Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:ssä tarkoitettu liputusilmoitus

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Bank AB:n (publ) ja sen suomalaisen tytäryhtiön Nordea Pankki Suomi Oyj:n sekä Nordea-konsernin omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on tänään 11.4.2011 tehtyjen kauppojen johdosta laskenut alle 1/20.

SRV Yhtiöt Oyj

Taneli Hassinen
Viestintäjohtaja
Puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@srv.fi

LIITE

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Nordea Bank AB (publ) (ruotsalainen rekisterinumero 516406-0120) ilmoittaa omasta ja suomalaisen tytäryhtiönsä Nordea Pankki Suomi Oyj:n (1680235-8) puolesta, että molempien yhtiöiden sekä Nordea-konsernin omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on tänään 11.4.2011 laskenut alle 1/20.

Nordea Pankki Suomi Oyj myi tänään 11.4.2011 termiinisopimusten johdosta Nordea Bank AB:lle (publ) omistamansa kaikki 1.909.483 kpl SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta, joten Nordea Pankki Suomi Oyj:n osuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski alle 1/20. Nordea Bank AB (publ) omisti siten 1.909.483 kpl SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta ja sen omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä nousi yli 1/20 (5,19 %).

Tänään 11.4.2011 Nordea Bank AB (publ) myi osana aiemmin 5.1.2010 annetussa liputusilmoituksessa kerrottua johdannaissopimusta (total return swap) SRV Yhtiöt Oyj:lle 1.356.650 kpl SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta. Näin ollen Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea-konsernin omistusosuus SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski alle 1/20.

Nordea Bank AB (publ) omistaa nyt 552.833 kpl SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta, joka vastaa 1,5 %:a SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

Lisäksi Nordea-konserniin kuuluva Nordea Life and Pensions S.A (kotipaikka Luxemburg, rekisterinumero B35996) omistaa 27.208 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta, joka vastaa 0,07 %:a SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

Lisäksi Nordea-konserniin kuuluva Nordea Henkivakuutus Suomi Oy (0927072-8) omistaa 35.000 osaketta, joka vastaa 0,1 %:a SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

Nordea-konsernin kokonaisomistus SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on nyt 1,67 %:a eli alle 1/20.

Nordea Bank AB (publ)

Jaa sivu