Turvataustaryhmä työmaiden turvallisuustyön tukena jo 20 vuotta

Vastuullisuus

Turvataustaryhmä työmaiden turvallisuustyön tukena jo 20 vuotta

SRV:llä on yhtenä turvallisuuden hallinnan vakiomenettelynä käytössä turvataustaryhmä, jonka tarkoitus on vastata työmaan turvallisuustavoitteisiin ja tilaajan turvallisuusvaatimuksiin. Tämä SRV:n oma käytäntö innovoitiin tutkimus- ja opetuskeskus Biomedicumin työmaalla ja otettiin käyttöön vuonna 1999. Tänä vuonna turvataustaryhmä täyttää komeat 20 vuotta.

Ratkaisu turvallisuuteen liittyviin vaatimuksiin

Ratkaisu turvallisuuteen liittyviin vaatimuksiin

Biomedicum oli parikymmentä vuotta sitten SRV:n sen ajan isoimpia projektinjohtourakoita, josta alkoi vuosien yhteistyö hankkeen tilaajan eli Helsingin yliopiston kanssa. Helsingin yliopistolla oli jo tarjousvaiheessa paljon turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä ja vaatimuksia, joihin vastaamiseen piti keksiä toimiva ratkaisu. Turvallisuuspäällikkö Jari Korpisaari, joka silloin toimi SRV:n kehitysinsinöörinä ja oman toimen ohella työturvallisuuspäällikkönä, sekä kehitysjohtaja Matti Kärnä löivät viisaat kypäränsä yhteen asetetun turvallisuushaasteen ratkaisemiseksi. Syntyi ajatus turvataustaryhmästä, jossa tilaajankin on helppo seurata, mitä työmaalla tehdään turvallisuuden eteen. Turvataustaryhmä otettiin heti innolla vastaan eri tahoilla.

Turvallisuuspäällikkö Jari Korpisaari

Turvallisuuspäällikkö Jari Korpisaari

”Ryhmän kautta tilaaja pääsi ensimmäistä kertaa mukaan vaikuttamaan työmaan turvallisuuteen. Myös viranomaiset kävivät alkuun innokkaina turvataustanryhmän kokouksissa, koska saivat sitä kautta arvokasta tietoa.”

Tärkeää tiedonvaihtoa turvallisuuden eteen

Tärkeää tiedonvaihtoa turvallisuuden eteen

Turvataustaryhmä otetaan käyttöön työmailla, joissa on jokin erityispiirre joko koon, monimuotoisuuden tai muun haasteen kautta. Meilahdessa melkein Biomedicumin naapurissa rakennetaan vaativaa ja haastavalla paikalla sijaitsevaa Siltasairaalaa, jossa on mukana tuttuja kasvoja: Projektia luotsaa projektijohtaja Mirja Serenius, joka toimi aikanaan Biomedicumin työmaalla projekti-insinöörinä. Tilaajan eli HUSin projektipäällikkö Marita Perälä on vaikuttanut aikanaan Biomedicumin turvataustaryhmässä tilaajan rakennuttajakonsultin roolissa.

Projektijohtaja Mirja Serenius

Projektijohtaja Mirja Serenius

”Turvataustaryhmän kautta pystytään jakamaan tietoa, jotka auttavat riskien tunnistamisessa ja niiden taklaamisessa. Esimerkiksi tilaaja pystyy jakamaan työmaalle arvokasta tietoa haastavasta sairaalaympäristöstä, jossa rakennamme ja työskentelemme. SRV:n turvatiimi taas pystyy tukemaan työmaata turvallisuustyössä ja jakamaan tietoa ja käytäntöjä myös muilta työmailta.”

HUSin projektipäällikkö Marita Perälä

HUSin projektipäällikkö Marita Perälä

”Turvataustaryhmässä tuodaan rakentavasti esiin sekä hyviä kokemuksia että ongelmia, mikä lisää tietämystä turvallisuuteen liittyvistä asioista. Tilaajalla on mahdollisuus omalta osaltaan tuoda esiin olemassa olevan ja tulevan toiminnan erityispiirteitä, jotta ne voidaan huomioida myös työturvallisuuden kannalta. Siltasairaala rakennetaan keskellä toimivaa sairaala-aluetta, ja rakennus liitetään olemassa oleviin kiinteistöihin. Työmaan on tärkeä ymmärtää tästä aiheutuvat vaarat ja riskit, jotka toteutuessaan saattaisivat aiheuttaa vaaratilanteita sairaalan toiminnalle.”

Yhteistyöstä voimaa

Yhteistyöstä voimaa

Turvataustayhmässä eri tahojen asiantuntijat käyvät yhdessä läpi työmaan turvallisuuteen liittyviä asioita ja miettivät, miten työmaan turvallisuutta voitaisiin edelleen parantaa. Siltasairaalan turvataustaryhmä koostuu työmaan ja tilaajan turvallisuusorganisaation lisäksi SRV:n turvatiimin, pääsuunnittelijan, vakuutusyhtiön, Rakennusliiton ja avin edustajista. Ryhmän kokoukset alkavat aina työmaakierroksella, jonka jälkeen istutaan alas ja käydään yhdessä läpi tehdyt havainnot eli risut ja ruusut.

Työmaapäällikkö Matti Julin

Työmaapäällikkö Matti Julin

”Turvataustaryhmän tarkoitus on parantaa työmaan turvallisuutta ja vähentää tapaturmia. Meillä turvallisuusasioista ei tingitä yhtään, ja ryhmässä voimme käydä läpi turvallisuustyötämme ja näyttää ylpeänä, miten turvallisuustyötä tehdään periksiantamattomasti ihan joka päivä ja viikko. Käymällä asioita yhdessä läpi saamme lisäksi ulkopuolisilta arvokasta palautetta ja tietoa. Alkuperäinen ajatus eri viranomaisten, joskus jopa palotarkastajan, osallistumisesta turvataustaryhmän kokouksiin on jostain syystä kuihtunut lähes kokonaan. Näkisimme mieluusti vielä useammin turvataustaryhmässä eri viranomaisia, jotta saisimme myös heiltä tietoa ja palautetta.”

Työsuojelupäällikkö Jari Malmivuori

Työsuojelupäällikkö Jari Malmivuori

”Turvataustaryhmä tuo uusia tuulia ja lisäpotkua työmaan turvallisuuteen ja muutoksiin. Saamme suoraa palautetta eri osapuolilta, mitä korjattavaa ja parannettavaa työmaalla on. Lisäksi tilaaja, avi ja Rakennusliitto saavat kattavan kokonaiskuvan työmaan turvallisuudesta, ja vakuutusyhtiöltä kuulemme hyviä käytäntöjä yli yritysrajojen.”

Samankaltaiset artikkelit