Turvallisuus on yhteinen asia

Vastuullisuus

Turvallisuus on yhteinen asia

Työmaillamme työskentelee omien työntekijöidemme lisäksi tuhansia työntekijöitä aliurakoitsijaverkostostamme. Turvallisuus rakentuu yhteistoiminnasta, jossa kaikki ovat velvollisia toimimaan yhteistyössä turvallisuuden varmistamiseksi.

 Kysyimme Helsingin Jätkäsaareen valmistuvan Wood Cityn toimistorakennuksen työmaan työntekijöiltä, miten työturvallisuus näkyy heidän työssään.

”Yhteistyö rakentuu keskusteluista. Yritän katsoa, että työntekijät eivät ota turhia riskejä ja neuvottelen heidän kanssaan, miksi turvallisuutta tehdään. Toimintaohjeet ovat olemassa, jotta jokainen pääsee illaksi turvallisesti kotiin.

Asenne on hyödyllisin työkalu turvallisuuden edistämisessä, ja turvallisuusasenteet ovat kehittyneet paljon viime vuosina. Asenteeseen voi vaikuttaa perustelemalla ja miettimällä, miten asiansa esittää. Koska työmaalla on monia kansallisuuksia, eikä kaikkien kanssa ole yhteistä kieltä, käydään asiat usein läpi urakoitsijoiden esimiehen kanssa. Hän kertoo asian eteenpäin omille työntekijöilleen.”

Kalevi Erola, työsuojeluvaltuutettu, yleismies, SRV

”Edistän työturvallisuutta katsomalla, että omat tavarat ja tekemiset ovat sillä tasolla kuin pitää olla. Pidän aina työpisteen siistinä ja turvavarusteet kunnossa. Toki puutun myös toisten tekemiseen, jos huomaan vaaran. On hyvä, että työmaalla puututaan pieniinkin asioihin, mutta on tärkeää muistaa priorisointi – hengenvaaralliset asiat on saatava heti kuntoon.

Hyödyllisin työkalu turvallisuuden edistämisessä on suora työnjohto, jolle pitää ilmoittaa havainnoista tai puutteista. Tiedonkulkuun tulisi kuitenkin panostaa enemmän ja työnjohdollisen vastuun pitäisi olla selkeämmin ilmoitettu.”

Kaj Lostedt, sähköasentaja, kärkimies, Quattroservices Oy

”Maalaisjärkeä käyttämällä työturvallisuudessa pääsee pitkälle. Käytän esimerkiksi aina valjaita, jos pitää mennä lähelle reunaa. Pidän yllä kypärän ja suojalasit, koska se on fiksua. Höydyllisin työkalu työturvallisuuden edistämisessä on puhelin, jolla pystyy ilmoittamaan puutteet. Laitan tiedon puutteista joko meidän omaan työryhmään tai SRV:n Turvaan, johon kirjaamme havaintoja.

Tällä työmaalla asiat ovat sujuneet todella hyvin. Pääsääntöinen tiedonkulun kanava on kaksi kertaa viikossa pidettävä kokous, jossa esimerkiksi turvallisuutta ja tulevia työvaiheita käydään läpi.”

Jyri Fatal, työnjohtaja, LTQ Partners

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit