Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

 

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen Ilpo Kokkilalta

Liputusilmoituksen mukaan Ilpo Kokkilan osuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on alittanut 20 %. Omistusosuus on muuttunut 22.12.2016.

Liputusrajan alittumista laskettaessa on huomioitu ilmoitusvelvollisen suora ja välillinen omistus. Ilmoitusvelvollisen välillinen omistus on toteutettu Kolpi Investments Oy:n (Y-tunnus 1990453-6) kautta.

Ilpo Kokkilan omistus- ja ääniosuus SRV Yhtiöt Oyj:ssä:

Osakkeiden lukumäärä:
Ennen liputusvelvollisuuden syntymistä: 24 494 301 osaketta (suora 12 988 844, välillinen 11 505 457)
Liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen: 11 505 457 osaketta (suora 0, välillinen 11 505 457)

Osuus osakkeista ja äänioikeuksista:
Ennen liputusvelvollisuuden syntymistä: 40,47 % (suora 21,46 %, välillinen 19,01 %)
Liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen: 19,01 % (suora 0 %, välillinen 19,01 %)

Liputuksen laskentaperusteena on SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä, joka on yhteensä 60 499 575.

Lisätiedot:

Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906

www.srv.fi

 

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

 

SRV – Elämäsi rakentaja

Jaa sivu