Tulevaisuuden toimitilat suunnitellaan tänään

Kaupunkien kehittäjä

Tulevaisuuden toimitilat suunnitellaan tänään

Työ muuttuu, se on aina muuttunut. Yritykset toivovat nyt toimitiloilta entistä enemmän muuntojoustavuutta, joustavia vuokrasopimuksia ja mahdollisuutta laajentaa tai supistaa tiloja tarpeen mukaan.

Vallalla on kolme isoa trendiä. Ilmastomuutos, kaupunkien edelleen jatkuva tiivistyminen ja nopeutuva digitalisaatio. Tämä on luonnollisesti iso mahdollisuus rakentamiselle. Rakennetaan uutta, saneerataan vanhaa ja muutetaan vanhojen toimitilojen käyttötarkoitusta esim. asunnoiksi.

Ja vaikka ei muutettaisikaan toimitilojen käyttötarkoitusta kokonaan, niin toimitilojen käyttötavat ovat nyt muuttumassa ehkä nopeammin kuin koskaan aiemmin.

Olisiko aika uudistua myös työpaikoilla?

Korona-aikana vietettiin paljon aikaa kotona. Ja koteja, mökkejä ja jopa pihoja on samalla remontoitu ja muutettu suuressa mittakaavassa paremmin omaa etätyöarkea palveleviksi. Nyt kun palaamme toimistoille, niin huomaamme saman. Tarve muuttaa ja kehittää työolosuhteita on valtava.

Vanhat tilat eivät näytä enää palvelevan meitä hyvin uudessa tilanteessa. Vetäytymistiloja ja pienryhmätiloja on liian vähän. Vanhat tilat eivät tue yhteisöllisyyden muodostumista riittävän hyvin. Toimistolla pitää olla myös tiloja, joissa virkistyy ja kohtaa työkavereita.

Edelläkävijyys kannattaa

Ilmastonmuutokseen otetaan kantaa myös yritystasolla. Kuten SRV:n pääkaupunkiseudun toimitilarakentamisesta vastaava johtaja Jouni Forsman totesi hiljattain SRV:n järjestämässä toimitilawebinaarissa.

– Omilla valinnoilla voidaan ratkaista, millainen on toimitilan hiilijalanjälki tai oman yrityksen hiilikädenjälki. Se syntyy yrityksen tekemistä ratkaisuista. Aina ei tarvitse odottaa, että regulaatio ohjaa meitä pakottavin toimin. Onko esimerkiksi aina tarkoituksenmukaista valita uutta materiaalia, jos vanha voi olla käyttökelpoista? Mitä seurauksia meidän valinnoilla on?

Rakennuksen ilmastoselvitys on tulossa lakisääteiseksi. Tämä selvitys mahdollistaisi uudisrakennusten päästöjen ohjaamisen lainsäädännöllä. Ilmastoselvityksellä tehtäisiin näkyväksi uuden rakennuksen koko elinkaaren ja laajamittaisesti korjattavan rakennuksen korjauksen ja sen jälkeisen ajan ilmastovaikutukset. Selvitys olisi esitettävä rakennuslupaa haettaessa. Asetus edistäisi siirtymistä vähähiiliseen rakentamiseen ja mahdollistaisi hiilibudjettien asettamisen uusille rakennuksille vuoteen 2025 mennessä.

Miten tulevaisuutta ennakoidaan?

Mutta mitä tapahtuu vuoden 2025 jälkeen? Tulevaisuudentutkija Elina Hiltunen kertoi webinaarissa kauemmas tulevaisuuteen yltävistä megatrendeistä. Ne ovat laajoja yhteiskunnallisia, taloudellisia, poliittisia ja teknologisia vääjäämättömiä muutoksia, jotka tapahtuvat eri puolilla maailmaa.

Megatrendin voi olettaa jatkuvan vuosia ja vuosikymmeniäkin, ellei tapahdu jotain radikaalia ja yllättävää, joka kääntää megatrendin suunnan. Elina Hiltusen listalle mahtuu kymmenen megatrendiä. Niitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, väestönkasvu, väestörakenteen muutos, ekokriisi ja resurssien väheneminen, eriarvoisuuden kasvu sekä teknologian kehitys.

Teknologian kehityksen mahdollistama robotiikka, automaatio ja tekoäly muuttavat Hiltusen mukaan työelämää voimakkaasti tulevina vuosikymmeninä. Robotit työskentelevät jatkossa yhä enemmän yhteistyössä ihmisten kanssa. Mutta vaikka teknologia vie ihmisiltä työpaikkoja, se myös luo niitä lisää.

Uusia työtehtäviä ja toimijoita voi syntyä muun muassa kyberturvallisuuden, nano-, materiaali-, energia- tai ympäristöteknologian, tekoälyn ja automaattiliikenteen sekä laajennetun todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden aloilla. Tekoäly korvaa jo nyt osittain lääkäreitä, toimittajia, lakimiehiä, terapeutteja ja jopa kirjailijoita ja taiteilijoita. Se on jatkossakin dataa murskaava tehoassistentti. Teknologian yhä nopeampi kehitys tarkoittaa, että yhteiskunnan on sopeuduttava nopeammin.

Digitalisaatio ja teknologian kehitys ovat toistaiseksi keskittäneet työpaikkoja kaupunkeihin, mutta tulevaisuudessa kehitys voi kulkea myös toiseen suuntaan. Teknologia mahdollistaa etätyön päivä päivältä paremmin.

Nuorten parissa vuosi sitten tehdyn kyselyn mukaan ilmastonmuutos on suurin tulevaisuuteen liittyvä haaste. Tämän täytyy olla jokaisen yrityksen ja organisaation tärkein haaste, joka on ratkaistava. Tähän on pakko panostaa.

Tarvetta on entistä enemmän green tech asiantuntijoille, kiertotalouseksperteille yms. ilmastonmuutosta vastaan taisteleville toimijoille. Puurakentaminen, energiatehokkuus ja uusiutuvien rakennusmateriaalien käyttö tulevat väistämättä lisääntymään. Luonto tulee yhä enemmän työpaikoille.

Nyt kannattaakin ottaa edelläkävijän askeleita toimitilavalinnoissa. Kannattaa olla elinkaariviisas ja varautua tulevaan. Moderni vähähiilinen toimitila on sijoitus, jonka arvo säilyy ja josta vuokralaiset eivät karkaa. Elinkaariviisas kiinteistö on haluttu tulevaisuudessakin, sellaisessa on helppo optimoida ja laskea tulevat kustannukset vuosikymmeniksi eteenpäin.

Nyt koittamassa oleva hybridiaika tarjoaa tuhannen taalan paikan arvioida tilantarpeita puhtaalta pöydältä ja me kuljemme mielellämme tällä matkalla asiakkaan rinnalla.

Kaipaako yrityksesi uusia toimitiloja? Vai haluaisitko saada enemmän irti nykyisistä toimitiloistasi?

Meillä on noin 30 vuoden kokemus yksilöllisten toimitilojen suunnittelusta ja rakentamisesta. Lue lisää.

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit