Hannu Leinonen eroaa SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksesta

              

SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen Hannu Leinonen on nimitetty Destia Oy:n   
toimitusjohtajaksi, jonka seurauksena hän on pyytänyt eroa SRV:n hallituksen  
jäsenyydestä.                                  

SRV:n hallituksessa jatkavat Ilpo Kokkila (pj), Lasse Kurkilahti (vpj), Jukka  
Hienonen ja Matti Mustaniemi. Uusi hallituksen jäsen valitaan seuraavassa    
yhtiökokouksessa.                                

”Hannu Leinonen oli erinomainen ehdokas tehtävään, juuri sitä mitä Destia Oy  
nykyisessä tilanteessaan mielestäni tarvitsee. SRV:lle nimitys on        
hallitustyöskentelyn kannalta menetys, mutta se ei lyhyellä aikavälillä heijastu
yhtiön toimintaan. Toivotan Hannulle menestystä uusissa tehtävissä ja Destialle 
sen uudelleenorganisoitumisessa”, sanoo SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen      
puheenjohtaja Ilpo Kokkila.                           


SRV Yhtiöt Oyj                                 

Hallitus                                    

Lisätietoja:                                  
Ilpo Kokkila, hallituksen puheenjohtaja, puh. 020 145 5201           

Jakelu:                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu