Eero Heliövaaran omistamia SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeita koskevat transaktiot

  

SRV Yhtiöt Oyj on toteuttanut Eero Heliövaaran, Ilpo Kokkilan ja SRV Yhtiöt   
Oyj:n välillä 11. elokuuta 2009 solmitun osakkeiden myyntisopimuksen. Eero   
Heliövaaran omistamat SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeet on 5.1.2010 ostanut Nordea Bank 
AB (publ).                                   

SRV Yhtiöt Oyj on tehnyt Nordea Bank AB:n (publ) kanssa osakkeita koskevan   
johdannaissopimuksen, jonka mukaan osakkeet myydään SRV Yhtiöt Oyj:lle tai sen 
määräämälle taholle. Johdannaissopimus erääntyy heinäkuussa 2010.        

                                        
SRV Yhtiöt Oyj                                 
Hannu Linnoinen, toimitusjohtaja                        
                                        
Lisätietoja:                                  
SRV Yhtiöt Oyj                                 
Katri Innanen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 145 5207               

Jakelu:                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu