Uutta toimitilaa etsimässä – huomioi nämä 5 asiaa

Toimitilat

Uutta toimitilaa etsimässä – huomioi nämä 5 asiaa

Etsitkö uusia toimitiloja? Miten varmistaa, että uudet tilat vastaavat aidosti yrityksenne tarpeita?

Kokosimme tähän artikkeliin 5 asiaa, jotka on hyvää pitää mielessä uusien toimitilojen etsinnässä.

1. Visio

Toimitilat ovat yksi yrityksen käyntikorteista ja tärkeä johtamisen työkalu. Pohtikaa, mitä haluatte toimitiloillanne viestiä, ja miten tilat tukevat strategianne toteutumista.

2. Toiminnot ja tarpeet

Miettikää rohkeasti, millaisia toimintoja ja tarpeita teillä on yrityksenä, ja millaiset tilat parhaiten palvelisivat tavoitteitanne. Tehdäänkö yrityksessänne paljon toimitilaan sidottua työtä vai onko työ luonteeltaan enemmän liikkuvaa ja paikkariippumatonta?

3. Erilaiset työvaiheet ja tehtävät

Kartoittakaa, mitä kaikkea teillä tehdään, millaisia työvaiheita tehtävissä on ja millaisissa tiloissa erilaisten tehtävien tekeminen sujuisi tehokkaimmin. Keskeistä on, että erityyppisille työvaiheille- ja tehtäville on varattu riittävästi sopivia tiloja. Esimerkiksi hiljainen työskentely, puhelinneuvottelut tai yhteisöllinen ryhmätyöskentely sujuvat jouhevasti, kun ne on otettu suunnittelussa huomioon.

4. Osallistaminen

Työntekijöillä on keskeinen rooli yrityksen menestyksessä. Toimitiloja suunniteltaessa henkilöstön osallistaminen prosessiin alusta alkaen takaa toimivimman lopputuloksen. Jo suunnitteluvaiheessa on keskeistä tuoda henkilöstölle esille uusien tilojen edut, ja käydä läpi sitä, miten valmiita tiloja aikanaan käytetään ja miten niissä työskennellään.

5. Hyvä suunnittelu

Kuten sanontakin kuuluu ”hyvin suunniteltu, on puoliksi tehty”. Yritysten toiveet uusista toimitiloista liittyvät usein muun muassa työn tuottavuuden kasvattamiseen, tehokkaiden tilaratkaisujen hyödyntämiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen. Toimitilojen suunnitteluun kannattaakin panostaa alusta alkaen ja ottaa mukaan prosessiin suunnittelun ammattilainen jo alkuvaiheessa. Hyvällä suunnittelulla on keskeinen rooli siinä, että toimitiloille asetetut tavoitteet toteutuvat ja esimerkiksi tilojen muuntojoustavuus ja yritysten muuttuvat tarpeet otetaan huomioon.

Juttua varten haastateltiin pitkänlinjan toimitilasuunnittelijaa, arkkitehti (SAFA) ja sisustusarkkitehti (SIO) Jari Inkistä Sisustusarkkitehdit Gullstén–Inkinen Oy:stä.

Millaiset toimitilat sopisivat juuri teille?

Ota yhteyttä, niin toimitila-asiantuntijamme auttavat kartoittamaan tarpeenne ja etsimään teille sopivat tilat.

Jaa sivu

Tutustu kohteisiimme

Ota yhteyttä

Juha-Matti Kiiski

Juha-Matti Kiiski

Asiakkuuspäällikkö

juha-matti.kiiski@srv.fi040 084 1213
Miikka Wikström

Miikka Wikström

Asiakkuuspäällikkö

miikka.wikstrom@srv.fi050 547 2410
Vesa-Matti Jussila

Vesa-Matti Jussila

Hankekehityspäällikkö

vesa-matti.jussila@srv.fi040 860 0547
Ota yhteyttä

Samankaltaiset artikkelit