Jälleen palkinto SRV:n urakoimalle Musiikkitalolle

 SRV:n urakoima Helsingin Musiikkitalo on palkittu Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL-palkinnolla. Musiikkitalo on keskeiselle paikalle rakennettu, kansainväliset mitat täyttävä julkinen rakennus. Rakentamisen laatu on korkea. Suunnittelun lähtökohtana on ollut kahdensadan vuoden elinkaari.

”Kaikesta huomaa, että kyseessä on musiikin esittämistä ja nauttimista varten rakennettu tila, musiikin pyhättö. Akustiikka on loistava; esiintymiselle, harjoittelulle ja kuuntelulle varatut tilat toimivat. Kokonaisuus on nautinnollinen”, kertoi voittajan tänä vuonna valinnut toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä Keskuskauppakamarista.

Erityisesti Penttilää miellytti, että rakennus istuu kulttuurihistoriallisesti tärkeään kaupunkimiljööseen hyvin. Se jäsentää tilaa, jota reunustavat yhtäällä Eduskuntatalo ja Mannerheimintie; toisaalla Töölönlahti, Sanomatalo ja Kiasma.

”Musiikkitalo on hieno kokonaisuus, joka tuottaa iloa musiikin tekijöille ja harrastajille. Se toimii hyvänä käyntikorttina kansainvälisille vieraille, totesi Risto E.J. Penttilä julkistaessan voittajan 24.11.2011 Säätytalolla Helsingissä.

Projektinjohdollisesti ja logistisesti vaativista olosuhteista huolimatta hanke pysyi aikataulussa.
Rakennus on teknisesti erittäin vaativa.

Arkkitehtonisten tavoitteiden rinnalla tärkein yksittäinen suunnittelunäkökohta oli akustiikka, joka haasteineen vaikutti lähes kaikkiin talon rakenneteknisiin suunnitteluratkaisuihin”, sanoo Musiikkitalon hankkeesta vastannut tuotantojohtaja Heimo Sillanpää SRV:stä.

Hankeprosessissa käytettiin tietomallia monipuolisesti. Hankkeen aikana panostettiin voimakkaasti työturvallisuuteen ja harmaan talouden torjuntaan. Lisäksi rakentamisen aikainen tiedotus sidosryhmille sekä panostus työmaan esittelyyn olivat merkittävässä roolissa.

Musiikkitalon työmaa palkittiin vuoden työmaana 2010, Musiikkitalon lattianpäällystetyöt valittiin marraskuussa Vuoden 2011 Lattiaksi. RIL-kilpailussa SRV:n rakentama Messukeskuksen uusi halli 7 jakoi toisen sijan Crusellin sillan kanssa 

”Messukeskuksen laajennuksen kauneus syntyy sekä kaarevasta muodosta, että merialumiinin, lasin ja betonin hienosta yhdistelmästä. Hallin sisällä ei ole yhtään pylvästä. Tilassa on maalämpö ja sen rakentamisessa on huomioitu Suomen Messujen sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Hallilaajennuksessa on huomioitu käytön monipuolisuus. Rakentaminen toteutettiin ilman keskeytystä messutoiminnalle muissa halleissa”, Penttilä perustelee.

 

SRV Yhtiöt Oyj
Viestintä

 

RIL-palkinto
RIL-palkinnolla palkitaan rakennuskohteita, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa on osoitettu erinomaista rakennusalan osaamista joko uutta kehittämällä tai olemassa olevaa tietoa luovasti soveltamalla sekä kiinnitetty tekniikan ohella huomiota taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja ympäristönäkökohtiin. RIL-palkinnolla on annettu tunnustusta rakennusinsinöörien osaamiselle vuodesta 1972 lähtien. Kilpailun järjestää RIL. RILin jäsenet ehdottavat palkinnon saajaksi rakennuskohteita, joista rakennusalan asiantuntijoista ja median edustajista koostuva raati valitsee kilpailun finalistit. Lopullisen valinnan teki vuonna 2011 toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä Keskuskauppakamarista.

Jaa sivu