Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on 7.12.2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen Ilpo Kokkilalta.

Liputusilmoituksen mukaan Ilpo Kokkilan osuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on alittanut 25 % johtuen 7.12.2015 toteutetusta yhtiön osakkeiden myynnistä Ilpo Kolkkilalta hänen määräysvaltayhteisölleen Kolpi Investments Oy:lle. Järjestelyn perusteella Ilpo Kokkilan ja hänen määräysvaltayhteisönsä Kolpi Investments Oy:n yhteenlaskettu osake- ja äänimäärä SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ei muutu.

Ilpo Kokkilan omistus- ja äänimäärä SRV Yhtiöt Oyj:ssä ennen liputusvelvollisuuden syntymistä:

Kappalemäärä: 15 217 824
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 25,5 %

Ilpo Kokkilan omistus- ja äänimäärä SRV Yhtiöt Oyj:ssä liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen:

Kappalemäärä: 12 988 844
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 21,47 %

Liputuksen laskentaperusteena on SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä ja äänimäärä yhteensä 60 499 575.

Lisätietoja:
Ilkka Pitkänen, CFO, +358 (40) 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi

www.srv.fi
  

Jaa sivu