Kiinteistö-Tapiola valitsi SRV:n kumppanikseen Tapiolan keskustan toteutukseen

Tapiolan keskustaan on suunnitteilla lisää liiketiloja ja asuntoja. Hanke on osa Tapiolan keskustan kokonaiskehittämistä, jossa otetaan huomioon Länsimetron tulo Tapiolaan ja laajat pysäköintitilat keskustan alle sekä keskuksen alikulkuliikenteen uudelleenjärjestely bussiterminaaleineen.
– Keskustaan tulee monipuoliset palvelut. Asunnot suunnitellaan viherkatolle liiketilojen yläpuolelle, jolloin puutarhakaupungin erityinen piirre ulotetaan myös Tapiolan ydinkeskustaan. Suunnittelemme kiinteistömme siten, että niistä tulee korkealaatuinen ja aistikas elinympäristö, jolla on hyvät liikenneyhteydet ja erinomaiset edellytykset yrittämiselle.

Toteutussuunnitelma käsittää Tapiolan keskustassa sijaitsevan K-Market-kiinteistön tilalle Merituulentien yläpuolelle suunniteltavat liiketilat sekä niiden päälle rakennettavat asunnot. Suunnitteluvaiheen jälkeen SRV jatkaa projektinjohtourakoitsijana Kiinteistö-Tapiolan hankkeessa, mikäli vireillä oleva asemakaavamuutos saa lainvoiman. SRV:n kanssa toteutettava hanke käsittää uudisrakentamista yhteensä yli 60 000 kerrosneliömetriä, joista kaksi kolmasosaa on liiketiloja.

Suunnittelutyö käynnistyy välittömästi ja kestää noin vuoden. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2013 puolessavälissä ja ensimmäisen vaiheen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2015, jolloin metro aloittaa liikennöinnin ja Stockmannille toteutettavat tilat valmistuvat. Hankkeen loppuosan arvioidaan valmistuvan vuonna 2017.

Suunnittelu toteutetaan yhteistyössä Espoon kaupungin ja naapurikiinteistöjen omistajien kanssa. Myös Tapiolan asukkaita on haastateltu suunnittelun perustaksi.
– Haastatteluista saadut tulokset huomioidaan kiinteistöjen suunnittelussa, jotta Tapiolan erityinen ilmapiiri voidaan säilyttää. Tavoitteenamme on vahvistaa keskuksen kaupallista vetovoimaa ja luoda siitä viihtymisen keskipiste Tapiolan asukkaille ja siellä asioiville, Särs toteaa.

Tapiolan keskustaa kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Asuntojen ja liikkeiden sijoittuminen metroaseman yläpuolelle mahdollistaa joukkoliikenteen helpon käytön. Rakennettavat kiinteistöt jäähdytetään kaukokylmällä, jotta energiakulutus pysyy mahdollisimman vähäisenä.

Kiinteistö-Tapiola Oy
SRV Yhtiöt Oyj

 

         Lisätietoja hankkeesta:
         
         Kim Särs, kiinteistörahastojohtaja, Kiinteistö-Tapiola, puh. 040 501 9981
         Timo Nieminen, varatoimitusjohtaja, SRV, puh. 0400 424 552

Jaa sivu