Valinnainen vuokratontti

Asuminen

Valinnainen vuokratontti

Valinnainen vuokratontti

Valinnainen vuokratontti tuo joustavuutta uuden asunnon hankintaan. SRV:n valikoiduissa kohteissa yhtiöillä on valinnainen vuokratontti. Asunnonostaja voi halutessaan maksaa huoneistoonsa kohdistuvan osuuden asunto-osakeyhtiön vuokraamasta tontista. Maksun jälkeen vastaava osuus tontista siirtyy asunto-osakeyhtiön omistukseen. Asunnonostaja voi myös maksaa tontista vuokravastiketta, jolloin uuden asunnon hankintahinta muodostuu edullisemmaksi.

Joustavuutta asunnon hankintahinnan jaksottamiseen

Valinnainen vuokratontti mahdollistaa asunnon hankintahinnan osittaisen jaksottamisen ajoittamalla tontin määräosan maksun itselle sopivimpaan ajankohtaan. Asunnonostaja voi valita, maksaako tonttiosuutensa asunnonoston yhteydessä tai myöhemmin, jolloin hän maksaa tontista lunastusosuuden sijasta kuukausittaista tontinvuokravastiketta. Maksamalla huoneistokohtaisen osuuden yhtiön tontista asunnonostaja vapautuu tontinvuokravastikkeen maksusta.

Huoneistokohtaista tonttiosuutta ei ole pakko maksaa lainkaan, mikäli osakkeenomistaja näin päättää. Tällöin tontinvuokra peritään osakkeenomistajalta tontinvuokravastikkeena. Tontinvuokravastikkeen maksaminen ei pienennä huoneistokohtaista tontin lunastusosuutta.

Vuokratontilta omalle tontille

Tontin lunastusosuuden hinta ei sisälly huoneiston velattomaan hintaan. Lunastusosuuden hinta ilmoitetaan aina erikseen kohteen hinnastossa ja se maksetaan erikseen, mikäli asunnonostaja päättää maksaa tontin osuuden asunnonoston yhteydessä.

Tontin lunastushintaa korotetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutoksella, johon asunto-osakeyhtiö on sitoutunut. Lunastushintaan lisätään myös tonttiosuuden ostoon liittyvä varainsiirtovero ja muut lunastuksesta syntyvät kustannukset. Lisätietoa saat kunkin valinnainen vuokratontti -kohteen myyntihinnastosta.

Huoneistokohtaisen tontinosan lunastushinnan osittainen maksaminen ei ole mahdollista. Mikäli osakkeenostaja haluaa maksaa tonttiosuuden, se on maksettava kokonaisuudessaan kerralla.

Huoneistokohtainen tonttiosuuden lunastus päätetään asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeenostaja sitoutuu etukäteen kirjallisesti maksamaan asunto-osakeyhtiölle kuluineen hinnan, jonka asunto-osakeyhtiö on velvollinen suorittamaan maanomistajalle, ja asunto-osakeyhtiö lunastaa huoneistoa vastaavan osuuden tontista asunto-osakeyhtiön omistukseen. Lunastuksen voi tehdä rakennuksen valmistumisen yhteydessä ja sen jälkeen kerran vuodessa.

Asunnonostajilta tullaan tiedustelemaan halukkuutta huoneistokohtaisen tontin määräosan maksamiseen lähellä yhtiön rakennusten valmistumista. Mikäli ostaja haluaa maksaa tontin määräosan valmistumisen yhteydessä, suorituksen eräpäivä on noin viikko ennen valmistumista, jotta varat ovat yhtiön tilillä, kun asunto-osakeyhtiön on suoritettava tontinosaa koskeva kauppahinta maanomistajalle.

Lisätietoa tontin lunastushinnan muodostumisesta saat kunkin valinnainen vuokratontti –kohteen myyntihinnastosta.

Jos sinulla heräsi kysyttävää, Asuntomyynti palvelee sinua mielellään!

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit