Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

 

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen Tuomas Kokkilalta

Liputusilmoituksen mukaan Tuomas Kokkilan osuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 10 %. Omistusosuus on muuttunut 22.12.2016.

Tuomas Kokkilan omistus- ja ääniosuus SRV Yhtiöt Oyj:ssä:

Osakkeiden lukumäärä:
Ennen liputusvelvollisuuden syntymistä: 0
Liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen: 6 494 422

Osuus osakkeista ja äänioikeuksista:
Ennen liputusvelvollisuuden syntymistä: 0%
Liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen: 10,73%

Liputuksen laskentaperusteena on SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä, joka on yhteensä 60 499 575.

 

Lisätiedot:
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906

www.srv.fi

 

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

 

SRV – Elämäsi rakentaja

Jaa sivu