Uusi lastensairaala valittu vuoden projektiksi – Kunniamaininta Telian Helsinki Data Centerille

Rakentaminen palveluna

Uusi lastensairaala valittu vuoden projektiksi – Kunniamaininta Telian Helsinki Data Centerille

SRV:n rakentama Uusi lastensairaala on valittu vuoden projektiksi 2018. Projektissa rakennettiin Helsingin Meilahden sairaalakampukselle edistyksellinen, sananmukaisesti maailman paras lastensairaala. Projekti toteutettiin poikkeuksellisen julkisuuden saattelemana. Uuden sairaalan tarve oli pitkäaikainen ja kiireellinen. Koko Suomen pienten potilaiden ja heidän vanhempiensa sairaala-arjen helpottaminen kirvoitti niin yksityiset kansalaiset kuin yrityksetkin osallistumaan hankkeen rahoitukseen. Hankkeen onnistumista seurasi sidosryhmien lisäksi suuri yleisö sekä media.

Vuoden projekti -palkinto luovutettiin Projektipäivillä 30. lokakuuta 2018 Helsingissä. Projektiyhdistyksen toteuttaman kilpailun tuomaristo piti Uusi lastensairaala -projektia johdollisesti vaativana, koska se toteutettiin poikkeuksellisen julkisen kiinnostuksen alla. Omat paineensa projektiin toivat sen suuri kansallinen merkittävyys sekä vanhojen sairaalarakennusten kurja kunto. Projektissa suunniteltiin uusi sairaala toiminnassa olevan sairaala-alueen sisälle, mikä toi vaatimuksia suunnittelu- ja työmaaratkaisuille.

Aikataulut ja kustannukset hallinnassa

Tuomaristo kiitteli projektia erinomaisesta aikataulujen ja kustannusten hallinnasta. Aikataulun hallintaan kiinnitettiin huomiota koko projektin ajan. Hyvä yhteishenki hankkeen osallistujien kesken sekä tahtotila ja menettelyt nopeaan päätöksentekoon ratkaisivat. Lopullista, tarkennettua aikataulua pystyttiin hankkeen aikana vielä kiristämään.

PRY ULS

”Uusi lastensairaala on suomalaisen sairaalarakentamisen historian kannalta erityinen hanke. Hanke sai alkunsa lahjoittajien ponnistuksesta. Sairaalaa ryhdyttiin rakentamaan vahvalla yhteistyöllä rakennuttajan, käyttäjien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden sekä yli 300 aliurakoitsijan kanssa. Hanke oli monella tapaa teknisesti haastava, ja suunnitelmien valmiusaste oli työtä aloitettaessa poikkeuksellisen matala. SRV:n vuosien ja haastavien hankkeiden tuomalla ammattitaidolla sairaala- ja terveydenhuollon rakennuksista sekä toimijoiden välisen tehokkaan yhteistyön ansiosta hankkeessa saavutettiin asetetut tavoitteet ja pystyttiin lopulta luovuttamaan sairaala tavoiteaikataulusta kaksi kuukautta etuajassa”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Mirja Serenius SRV:ltä.

Asenne ja innostus kohdallaan

Tuomaristo totesi, että projektissa oli tilaajan johdolla luotu yhteinen kirkas asenne suunnitella, toteuttaa ja käyttöönottaa maailman paras lastensairaala. Hankkeen kaikkien osapuolten innostus ja ylpeys projektista oli poikkeuksellisen myönteinen voima, joka raivasi osaltaan tietä isoihin tavoitteisiin asti.

Yhteistyösopimus kiinnitti osapuolten yhteiset tavoitteet ja intressit. Hankkeen osapuolet sitoutuivat ratkomaan käytännön haasteita yhdessä yli organisaatioiden tai tehtäväalueiden. Tehtiin kerralla oikein. Suunnittelun ja rakentamisen aikaisessa palautteessa korostuivat avoin ilmapiiri, jossa tehdään mitä luvataan. Aliurakoitsijat kiittelivät “poikkeuksellisen hyvistä suunnitelmista” ja nopeasta reagoinnista työmaan kysymyksiin.

Tavoitteet kustannuksista ja aikataulusta sekä rakentamisen työturvallisuudesta saavutettiin. Rakennuksen toimivuus ja kokemuksellisuus ovat saaneet hyvää palautetta. Hoitohenkilökunta on kiittänyt rakennusta selkeydestä, valoisuudesta ja esteettisyydestä.

Projektinjohtourakoitsijana toimineen SRV Rakennus Oy:n työmaapäällikkö Matti Julin toteaa projektin olleen sekä haasteellinen että erittäin palkitseva. Onnistuminen perustui hyvään ennakkosuunnitteluun sekä onnistuneeseen yhteistyökumppaneiden valintaan. Yli 500 tekijän ja yli kymmenen eri kansallisuuksien yhteen saattamiseksi korostettiin hankkeen tärkeyttä ja ainutlaatuisuutta heti työmaan alussa.

Uuden lastensairaalan rakentaminen oli jokaiselle kunnia-asia. Yhteishenki, tavoitteellisuus ja aito halu rakentaa maailman paras lastensairaala oli kaikkien osapuolten kesken aivan ainutkertaista ja hakee vertaistaan.
TYÖMAAPÄÄLLIKKÖ MATTI JULIN

Turvallinen ja terveellinen työmaa

Koko rakennusaikana työmaalla työskenteli yli 3 600 henkilöä yhteensä 700 henkilötyövuoden ajan.

”Urakoitsijoiden ja toimittajien kesken pidettiin lukuisia yhteisiä tilaisuuksia, mm. ulkoalueiden ja sisävalmistusvaiheen yhteensovitus-, urakoitsija-, aikataulu- ja kustannusseurantapalavereja. Työmaa pidettiin siistinä, puhtaana, hyvin valaistuna, sähköistettynä ja lämpimänä, jotta kaikilla oli turvalliset ja mukavat työolosuhteet. Määrätyn työturvallisuustason saavuttamista juhlittiin kakkukahveilla kaikkien työmaalla työskentelevien kanssa.”

Kestääkseen käyttöä ja aikaa Uusi lastensairaala toteutettiin Terve Talo -periaatteella. Hankkeessa panostettiin kosteuden-, puhtauden- ja työmaa-aikaisen pölynhallintaan. Materiaalien kuivumisaikoja laskettiin ja seurattiin uusimpien laskentaohjelmien ja mittausteknologian avulla. Näin parannettiin jopa alalla yleisesti käytössä olevia kosteudenhallinnan ohjeita.

Hanke toteutettiin yhteistoiminnallisena projektinjohtourakka, jossa osapuolina olivat SRV:n lisäksi Haahtela-rakennuttaminen Oy, Arkkitehtitoimisto SARC Oy yhdessä Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy:n kanssa, Ramboll Finland Oy, Granlund Oy Saipu Oy ja Amplit Oy.

Kunniamaininta Telian Helsinki Data Centerille

Vuoden Projekti -kilpailussa arvostetun kunniamaininnan nappasi myös toinen SRV:n toteuttama kohde; Telian Helsinki Data Center -rakennusprojekti, jossa Helsingin Pitäjänmäelle rakennettiin maailmanluokan datacenter Telian asiakkaiden ja Telian konsernin omaan käyttöön.

Telia Helsinki Data Center parantaa digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksia käyttäjilleen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin tarjoten alustan neljännen teollisen vallankumouksen synnyttämille palveluille. Tiedon turvallinen säilytys, jalostaminen ja siirtäminen vaativat uusia ratkaisuja – jatkuvuudenhallintaa ja pilvipalveluja, joita valmistunut Telia Helsinki Data Center mahdollistaa asiakkailleen. Uudisrakennuksena toteutetun datakeskuksen IT-kapasiteetti on vähintään 24 MW. Kohteen pinta-ala on noin 34 000 m2 ja tilavuus 241 550 m3.

PRY HDC

Tuomaristo arvosti sitä, että projekti valmistui turvallisesti aikataulussa, pysyi budjettiraameissa ja ylitti selkeästi kaikki laatukriteerit mahdollistaen hankkeesta erinomaisen referenssin, ja samalla maailmanluokan vientituotteen tekijöilleen. Tuomaristo kommentoi, että projektin haasteellisuutta lisäsi merkittävästi sen kansainvälisyys. Projekti toimi monikulttuuriympäristössä alusta loppuun.

Lisätietoa palkinnoista: Pry.fi

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit