Helsingin käräjäoikeuden päätös koskien SRV:n ja Kiinteistö Oy Abraham Wetterintie 6 välistä riitaa

Helsingin käräjäoikeuden päätös koskien SRV:n ja Kiinteistö Oy Abraham Wetterintie 6 välistä riitaa

Kiinteistö Oy Abraham Wetterintie 6 on määrätty maksamaan SRV Rakennus Oy:lle 1,009 miljoona euroa koskien SRV Rakennus Oy:n ja Kiinteistö Oy Abraham Wetterintie 6:n välistä riitaa. Helsingin käräjäoikeuden tänään 30. marraskuuta 2016 antamassa tuomiossa Kiinteistöyhtiö velvoitetaan maksamaan SRV:lle maksamattomia urakkaeriä sekä tilaajan hyväksymiä lisä- ja muutostöitä viivästyskorkoineen.

Osapuolten välinen riita koskee rakennuskustannuksia ja -aikataulua sekä kiinteistöyhtiön maksuvelvollisuutta rakennusurakassa, jossa SRV Rakennus Oy on rakentanut kiinteistöyhtiölle useita asuinkerrostaloja käsittävän kohteen. Abraham Wetterintie 6 -kiinteistön koko osakekannan omistaa Keva.

SRV perehtyy päätöksen sisältöön ja tekee sen jälkeen päätöksen mahdollisesta tuomiosta valittamisesta hovioikeuteen.

Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä ei ole vaikutusta tulosnäkymiin. SRV:n vuoden 2016 tulosnäkymät säilyvät ennallaan.

 

Lisätietoja:

Juha Toimela, johtaja, Suomen liiketoiminta, 040 594 5473, juha.toimela@srv.fi

www.srv.fi

 

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

 

SRV – Elämäsi rakentaja

Jaa sivu