Tornitalot kohoavat ytimestä korkeuksiin

Asuminen

Tornitalot kohoavat ytimestä korkeuksiin

Pilviä kohti kurottavat tornitalot tuovat enemmän kerroksia ja asuntoja keskelle ydintä. Korkeassa rakentamisessa on omat haasteensa, jotka SRV on oppinut ratkomaan kokemuksen ja oivallusten kautta.

Tornirakentamisen aloittaminen on ollut mielenkiintoinen ajanjakso sekä Suomessa että SRV:llä. Ensimmäiset valmistuneet tornitalot, Helsingin Kalasataman Majakka (korkeus 134 metriä, 35 kerrosta) ja Loisto (124 meriä, 32 kerrosta) olivat korkean rakentamisen pioneerihankkeita. Nyt Kalasatamassa ovat työn alla Lumo One ja Helsingin Visio. Tampereella Tornitalot Topaasi (17 kerrosta) ja Opaali (16 kerrosta) sijaitsevat Tampereen Kannella eli käytännössä junaradan päällä. 

Tornitalojen rakentamisessa tavoitteena on ollut rakennusajan lyhentäminen. Töitä onkin tehty hyvin tuloksin. Lumo Onen yhden kerroksen runkorakentamisen aika lyheni puolella Majakkaan ja Loistoon verrattuna. Rakentamisen keston merkitys on sijoittajan ja asukkaan kannalta suuri. Rakennusajan lyhentyessä myös investoinnin ja tuoton välinen aika lyhenee. 

Tornirakentamisen uniikki suuren mittaluokan prosessi etenee jatkuvasti ennakoitavammin ja sujuvammin. Haasteet ja riskit ovat isommat, kuten rakennuskin, mutta niihin on opittu varautumaan. Kokemuksen myötä SRV tehostaa prosessia edelleen. Laadukkaat ratkaisut ja parhaat käytännöt on jo luotu, ja niitä hiotaan jatkuvasti tekemisen myötä.  

Elinkaariviisaus tornirakentamisessa

Ympäristövastuuta kannetaan tornitalorakentamisessa monin tavoin. Tornitalot sijoittuvat yleensä kaupunkien ytimiin, joukkoliikenteen solmukohtiin, joissa on tarjolla monipuolisesti palveluita. Ytimessä asukkaiden oman auton tarve vähenee, ja joukkoliikenne on helposti saavutettavissa.  

Tornit ovat arvorakennuksia, joiden käyttöikä suunnitellaan pitkäksi. Näkyvinä maamerkkeinä ne muokkaavat kaupunkikuvaa ja kasvattavat keskustojen vetovoimaa. Rakentamisessa kiinnitetään huomiota tilojen valmiuteen muuntua erikokoisiksi huoneistoiksi tai kokonaan muuhun käyttöön. Huollolla ja kunnossapidolla vaalitaan rakennusomaisuuden arvoa.  Rakennuksen painesuhteita hallitsemalla sen energiankulutus pienenee. 

Runkorakennevalintojen avulla rakentamisen betonimäärää on mahdollista vähentää merkittävästi. Tornien isosta pohjapinta-alasta huolimatta rakennuksen painon suhde pohjapinta-alaan nähden on normaalia taloa pienempi. Lumo Onessa saatiin tarkan suunnittelun avulla energiankulutusta pienennettyä entisestään. Talo on Suomen ensimmäinen BREEAM very good -tason sertifioinnin saanut tornirakennus.   

Lisää aikaa arkeen

SRV lupaa tornien osalta asiakkailleen ”Lisää aikaa arkeen”. Hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden äärelle sijoittumisen lisäksi asumisen palvelukonsepti edistää toimintaa ja viihtymistä paikan päällä. Yhteiset tilat palveluineen, kuten kuntosalit, saunat ja koirien pesupisteet, on tehty asukkaita kuunnellen heidän toiveisiinsa sopiviksi. 

Työmaat tekevät tiivistä yhteistyötä asuntomyynnin ja asiakaspalveluinsinöörien kanssa, jolloin vuoropuhelu asiakkaiden kanssa esimerkiksi asuntopohjien ja materiaalitoiveiden osalta kuuluu rakentajille ja suunnittelijoille.  

Vuoropuhelu kulkee myös toiseen suuntaan: tornihankkeet vaikuttavat  kaupunkiympäristöön laajasti ja muuttavat muun muassa liikennejärjestelyjä. Aktiivinen tiedotus lähiympäristölle ja jatkuva yhteydenpito kaupungin hallintoon ja viranomaisiin ovat välttämättömiä.  

Yhteistyötä, kehittämistä ja ennakkoluulottomuutta

SRV:n pioneerityötä kuvaa se, etteivät Helsingin kaupungin rakentamismääräykset vielä Majakan rakentamisen alussa tunnistaneet lainkaan korkeaa rakentamista, vaan kaupunki laati rakentamistapaohjeen rakentamisen aikana.   

Yhteistyön tarve ja merkitys korostuu suurissa, uniikeissa hankkeissa, joita tornihankkeet aina ovat. SRV on mukana useissa kansainvälisissä tutkimus- ja kehityshankkeissa. Uusien ratkaisujen löytäminen edellyttää ennakkoluulottomuutta ja sinnikästä tutkimustyötä. Pienikin kehitysaskel vaikuttaa paljon, kun se monistetaan valtavalla työmaalla.  

Tornirakentamisen kehittäminen muuttaa koko rakennusalan käytäntöjä. Osaaminen ja kokemus mahdollistavat SRV:lle laajan tuoteskaalan kaupunkikehittämisen ratkaisuihin, josta tornirakentaminen on yksi osa. Asunnonostajien ja sijoittajien kannalta tämä tarkoittaa houkuttelevien sijaintien ja uniikkien, haluttujen asuntojen ratkaisuja.   

Juttu perustuu SRV:n tornirakentamisen asiantuntijoiden ja projektijohtajien Kai Remmler, SRV PK-seutu, sekä Jussi Reiskanen ja Jyrki Wahlman, SRV Pirkanmaa, haastatteluihin. 

Majakka valmistui vuonna 2019, Loisto 2021. Lumo One on vuokra-asuntokohde, joka valmistuu vuonna 2022. Tampereen kannen Topaasi valmistui 2020, Opaaliin pääsevät asukkaat muuttamaan syksyllä 2022.  

 

 

  

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit