Yhteistyö avaa verottajalle väylän reaalimaailman haasteisiin

Rakentaminen palveluna

Yhteistyö avaa verottajalle väylän reaalimaailman haasteisiin

Harmaan talouden torjuntaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Verohallinnon ylitarkastaja Perttu Puukko kertoo, millaisten aiheiden kanssa rakennusalan harmaan talouden torjunnassa painitaan.

”Muutosta kiihdyttää sähköistyminen, joka on tullut alalle kuin alalle. Rakennusala on hyvä esimerkki. Se on muita aloja edellä ja sitä kautta myös suunnannäyttäjä. Sähköinen tiedonkeruu ja raportointi johtavat siihen, että saadaan toimintaa joka suunnassa tehokkaammaksi – tietoja voidaan hyödyntää ketterämmin, ja tiedon oikeellisuus on helpompi varmistaa. Tämä hyödyttää myös harmaan talouden torjuntaa”, Perttu Puukko kuvailee alan muutosta.

SRV toimittaa Verkostorekisteristä verottajalle kuukausittain lakisääteisen työntekijäraportin työmailtaan, mutta saa kiitosta myös lain minimitason ylittävästä raportoinnista ja tietojen reaaliaikaisuudesta.

”Saamme SRV:ltä jo nyt tietyissä tilanteissa minimitason ylittävää tietoa, esimerkiksi työntekijätasoista tietoa. Kattavamman raportoinnin mahdollistaa osaltaan Verkostorekisterin reaaliaikaisuus. Tällä hetkellä verohallinnolla ei ole suoraa pääsyä Verkostorekisterin tietoihin, mutta tulevaisuudessa se voi olla mahdollista. Verohallinnolla täytyisi silloin kuitenkin olla nykyistä huomattavasti paremmat mahdollisuudet hyödyntää reaaliaikaista tietoa”, linjaa Puukko.

SRV mukana pilotoimassa urakkatietojen ketterämpää ilmoittamista

SRV:n asenne on vaikuttanut siihen, että yhteistyö on sujunut mutkattomasti vaikeasta aiheesta huolimatta.

”Kehittämiseen tarvitaan aina pilottihankkeita ja SRV ollut aina valmiina. On löytynyt tahtoa toimia viranomaisen edellyttämällä tavalla ja mennä sen ylitse. Hyvä esimerkki on harmaan talouden torjuntapäivät, joista myös me saamme arvokasta tietoa”, Puukko toteaa.

Puukko painottaa pilotoinnin hyötyjä koko alalle: ”Pilottien kokemusten kautta viestiä pystytään sitten kuljettamaan koko toimialalle. On koko alalle hyvä kun muutkin ottavat hyviä käytäntöjä käyttöön, se tervehdyttää koko alaa, oikein toimivat voittavat koko ketjussa.”

Kesällä 2017 verohallinto pilotoi SRV:n kanssa urakkatietojen ketterämpää ilmoittamista.

”Urakkatietojen ilmoittaminenhan on lakisääteistä, mutta pilotti tulee todennäköisesti vaikuttamaan tulevaisuuden toimintatapaan, sillä siitä saadut kokemukset olivat hyviä. Verohallinnon näkökulmasta pilotti oli onnistunut myös valvonnan kannalta. Kehitystyön yleisenä tavoitteena on hallinnollisen taakan pienentäminen ja valvonnallisten hyötyjen kasvattaminen”, Puukko selventää.

Kysyttäessä alan suurimmista haasteista esille nousevat tiedon oikeellisuus ja tiedon jakaminen.

”Tiedon oikeellisuus on tosi haastavaa isoilla työmailla. Toinen haaste on tiedon jakaminen ja jalkauttaminen johdon tasolta sinne missä asiat tapahtuvat. Työmaan johto, jolla muutenkin on raskas työkuorma, on tässä isossa roolissa. Työkuormaa helpottavat ainakin osittain uudet sähköiset ratkaisut,”, toteaa Puukko.

”On ehdottoman tärkeää, että me verohallinnossa kuulemme sidosryhmiä ja heidän ajatuksiaan, siellähän asiat käytännössä tapahtumat. Saamme reaalimaailman kokemuksia ja tietoa siitä mikä toimii ja mikä ei, ei tarvitse kuvitella eikä arvailla”, summaa Puukko.

Jaa sivu

Lue lisää

Samankaltaiset artikkelit