Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen Erkki Etolan määräysvaltayhtiö Tiiviste-Group Oy:ltä.

Liputusilmoituksen mukaan Tiiviste-Group Oy:n osuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 10 %. Omistusosuus on muuttunut 10.3.2016.

Tiiviste-Group Oy:n omistus- ja ääniosuus SRV Yhtiöt Oyj:ssä ennen liputusvelvollisuuden syntymistä:
Kappalemäärä: 6 045 821
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 9,99 %

Tiiviste-Group Oy:n omistus- ja ääniosuus SRV Yhtiöt Oyj:ssä liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen:
Kappalemäärä: 6 111 821
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 10,10 %

Liputuksen laskentaperusteena on SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä ja äänimäärä yhteensä 60 499 575.

Lisätietoja:
Ilkka Pitkänen, CFO, puh. 040 667 0906 , ilkka.pitkanen@srv.fi

 

www.srv.fi
 

Jaa sivu