Vetovoimaisiin kaupunkikeskuksiin sijoittaminen kannattaa

Kaupunkien kehittäjä

Vetovoimaisiin kaupunkikeskuksiin sijoittaminen kannattaa

Rautatie on yhdistänyt Tampereen muuhun Suomeen 140 vuoden ajan. Pian rata saa kannen, jonka päälle nousevat kaupungin korkeimmat viisi tornitaloa, elämysareena ja hotelli. Kaupunginosa eläisi kuitenkin edelleen vain puheissa ilman hankkeessa mukana olevia sijoittaja- ja rahoittajakumppaneitamme.

Tampereen Kansi ja areena -hankkeen kehittäjänä ja rakentajana meidän tehtävänämme on luoda mahdollisimman houkutteleva uusi kaupunginosa, joka luo puitteet menestyksekkäälle liiketoiminnalle ja tuottaa siten arvoa kaikille sidosryhmillemme. Lähtökohdat ovat otolliset – kehittyvät ja vetovoimaiset kaupunkikeskukset ovat SRV:n strategian ytimessä.

”Tampereen Kansi ja areena luo elämää aitiopaikalle. Uniikissa kohteessa yhdistyy helppo asuminen, työskentely, elämykset, Daniel Libeskindin kansainvälinen arkkitehtuuri sekä erinomainen sijainti palvelujen ja liikenneyhteyksien varrella. Näyttävää kohdetta tullaan varmasti kauempaakin ihailemaan”, kertoo SRV:n hankejohtaja Henrik Eklund.

Kansi ja areena -hanke liittää yhteen Tampereen itä- ja länsipuolen. Alueen suunnitelleen yhdysvaltalaisen arkkitehti Daniel Libeskindin tavoitteena oli heijastaa tulevaisuuden asumista – tiivistä ja kestävää elämäntapaa. Tampereen Kannen rakennuksista jokaisella on oma identiteettinsä, ja yhdessä ne luovat dynaamisen urbaanin horisontin.

Areenan suunnittelussa on panostettu käytettävyyteen. Se taipuu muunneltavuutensa ansiosta eri käyttötarkoituksiin ja tarjoaa Suomen moderneimman kiekkokatsomon, paikan eri kokoisille konserteille ja show-tapahtumille. Areena myös luo puitteet maailmanluokan kongresseille ja messuille.

”Olemme areenan osalta selvittäneet tarkkaan asiakkaiden käyttäytymistä ja pyrkineet ymmärtämään pääyhteistyökumppaneidemme liiketoimintaa syvällisesti, jotta pystymme valinnoillamme tukemaan heidän liiketoimintaansa. Tältä pohjalta on rakentunut konsepti elämysten areenasta. Areenan palvelut, kuten ravintolat, toimivat tapahtumienkin ulkopuolella. Areenan pääaula soveltuu hyvin esimerkiksi näyttelytilaksi”, sanoo Eklund.

Kaupunkeja rakennetaan vastuullisesti yhdessä

Yhteistyö eri tahojen kanssa on avainasemassa, kun kaupungeista tehdään entistä parempia paikkoja elää. Omistajatahot ja pääyhteistyökumppanit ovat olleet tiiviisti mukana hankkeen kehittämisessä jo suunnitteluvaiheesta alkaen. Hankkeessa on mukana monipuolista osaamista, jota hyödynnetään työryhmissä, joissa osapuolet kokoontuvat yhteen varmistamaan hankkeen onnistumisen.

”Yksi esimerkki tällaisesta työryhmästä on areenan vastuullisuusryhmä. Vastuullisuuden painoarvo on noussut koko ajan tärkeämmäksi hankkeen edetessä, sillä sen on tunnistettu olevan ratkaisevaa areenan houkuttelevuuden rakentamisessa. Tapahtumajärjestäjät ja areenan kävijät tulevat varmasti kysymään meiltä vastuullisuudesta. Olemme panostaneet energiaa säästäviin ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Myös käytönaikaisista vaikutuksista tehdään hiilijalanjälkilaskelmat koko elinkaaren ajalta. Vähintään yhtä tärkeää kuin vastuullisuus rakentamisessa on myös se, miten vastuullista areenassa toimivien kumppaneidemme toiminta on”, jatkaa Eklund.

Tampereen kansi ja areena -hankkeen vaikutukset ovat merkittävät koko Suomelle. Tampereen kaupungin tilaaman vaikutusanalyysin mukaan hanke luo rakentamisen aikana ja valmistuttuaan tuhansia työpaikkoja ja miljoonia euroja verotuloja. Myös tapahtumilla on merkittäviä vaikutuksia arvonlisäykseen ja työllisyyteen.

Millaisin odotuksin omistajat ovat lähteneet sijoittamaan hankkeeseen?

Tampereen Kansi ja areena -hankkeessa sijoittajina ovat SRV:n, LähiTapiola-ryhmän ja OP Ryhmän vakuutus- ja eläkeyhteisöjen muodostama sijoittajaryhmä sekä Tampereen kaupunki. Millaisin odotuksin omistajat ovat lähteneet sijoittamaan hankkeeseen? Entä mikä on vastuullisuuden merkitys?

Tampereen Kansi ja areena on keskustan kehittämisen kärkihanke, josta tulee kansainvälisen tason maamerkki maailmanluokan arkkitehtuurilla. Olemme investoineet hankkeeseen 60 miljoonaa euroa ja saaneet siten liikkeelle 550 miljoonan euron kokonaisuuden, joka luo Tampereelle työpaikkoja, asuntoja, palveluja, investointeja ja verotuloja.

Vastuullisuus ja kestävyys ovat hankkeen ytimessä, sillä hanke toteutetaan keskustaan olemassa olevien palvelujen ja liikenneyhteyksien äärelle, yhdessä kotimaisen rakennusyrityksen ja vastuullisten sijoittajien kanssa. Jaamme hankkeen osapuolten kanssa myös yhteiset arvot. Vastuullisuuden merkitys tulee kasvamaan entisestään, ja tämä tulee näkymään esimerkiksi areenalla, jonne tuleva artisti tai yleisö tekee valintoja sen perusteella, miten vastuullista areenan toiminta on.”

Tero Tenhunen, hankejohtaja, Tampereen kaupunki

”Ensisijaisesti odotamme sijoitustavoitteidemme täyttyvän, sillä sijoitamme asiakkaidemme varoja, ja se täytyy tehdä turvallisesti. Toinen tärkeä asia on vastuullisuuden toteutuminen – tällaisessa kaupungin kehittämishankkeessa luodaan kestävällä tavalla mahdollisuus uudenlaiselle toimeliaisuudelle, asumiselle ja vapaa-ajan käytölle. Nämä kaksi asiaa yhdistyvät todella hyvin Tampereen Kansi ja areena -hankkeessa.

Ammattimaiset institutionaaliset sijoittajat tekevät jo nyt vastuullisuusvalintoja päätöksentekovaiheen sijoituspäätösmenettelyssä, ja vastuullisuuden painoarvo tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa. Myös kiinteistö- ja rakennusalan täytyy proaktiivisesti kehittää vastuullisuutta. Mikäli valintoja ei huomioida alkuvaiheessa, saattaa se tulevaisuudessa johtaa siihen, ettei kumppania sijoitusverkostoon enää löydy.”

Markku Mäkiaho, kiinteistösijoitusjohtaja, OP Kiinteistösijoitus Oy

”Tampereen alue on kasvava ja kehittyvä markkina, joka täyttää hyvin kiinteistösijoitukselliset tavoitteemme. Meillä on ollut pitkään Tampereen kiinteistöallokaatio alipainossa, mikä saadaan tasapainoon Tampereen kansi ja areena -hankkeella. Pääsemme aivan Tampereen ydinkeskustaan monipuolisella hybridihankkeella, joka tarjoaa kiinteistösijoittajalle hyvän tuotto-riski-suhteen.

LähiTapiolassa vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hallintotapa-asioiden huomioimista sijoitustoiminnassa, jotka toteutuvat hyvin tässä hankkeessa. Vastuullisuuskriteerien lisäksi hankkeessa toteutuvat meille tärkeät alueellinen vaikuttaminen ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen. Sidosryhmiemme vaatimukset tulevat lisääntymään, ja niiden merkitys korostumaan tulevaisuudessa entisestään. Meidän tulee pystyä kertomaan hankkeen vaikutuksista aina sijoituspäätöksestä alkaen koko hankkeen elinkaaren ajan.”

Vesa Eskoli, kiinteistösijoitusjohtaja, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy

Tampereen kansi pähkinänkuoressa:

  • Tampereen kannelle nousee jopa 1000 uutta asuntoa, jotka tarjoavat mahdollisuuden moderniin asumiseen kaupungin keskipisteessä palveluiden ja joukkoliikenneyhteyksien äärellä ja näkymät Tampereen ylle.
  • Tampereen Kannen uusi areena mahdollistaa jopa 15 000 hengen konserttien järjestämisen Tampereella ympäri vuoden.
  • Ensimmäinen vaihe – eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa – valmistuu 2022. Suurin osa ensimmäisestä vaiheesta, kuten areena, hotelli ja ensimmäinen tornitalo, valmistuu kuitenkin jo vuoden 2021 aikana.
  • Hanke luo rakentamisen aikana Tampereelle arviolta noin 4 790 potentiaalista työpaikkaa ja koko Suomeen noin 8 490 työpaikkaa. Valmistuttuaan Kannen potentiaalinen kokonaistyöllistämisvaikutus Tampereen alueella on noin 1 540 ja koko Suomessa 2 320 työpaikkaa vuodessa. Kannen rakentamisen investointien arvioidaan tuottavan valtiolle kerrannaisvaikutusten kautta kumulatiivisina verotuloina rakentamisen aikana noin 131 miljoonaa euroa. Kannen valmistuttua arvioitu verotulovaikutus Tampereelle on noin 9,5 miljoonaa euroa vuodessa. (Lähde: Deloitte Consulting Oy:n Kansi ja areena -hankkeen yhteiskuntataloudellinen vaikutusanalyysi, loppuraportti 27.10.2017)

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit