Uudet keinot turvallisuustyössä tuottavat tulosta

Rakentaminen palveluna

Uudet keinot turvallisuustyössä tuottavat tulosta

Nolla tapaturmaa -foorumi myöntää vuosittain työturvallisuuden tasoluokitukset jäsentyöpaikoille, joissa on panostettu työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Juuri julkaistussa tunnustuksessa SRV:lle myönnettiin turvallisuuden tasoluokituksen korotus II-luokkaan; Kohti maailman kärkeä.

Tasoluokituksen tavoitteena on tukea työpaikkoja pitkäjänteisessä kehittämisessä ja nostaa esiin myönteisiä esimerkkejä. Tasoluokitusta myönnettäessä tarkastellaan mm. työpaikan työtapaturmataajuutta ja tapaturmien vakavuutta sekä edellytetään, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa.

Nolla tapaturmaa -foorumi on toiminut vuodesta 2003. Foorumin toimintaa koordinoi Työterveyslaitos.

Vastuu työturvallisuudesta ulottuu alihankkijoihin asti

Tänä vuonna painotettiin erityisesti työturvallisuuden ulottamista läpi hankintaketjun, ja tässä sähköisistä työvälineistä on ollut merkittävää apua.

SRV otti vuonna 2017 käyttöönsä sähköisen etäperehdytysjärjestelmän, jonka tarkoituksena on yhtenäistää perehdytyskäytäntöjä ja helpottaa työntekijöiden ja työnantajayritysten tietojen keruuta. Laadukkaalla perehdyttämisellä on merkittävä vaikutus työturvallisuuden parantamisessa.

Perehdytyksessä olennainen tieto yhtiöstä, työmaasta ja sen erityismääräyksistä annetaan jokaiselle työmaalla työskentelevälle, oli henkilö sitten SRV:n tai alihankkijan listoilla. Perehdytysmateriaali on käännetty viidelle kielelle tukemaan sellaisten työntekijöiden perehdyttämistä, jotka eivät puhu äidinkielenään suomea. Vuonna 2018 toteutettiin jo 10 257 etäperehdytystä.

Turvallisuushavaintoja kerätään yhteistyössä

Turvallisuuspäällikkö Jari Korpisaari kertoo, että tavoitteena on nolla tapaturmaa jokaisella työmaalla, ja siihen satsattiin SRV:ssä paljon viime vuonna.

”Saimme vuoden 2018 alussa käyttöömme uuden sähköisen järjestelmän turvallisuushavaintojen keräämiseen. Työmailla tehtiin viime vuonna yli 4 700 havaintoa, joista jalostettuja raportteja ja korjaavia toimenpiteitä pääsee meillä kuka tahansa johdon lisäksi näkemään, kannatamme turvallisuudessa avoimuutta. Voimme nyt paremmin aktivoida työmaan urakoitsijoita mukaan turvallisuutta kehittämään  ja nostaa näkyville pienimpiäkin turvallisuusriskejä”, Korpisaari kehuu järjestelmää.

Korpisaarella on selkeä näkemys siitä, ettei työturvallisuus ole muun toiminnan lisä tai taakka.

“Työturvallisuuden huomioiminen on osa kokonaislaatua. Sen tulee aina olla osa laadukasta tekemistä läpi rakennusprosessin.”

Lue lisää Nolla tapaturmaa -foorumista: www.nollis.fi

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit