Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen Erkki Etolan määräysvaltayhtiö Tiiviste-Group Oy:ltä.

Liputusilmoituksen mukaan Tiiviste-Group Oy:n osuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 5 %. Omistusosuus on muuttunut 15.5.2015.

Tiiviste-Group Oy:n omistus- ja ääniosuus SRV Yhtiöt Oyj:ssä ennen liputusvelvollisuuden syntymistä:

Kappalemäärä: 1 020 000
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 2,77 %

Tiiviste-Group Oy:n omistus- ja ääniosuus SRV Yhtiöt Oyj:ssä liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen:

Kappalemäärä: 2 027 000
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 5,51 %

Liputuksen laskentaperusteena on SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä ja äänimäärä yhteensä 36 768 468.

Lisätietoja:
Ilkka Pitkänen, CFO, puh. 040 667 0906 , ilkka.pitkanen@srv.fi

SRV Yhtiöt Oyj

Päivi Kauhanen
Viestintäjohtaja
Puh. 050 598 9560
paivi.kauhanen@srv.fi

www.srv.fi

Jaa sivu