51.8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja tonttiyhtiöt    | 68.7   | 25.2   | 172.8  | 46.8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden asunto- ja       | 21.6   | 5.1   | 321.5  | 14.8   |
| kiinteistöosakeyhtiöiden     |     |     |     |     |
| osakkeet             |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut          | 12.3   | 5.3   | 133.0  | 13.5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus       | 7.7   | 7.7   | 0.8   | 7.4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä        | 180.6  | 81.0   | 123.0  | 134.5  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset        | IFRS   | IFRS   | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)           | 6/2007  | 6/2006  | %    | 2006   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut yrityskiinnitykset    | 0.0   | 0.0   |     | 0.0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset  | 61.3   | 61.4   | -0.2   | 87.4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit          | 11.0   | 5.9   | 86.7   | 10.8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuusitoumukset      |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset keskeneräisten | 71.0   | 0.0   |     | 48.0   |
| hankkeiden veloista       |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut investointisitoumukset  | 6.4   | 3.8   | 67.3   | 3.8   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuu         | IFRS      | IFRS      | IFRS      |
| johdannaissopimuksista | 6/2007     | 6/2006     | 2006      |
| (milj. euroa)      |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|             | Käyvät arvot  | Käyvät arvot  | Käyvät arvot  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             | Posit | Negat. | Posit. | Negat. | Posit. | Negat. |
|             | .   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskennan    |    |    |    |    |    |    |
| ulkopuoliset      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit    | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | -   | 0.0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | IFRS  |    | IFRS  |    | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | 6/2007 |    | 6/2006 |    | 2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten  |    |    |    |    |    |    |
| nimellisarvot      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit    |    | 9.3  |    | 0.0  | -   | 7.6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinien käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän         |
| markkinahintoihin.                              |
| Avoimet valuuttatermiinit kohdistuvat rahoituksen              |
| kassavirran suojaamiseen.                          |
--------------------------------------------------------------------------------

2. SEGMENTTITIEDOT                               

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | IFRS  | IFRS | muutos | muuto | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
|         |    |    | ,   | s,  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)   | 1-6/20 | 1-6/2 | milj  | %   | 4-6/20 | 4-6/20 | 2006  |
|         | 07   | 006  | eur  |    | 07   | 06   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiket | 151.6 | 157.0 | -5.4  | -3.5 | 82.2  | 119.2 | 297.0 |
| oiminta     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 84.0  | 59.2 | 24.8  | 42.0 | 43.9  | 35.9  | 138.1 |
| alueliiketoimin |    |    |    |    |    |    |    |
| ta       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 25.9  | 18.5 | 7.4  | 40.0 | 14.0  | 12.7  | 44.6  |
| liiketoiminta  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 6.0  | 3.3  | 2.6  | 78.9 | 4.0  | 1.8  | 6.0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit  | -6.1  | -9.6 | 3.5  |    | -4.2  | -4.6  | -6.2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 261.3 | 228.5 | 32.9  | 14.4 | 140.0 | 165.0 | 479.5 |
| yhteensä    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | IFRS  | IFRS | muutos | muuto | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
|         |    |    | ,   | s,  |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)   | 1-6/20 | 1-6/2 | milj  | %   | 4-6/20 | 4-6/20 | 2006  |
|         | 07   | 006  | eur  |    | 07   | 06   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiket | 6.5  | 13.7 | -7.2  | -52.5 | 3.6  | 21.9  | 25.0  |
| oiminta     |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 4.8  | 0.1  | 4.7  |    | 2.9  | 0.9  | 5.1  |
| alueliiketoimin |    |    |    |    |    |    |    |
| ta       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 0.9  | -2.2 | 3.1  |    | 1.8  | -1.6  | -3.6  |
| liiketoiminta  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | -1.5  | -1.9 | 0.4  |    | -1.1  | -1.1  | -4.4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit  | -0.4  | 2.2  | -2.5  | -117. | -0.4  | 2.9  | 2.5  |
|         |    |    |    | 5   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 10.3  | 11.9 | -1.5  | -12.8 | 6.8  | 23.1  | 24.6  |
| yhteensä    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      | IFRS   | IFRS   | IFRS   | IFRS   | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)          | 1-6/2007 | 1-6/2006 | 4-6/2007 | 4-6/2006 | 2006   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimint | 4.3   | 8.7   | 4.4   | 18.4   | 8.4   |
| a           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja      | 5.7   | 0.2   | 6.5   | 2.6   | 3.7   |
| alueliiketoiminta   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen    | 3.3   | -12.0  | 12.7   | -12.3  | -8.0   |
| liiketoiminta     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä   | 4.0   | 5.2   | 4.8   | 14.0   | 5.1   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Varat           | IFRS   | IFRS  | muutos | muutos, | IFRS   |
|              |     |     | ,   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)        | 6/2007  | 6/2006 | milj  | %    | 2006   |
|              |     |     | eur  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 125.1  | 84.7  | 40.5  | 47.8  | 111.9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 88.2   | 59.5  | 28.7  | 48.2  | 74.2   |
| alueliiketoiminta     |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 74.0   | 61.6  | 12.5  | 20.2  | 65.6   |
| liiketoiminta       |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | 154.3  | 48.3  | 106.1 | 219.8  | 71.7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut   | -91.6  | -55.9  | -35.6 |     | -92.0  |
| oikaisut         |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä     | 350.1  | 198.0  | 152.1 | 76.8  | 231.4  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Velat           | IFRS   | IFRS  | muutos | muutos, | IFRS   |
|              |     |     | ,   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)        | 6/2007  | 6/2006 | milj  | %    | 2006   |
|              |     |     | eur  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 104.9  | 45.8  | 59.1  | 129.0  | 72.2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 72.9   | 43.8  | 29.1  | 66.5  | 61.0   |
| alueliiketoiminta     |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 62.5   | 50.1  | 12.4  | 24.7  | 54.3   |
| liiketoiminta       |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | 23.8   | 39.5  | -15.7 | -39.6  | 45.1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut   | -92.5  | -34.9  | -57.5 |     | -63.3  |
| oikaisut         |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä     | 171.7  | 144.3  | 27.4  | 19.0  | 169.3  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma     | IFRS   | IFRS  | muutos | muutos, | IFRS   |
|              |     |     | ,   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)        | 6/2007  | 6/2006 | milj  | %    | 2006   |
|              |     |     | eur  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 60.7   | 35.6  | 25.1  | 70.6  | 37.9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 60.6   | 27.3  | 33.3  | 122.1  | 35.6   |
| alueliiketoiminta     |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 58.6   | 46.4  | 12.2  | 26.2  | 33.0   |
| liiketoiminta       |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja     | 58.5   | 2.6   | 55.9  |     | 35.1   |
| eliminoinnit       |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä     | 238.3  | 111.9  | 126.5 | 113.1  | 141.7  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoman tuotto      | IFRS     | IFRS    | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)                 | 1-6/2007   | 1-6/2006  | 2006   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta       | 29.2     | 44.2    | 60.3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja Alueliiketoiminta    | 18.0     | 1.4     | 16.5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta    | 4.0     | -7.1    | -7.8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä          | 11.6     | 16.8    | 15.9   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta        | IFRS   | IFRS  | muutos | muutos, | IFRS   |
|              |     |     | ,   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)        | 6/2007  | 6/2006 | milj  | %    | 2006   |
|              |     |     | eur  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 323.4  | 135.9  | 187.5 | 137.9  | 287.7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 129.7  | 147.9  | -18.2 | -12.3  | 154.4  |
| alueliiketoiminta     |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 64.4   | 23.5  | 40.8  | 173.3  | 11.6   |
| liiketoiminta       |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä	    | 517.4  | 307.3  | 210.1 | 68.4  | 453.7  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | IFRS   | IFRS  | muutos | muutos, | IFRS   |
|              |     |     | ,   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)        | 1-6/2007 | 1-6/200 | milj  | %    | 2006   |
|              |     | 6    | eur  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        | 151.6  | 157.0  | -5.4  | -3.5  | 297.0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        | 6.5   | 13.7  | -7.2  | -52.5  | 25.0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat      |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat    | 0.8   | 1.5   | -0.8  | -50.3  | 0.7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat    | 124.4  | 83.1  | 41.3  | 49.6  | 111.2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 125.1  | 84.7  | 40.5  | 47.8  | 111.9  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat      |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat    | 12.7   | 11.7  | 1.0  | 8.5   | 14.0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat    | 92.2   | 34.1  | 58.1  | 170.5  | 58.1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 104.9  | 45.8  | 59.1  | 129.0  | 72.2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 60.7   | 35.6  | 25.1  | 70.6  | 37.9   |
| lopussa          |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 29.2   | 44.2  |    |     | 60.3   |
| tuotto, % 1)       |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 323.4  | 135.9  | 187.5 | 137.9  | 287.7  |
| lopussa          |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | IFRS   | IFRS  | muutos | muutos, | IFRS   |
| alueliiketoiminta     |     |     | ,   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)        | 1-6/2007 | 1-6/200 | milj  | %    | 2006   |
|              |     | 6    | eur  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        | 84.0   | 59.2  | 24.8  | 42.0  | 138.1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        | 4.8   | 0.1   | 4.7  |     | 5.1   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat      |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat    | 1.0   | 0.8   | 0.2  | 25.5  | 1.1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat    | 87.1   | 58.7  | 28.5  | 48.5  | 73.1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 88.2   | 59.5  | 28.7  | 48.2  | 74.2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat      |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat    | 25.6   | 17.1  | 8.5  | 50.0  | 25.5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat    | 47.3   | 26.7  | 20.6  | 77.1  | 35.5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 72.9   | 43.8  | 29.1  | 66.5  | 61.0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 60.6   | 27.3  | 33.3  | 122.1  | 35.6   |
| lopussa          |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 18.0   | 1.4   |    |     | 16.5   |
| tuotto, % 1)       |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 129.7  | 147.9  | -18.2 | -12.3  | 154.4  |
| lopussa          |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | IFRS   | IFRS  | muutos | muutos, | IFRS   |
| liiketoiminta       |     |     | ,   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)        | 1-6/2007 | 1-6/200 | milj  | %    | 2006   |
|              |     | 6    | eur  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        | 25.9   | 18.5  | 7.4  | 40.0  | 44.6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        | 0.9   | -2.2  | 3.1  |     | -3.6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat      |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat    | 6.3   | 5.8   | 0.5  | 9.3   | 0.4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat    | 67.7   | 55.7  | 11.9  | 21.4  | 65.2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 74.0   | 61.6  | 12.5  | 20.2  | 65.6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat      |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat    | 2.6   | 17.4  | -14.8 | -85.3  | 17.5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat    | 60.0   | 32.7  | 27.2  | 83.1  | 36.9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 62.5   | 50.1  | 12.4  | 24.7  | 54.3   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 58.6   | 46.4  | 12.2  | 26.2  | 33.0   |
| lopussa          |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 4.0   | -7.1  |    |     | -7.8   |
| tuotto, % 1)       |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 64.4   | 23.5  | 40.8  | 173.3  | 11.6   |
| lopussa          |     |     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi 
muutettuna                                   3. Muita SRV -konsernin tunnuslukuja                      

--------------------------------------------------------------------------------
|           | IFRS  | IFRS | muuto | IFRS | IFRS  | IFRS  |
|           |     |    | s,  |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|           | 1-6/200 | 1-6/20 |  %  | 4-6/20 | 4-6/200 | 2006  |
|           |  7  |  06  |    |  07  |  6  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %    |   4.0 |  5.2 |    |  4.8 |  14.0 |   5.1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman  |  11.6 |  16.8 |    |  15.1 |  56.8 |  15.9 |
| tuotto, % 1)     |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, |  11.0 |  27.0 |    |  17.6 |  142.2 |  27.3 |
| % 1)         |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen      |  -10.4 |  31.6 |    |    |     |  64.6 |
| nettovelka kauden  |     |    |    |    |     |     |
| lopussa, milj. eur  |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % |  59.4 |  32.5 |    |    |     |  31.7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, % |  -5.8 |  58.8 |    |    |     |  103.9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, eur 2) |  0.25 |  0.25 | -3.7 |  0.17 |  0.63 |  0.56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake,  |  4.46 |  1.92 | 132.9 |    |     |  2.22 |
| eur 2)        |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta/osake, eur |  -1.21 |  3.07 |    | -1.59 |  4.22 |  1.86 |
| 2)          |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi   |  10.10 |    |    |    |     |     |
| kauden lopussa, eur |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan     |  394.6 |    |    |    |     |     |
| markkina-arvo, Meur |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä | 27 429 | 26 064 |  5.2 | 28 778 | 26 064 | 26 064 |
| keskimäärin kauden  |     |    |    |    |     |     |
| aikana, 1000     |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä | 39 065 | 26 064 | 49.9 | 39 065 | 26 064 | 26 064 |
| kauden lopussa, 1000 |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden  |  517.4 | 307.3 | 68.4 |    |     |  453.7 |
| lopussa, milj. eur  |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö      |   744 |  624 | 19.3 |  784 |   655 |   668 |
| keskimäärin     |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos      |
| vuosituotoksi muutettuna                           |
| 2) osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että  |
| niissä on huomioitu 11.4.2007 voimaan tullut osakemäärän kasvu ja 11.6.2007 |
| toteutettu osakeanti                             |
--------------------------------------------------------------------------------

Jaa sivu