Turvallisuus on kaikkien asia

Rakentaminen palveluna

Turvallisuus on kaikkien asia

Espoon Piruetin työmaalla päivä on jo käynnistynyt, kun Suomen liiketoiminnan johtaja Juha Toimela astuu iloisesti tervehtien työmaatoimistoon. On aika suorittaa johdon turvallisuuskatselmus.

Kaikkien johtoryhmäläisten edellytetään tekevän vähintään neljä turvallisuuskatselmusta vuodessa. Tavoitteena on sitouttaa johto entistä vahvemmin turvallisuustyöhön ja osoittaa turvallisuustyön tärkeyttä kaikille.

”Työmaidemme turvallisuustaso on parantunut vuosien saatossa. Kuitenkin yksikin työtapaturma on aina liikaa. Turvallinen työskentely on kaiken toiminnan lähtökohta. Työvaihekohtainen riskien arviointi siten, että koko työryhmä suunnittelee ja valmistautuu työvaiheen toteutukseen on selkeästi lisännyt turvallisen työskentelyn edellytyksiä. Olemme myös saaneet turvallisuushavaintojen määrän kasvuun”, Juha Toimela kertoo.

Piruetin työmaapäällikkö Timo Lavikainen laittaa kypärän päähän, ja lähtee kierrättämään Toimelaa työmaalla. Katselmuksen aikana havainnoidaan työskentelytapoja, koneisiin ja laitteisiin liittyviä riskejä, työympäristöä ja työmaan siisteyttä, ohjeiden selkeyttä ja saatavuutta sekä yleistä turvallisuustasoa ja turvallisuuden johtamista. Kaikki havainnot kirjataan sähköiseen raportointisovellukseen. Vuoden 2017 aikana tehtiin 10 johdon turvallisuuskatselmusta eri työmaille.

”Keskustelut työmaan kanssa ovat aina antoisia, koska johto saa palautteen turvallisuusjohtamisesta työn varsinaisten tekijöiden näkökulmasta”, Toimela jatkaa.

Jaa sivu

Lue lisää

Samankaltaiset artikkelit