ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUKSIEN MUUTTUMISESTA

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUKSIEN    
MUUTTUMISESTA                                  

SRV Yhtiöt Oyj (”SRV”) on saanut alla mainitut arvopaperimarkkinalain 2 luvun  
9§:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden muutoksista SRV Henkilöstö Oy:n    
(”Henkilöstö”) ja SRV:n sulautumisen tulevaan täytäntöönpanoon liittyen.    

Henkilöstö omistaa 12.512.000 kappaletta SRV:n osakkeita, mikä vastaa noin 32,03
prosenttia SRV:n osakkeista ja äänistä. Henkilöstön osakkeenomistajat saavat  
sulautumisessa sulautumisvastikkeena SRV:n liikkeelle laskemia uusia osakkeita 
suhteessa osakeomistukseensa Henkilöstössä. SRV:n hallitus on 25.9.2007     
vahvistanut sulautumissuunnitelman ehtojen mukaisesti sulautumisvastikkeena   
annettavien osakkeiden määräksi 10.216.468 kappaletta. Sulautuminen pannaan   
täytäntöön ja uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 28.9.2007.  
Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä SRV tulee saamaan haltuunsa ja     
välittömästi mitätöimään Henkilöstön omistamat 12.512.000 SRV:n osaketta    
osakepääomaa alentamatta.                            

Kolpi Investments Oy (Y-tunnus 1990453-6) on Ilpo Kokkilan kokonaan omistama  
yhtiö, ja tulee sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä saamaan 5.178.129    
kappaletta SRV:n osakkeita. Kolpi Investments Oy on 25.9.2007 ilmoittanut    
SRV:lle, että sulautumisen täytäntöönpanon ja osakkeiden mitätöimisen myötä   
yhtiön osuus SRV:n osakkeista tulee olemaan yli 1/10 (14,08 prosenttia) SRV:n  
osakkeista ja äänistä.                             

Eero Heliövaara tulee sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä saamaan 1.904.483 
kappaletta SRV:n osakkeita, ja on 25.9.2007 ilmoittanut SRV:lle, että      
sulautumisen täytäntöönpanon ja osakkeiden mitätöimisen myötä hänen osuutensa  
SRV:n osakkeista tulee olemaan 5,18 prosenttia ja näin ylittämään 1/20 SRV:n  
osakkeista ja äänistä.                             

Sulautumisen täytäntöönpanon ja yllä kuvatun osakkeiden mitätöimisen jälkeen  
Kolpi Investments Oy:n ja Eero Heliövaaran osuudet SRV:n osakkeista tulevat siis
olemaan:                                    

Osakkeenomistaja  Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista  Osuus äänistä   
Kolpi Investments Oy 5.178.129       14,08 %       14,08 %    
Eero Heliövaara    1.909.483        5,19 %       5,19 %    

SRV:n osakkeiden määrää laskettaessa on otettu huomioon sulautumisessa     
liikkeeseen laskettavat 10.216.468 uutta SRV:n osaketta. Tästä kokonaismäärästä 
on lisäksi vähennetty 12.512.000 osaketta, jotka SRV tulee mitätöimään     
sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä. Edellä mainituilla perusteilla SRV:n  
osakepääoma tulee koostumaan yhteensä 36.768.468 kpl:sta osakkeita, ja ääniä  
osakkeilla on yhteensä edellä mainitut 36.768.468                

Yhtiö toteaa, että yhtiön suurin osakkeenomistaja on Ilpo Kokkila, jonka osuus 
SRV:n osakkeista ja äänistä sulautumisen täytäntöönpanon ja osakkeiden     
mitätöimisen jälkeen suoraan ja kokonaan omistamansa Kolpi Investments Oy:n   
kautta tulee olemaan 50,94 % (yhteensä 18.730.129 osaketta).          

SRV Yhtiöt Oyj                                 
Eero Heliövaara                                 
Toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
SRV Yhtiöt Oyj                                 
Eero Heliövaara, Toimitusjohtaja, puh. 020 1455 202               

Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu