Yritys voi jalostaa vastuullisuuden lyömättömäksi kilpailueduksi

Rakentaminen palveluna

Yritys voi jalostaa vastuullisuuden lyömättömäksi kilpailueduksi

Aulan viherseinät, neuvotteluhuoneen reilun kaupan kahvi, sähköä säästävä valoautomatiikka sekä Itämeren hyväksi lahjoitetut joulukorttirahat.

Vastuullisuus ja kestävyys ovat juuri nyt näkyvästi esillä, ja niitä korostavat niin yrityskonkarit, kasvajat kuin haastajatkin. Mutta siinä missä yhden firman vastuullisuusohjelmaan on konkretisoitu olennaisten asioiden lisäksi tarkimmatkin yksityiskohdat, toinen saattaa vasta pohtia mitä hyötyä vastuullisuudesta voisi heidän liiketoiminnalleen olla.

Monella yrityksellä on vielä matkaa vastuullisuuden konkreettiseen hyödyntämiseen osana liiketoimintaa. Eikä ihme, se vaatii aitoa ajattelua ja oikeita päätöksiä.

SRV:n Anne-Maria Flanagan on yksi suomalaisista vastuullisuuden ammattilaisista. Hän on työskennellyt aiheen parissa täysipäiväisesti jo lähes 20 vuoden ajan, eli käytännössä siitä lähtien kun yritysvastuu, vastuullisuus ja kestävä kehitys nostettiin joissain suomalaisissa edelläkävijäyrityksissä virallisesti johdon agendalle. Flanagan on nähnyt alan kehityksen, ja on tyytyväinen sen suuntaan.

– Viherpesua ja epäolennaisilla asioilla ratsastamista näkyy nykyisin vähemmän, mikä kertoo johdon olevan paremmin kartalla.

Haaste on kuitenkin se, että samalla kun yhä useampi yritys kokee vastuullisuuden tärkeäksi, jää usein kirkastamatta se, miten vastuullisuus ohjaa juuri heidän liiketoimintaansa. Aito kilpailuetu löytyy vain omat vahvuudet hyödyntämällä.

Anne-Maria Flanagan on työskennellyt aiheen parissa täysipäiväisesti jo lähes 20 vuoden ajan
Anne-Maria Flanagan on työskennellyt vastuullisuuden parissa täysipäiväisesti jo lähes 20 vuoden ajan

Vastuullisuus sidosryhmien odotuksissa

Flanagan myöntää, että vastuullisuutta käsitteenä vaivaa tietty epämääräisyys, minkä vuoksi siitä voi olla vaikea saada kiinni. Kokenut vastuullisuusjohtaja ohjeistaa yrityksiä aloittamaan pohtimalla sitä, mistä syistä vastuullisuus on kriittinen menestystekijä juuri heille.

– Vastuullisen liiketoiminnan kehittäminen edellyttää monesti sitä, että johto ja hallitus päättävät ottaa asian haltuun ja lisäävät organisaationsa vastuullisuusosaamista tavalla tai toisella. Yritysten sisällä on jo vastuullisuusgenren osaamista ja sitä yhdistelemällä päästään pitkälle. Toki voidaan rekrytoida henkilö, jonka tehtävänä on tarkastella ja suunnitella toimintaa vastuullisuuslasit silmillään. Moni yritys käyttää työssään myös konsultteja kirkastamaan sitä, mikä on yrityksen vastuullisuuden kova ydin.

Yritysten vastuullisuusajattelua kirittävät Flanaganin mukaan useat sidosryhmät. Asiakkaat, yhteistyökumppanit ja työntekijät osaavat jo vaatia tiettyjä toimia ja periaatteita. Flanaganin mukaan yhä enemmän painetta tulee sijoittajien ja rahoittajien suunnalta.

– Vastuullisuus ja toiminnan kestävyys alkavat vaikuttaa rahan hintaan ja saatavuuteen. Finanssisektori alkaa itseensä kohdistuvien vaatimusten johdosta preferoida yhä enemmän kestävää toimintaa ja kestäviä hankkeita. Silloin on tärkeää pystyä osoittamaan toiminnan tai hankkeen vastuullisuus ja kestävyys.

Vastuulliset toimitilat ovat uskottavuustekijä

Keskusteltaessa kiinteistö- ja rakennusalan konsernin vastuullisuustyöstä on luonnollista, että puhe siirtyy kiinteistöjen kestävyyteen ja vastuullisuuteen. Yritysten vastuullisuustyön osana kannattaa nostaa esiin energia- ja materiaalitehokkaat toimitilat.

RAKLIn tuoreimmassa vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan katsauksessa arvioidaan, että rakennukset vastaavat yli 40 prosentista koko Suomen energiankulutuksesta ja tuottavat vajaat 40 prosenttia päästöistä. Samalla kiinteistön omistajan vuotuisista ylläpitokustannuksista energiakustannusten osuus on merkittävä, toimistorakennuksissa noin 30 prosenttia.

– Vastuullisen yritystoiminnan ja koko siihen liittyvän arvoketjun näkökulmasta energiatehokkuuden parantaminen on luonnollinen lähtökohta sekä ilmastovaikutusten että kustannusten näkökulmasta.

Flanagan kannustaa etenkin pk-sektorilla toimivia yrityksiä linkittämään toimitilansa osaksi vastuullisuustavoitteita.

– Kun yrityksen kokoluokka kasvaa, lisääntyy yleensä myös kilpailu huipputyöntekijöistä. Jos haluaa parantaa yrityksensä uskottavuutta ja houkuttelevuutta, ovat vastuulliset, toimivat ja tehokkaat toimitilat yksi kilpailuvaltti. Tärkeintä on toki optimoida yrityksen toiminnan kestävyys kokonaisuutena, mutta toimitiloilla on siinä oma roolinsa.

SRV:n toimitilavuokraus viestii aktiivisesti toimitilojen hyödyistä, jotka omalta osaltaan tukevat yrityksiä vastuullisen liiketoiminnan tavoitteiden täyttämisessä. Yksinkertaisesti tämä voi tarkoittaa sitä, että SRV tarjoaa kohteistaan monipuolista dataa, jota vuokralaiset voivat hyödyntää ennen kaikkea toiminnan kehittämisessä, mutta myös vastuullisuusviestinnässä ja -raportoinnissa.

– Kiinteistöteknisten asioiden popularisointi on hankalaa, mutta tarpeellista.

Energiaratkaisut, rakennuksen elinkaaren aikainen ympäristökuormitus ja energiatehokkuusvaatimukset voivat kuulostaa toimitilakäyttäjästä etäisiltä, mutta niistä kannattaa sisäistää yksi asia: mahdollisimman vastuulliseksi ja energiatehokkaaksi rakennetussa kiinteistössä myös ihmiset viihtyvät ja voivat hyvin.

Toimiva tila eli toimitila

Flanagan muistuttaa, että vaatimukset kiristyvät koko ajan. Esimerkiksi kiinteistöjen ympäristövaikutuksia ilmentävät uusimmat sertifikaatit vievät tarkastelun aivan uudelle tasolle, sillä muun muassa rakennusmateriaalien kohdalla huomioidaan kokonaisvaltaiset terveys- ja ympäristövaikutukset tuotantovaiheista alkaen.

Kiertotalous on Flanaganin mukaan yksi tärkeimpiä keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

– Kestävät toimitilat merkitsevät myös sitä, että kun yksi aikakausi päättyy tai vaatimukset muuttuvat, kiinteistöä ei tarvitse purkaa, vaan se muuntuu kivutta seuraavaan käyttötarkoitukseen.

Tulevaisuudessa kysytään sitä, minkälainen vastuu yrityksillä on suurimpien yhteiskunnallisten haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, ratkaisijoina.

– SRV:lläkin fokus on siirtymässä rakentamisen aikaisista ympäristövaikutuksista koko elinkaaren aikaisiin vaikutuksiin. Kun yhä useampi yritys tunnistaa vastuullisuuden kriittiseksi menestystekijäksi, tuloksena on kestävämpi ja kaikkien kannalta parempi tapa toimia. Osaoptimoinnin sijaan puhalletaan yhteiseen hiileen, tai tässä tapauksessa hiilettömyyteen.

Jaa sivu

Tutustu PRESSIn vastuullisempiin toimitiloihin

Pressi – monimuotoista toimitilaa

Pressi – monimuotoista toimitilaa

Vastuulliseksi suunniteltu Pressi Smart Premises sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Vantaankoskella. B-talo on valmistunut 10/2022.

Kysy vapaista tiloistaJaa sivu

Samankaltaiset artikkelit