Vastuullisuus mukaan kumppanivalintoihin 

Vastuullisuus

Vastuullisuus mukaan kumppanivalintoihin 

Vastuullisuusnäkökulma on ollut mukana SRV:n kumppanien valinnan kriteereissä ja sopimuksissa keväästä 2021 alkaen. Uusi käytäntö parantaa valintojen läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä sekä auttaa kumppaneita kehittämään omaa toimintaansa. Toimitusketjun yhteiset vastuullisuuden pelisäännöt kasvattavat myös koko alan vastuullisuutta.  

SRV etsii jatkuvasti ammattitaitoisia ja vastuullisia urakoitsijoita ja materiaalitoimittajia. Sähköiseen toimittajarekisteriin voivat ilmoittautua mukaan kaikki rakennusalan urakoitsijat ja toimittajat, jotka haluavat yhteistyöhön SRV:n kanssa.  

 Rekisteröintilomakkeella varmistetaan, että SRV:llä on kaikki tarvittavat taustatiedot, joiden perusteella yhteistyökumppanit valitaan. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen omistussuhteet ja taloudellinen tilanne sekä Suomessa tilaajavastuulain noudattaminen. Yleisesti edellytetään, että kumppanit noudattavat kussakin maassa paikallisia lakeja, säädöksiä ja ihmisoikeussopimuksia.  

Keväästä 2021 alkaen vastuullisuuteen, kuten ympäristöön, turvallisuuteen ja laatuun, liittyvät käytännöt ja mahdolliset sertifioinnit on selvitetty entistä laajemmin. 

”Kumppanien on myös noudatettava SRV:n eettisiä ohjeita ja tunnettava arvomme” – kansainvälisten hankintojen hankintainsinööri Aleksandra Smolarczyk 

Kansainvälisten toimittajien osalta menettely on sama kuin suomalaisten. Lomake on saatavilla suomen lisäksi myös englanniksi. Saaduista tiedoista koostettu sisäinen tietokanta on SRV:llä kaikkien hankintoja tekevien käytettävissä tarjouspyyntöjen lähettämistä varten.   

Samat pelisäännöt kaikille

Uusittu, vastuullisuuskysymyksillä täydennetty toimittajien rekisteröityminen otettiin käyttöön keväällä 2021.  

”Vastuullisuus on tärkeää SRV:lle ja sen asiakkaille, ja halusimme varmistaa, että kumppanit huomioivat sen”, Aleksandra Smolarczyk sanoo. Tavoitteena on viedä vastuullisuusteemat osaksi toimittajan polkua ilmoittautumisesta alkaen aina tehdyn työn jälkiarviointiin asti. 

 Käytäntö kasvattaa rakennusalan vastuullisuutta ja edistää harmaan talouden torjuntaa. Kumppaneille se luo läpinäkyvyyttä; kun he tuntevat paremmin SRV:n tavan toimia, he voivat kehittää omaa toimintaansa ja kilpailukykyään vastaavasti.  

 

”Kumppani voi olla varma siitä, että muut saman hankkeen toimijat noudattavat samoja pelisääntöjä”, sisäisten palvelujen ja infran johtaja Kimmo Kurki sanoo.  

 Lupamuutos Suomen työmailla

 Osana vastuullisuusjohtamistaan SRV on jo pitkään kehittänyt toimintatapoja harmaan talouden torjuntaan sekä toimintaketjun hallittavuuden, läpinäkyvyyden ja laillisuuden varmistamiseen. Työperäisen hyväksikäytön ehkäiseminen on tunnistettu yhdeksi tärkeäksi teemaksi. 

SRV on 1.10.2021 lähtien edellyttänyt suomalaisen viranomaisen myöntämää työ- ja oleskelulupaa kolmansista maista eli EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta Suomen työmaille tulevilta työntekijöiltä. Heidän katsotaan olevan muita alttiimpia työperäiselle hyväksikäytölle ja muille harmaan talouden ilmiöille.  

”Päätös liittyy työhömme toimintaketjun hallittavuuden, läpinäkyvyyden ja laillisuuden varmistamiseksi ja edesauttaa entisestään oikeudenmukaisen työnteon edellytysten toteutumista kaikille työmaan työntekijöille”, Kimmo Kurki toteaa. 

  

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit