Jussi Kuutsa nimitetty SRV:n johtoryhmän jäseneksi

            

SRV:n Venäjän maajohtaja Jussi Kuutsa on nimitetty SRV Yhtiöt Oyj:n johtoryhmän 
jäseneksi 3.11.2010 alkaen. Hän on tullut SRV:n palvelukseen 1.8.2010.     

SRV:n Venäjän liiketoiminta jaetaan kahteen osa-alueeseen. Operatiivisesta   
toiminnasta Venäjällä vastaa Jussi Kuutsa ja Venäjän hankekehityksestä     
Veli-Matti Kullas.                               

Jussi Kuutsa ja Veli-Matti Kullas raportoivat kumpikin toimitusjohtaja Jukka  
Hienoselle.                                   

- SRV:llä on merkittäviä avainhankkeita Venäjällä, joiden käynnistäminen on   
keskeinen tavoitteemme. Tämä edellyttää sekä paikallisen osaamisen ja johtamisen
vahvistamista että hankkeiden kehittämisen resurssien lisäämistä. Jakamalla   
tehtävät toiminnoittain pystymme keskittämään resurssit paremmin hankkeisiimme 
niiden käynnistämiseksi. SRV:n strategisena tavoitteena on laajentaa      
toimintaansa Venäjällä, sanoo SRV:n toimitusjohtaja Jukka Hienonen.       


SRV Yhtiöt Oyj                                 
Jukka Hienonen                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
toimitusjohtaja Jukka Hienonen, puh. 0201 45 5213                

Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu