Teemme töitä kannattavuutemme parantamiseksi

Sijoittajille

Teemme töitä kannattavuutemme parantamiseksi

Strategisten kehitysohjelmiemme painopiste on ollut viime vuosina ennen kaikkea kannattavuuden parantaminen. Käynnistimme vuonna 2018 uuden ohjelman, jolla pyrimme keventämään tasettamme, parantamaan projektiemme kustannustehokkuutta ja kehittämään rakentamisen prosesseja.  

Vuodessa olemme saaneet tasetta lähes 100 miljoonaa euroa kevyemmäksi mm. tehostamalla käyttöpääomaa. Olemme myyneet pitkään taseessa olleita tontteja sekä kiihdyttäneet olemassa olevien pienempien sijoitusten sekä myymättömien asuntojen myyntejä. Taseeseen sidottua pääomaa pyritään hallitsemaan myös hankkimalla uudet tontit tonttirahastoihin.

Lisäksi olemme säästäneet alihankinnoissa, vähentäneet tuntitöinä tehtävää työtä sekä lisä- ja muutostöiden aiheuttamia kustannuksia. Olemme myös uudistaneet keskeisiä rakentamisen prosessejamme ja yhtenäistäneet toimintatapojamme. Nämä toimenpiteet näkyvät, mutta ovat vielä ensihoitoa.

Hyvä esimerkki menestyksekkäästä ja kustannustehokkaasta hankkeesta on Uusi lastensairaala, jossa onnistuimme pysymään suunnitelluissa kustannuksissa, ja jopa alittamaan asetetun aikataulun. Olemme erittäin ylpeitä myös monista palkinnoista, joita sairaala on jo saanut. Sairaala valittiin vuoden 2018 Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saajaksi.

Rakentamisen prosessien kehitys näkyy myös asuntopuolella. Vuoden lopulla otimme esimerkiksi käyttöön uudistetun omakehitteisten asuntoprojektien suunnitteluprosessin. Prosessi mahdollistaa tiiviimmän ja aiempaa aikaisemman suunnittelun, tuotannon ja hankintojen välisen yhteistyön. Tavoitteena on selkeyttää tehtäviä, vastuita ja aikataulua ja siten parantaa kannattavuutta omakehitteisissä asuntoprojekteissamme.

Työ kannattavuuden ja projektien kustannustehokkuuden parantamiseksi jatkuu tulevana vuonna.

”Hyvällä asenteella sekä tiukalla otteella olemme pystyneet saavuttamaan meille asetetut tavoitteet. Työ jatkuu nyt tuloksentekokulttuurin luomisessa ja johtamiskulttuurin uudistamisessa”, sanoo talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Pitkänen.

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit