Suunnannäyttäjät arvostavat luonnon monimuotoisuutta pihoillaan – SRV:n biodiversiteettitavoitteet ovat linjassa Suunnannäyttäjiltä saadun tiedon kanssa

Asuminen

Suunnannäyttäjät arvostavat luonnon monimuotoisuutta pihoillaan – SRV:n biodiversiteettitavoitteet ovat linjassa Suunnannäyttäjiltä saadun tiedon kanssa

Kysyimme kesällä Suunnannäyttäjien ajatuksia pihoista ja niiden suunnittelusta. Halusimme kuulla, onko pihasuunnittelulla merkitystä ja jos on, niin mitä asioita suunnittelussa tulisi huomioida. Merkittävin löydös oli, että pihasuunnittelulla todella on väliä! Suunnannäyttäjät haluavat tukea luonnon monimuotoisuutta sekä saada eri-ikäiset asukkaat viihtymään pihoilla monipuolisten aktiviteettien parissa.

Luonnon monimuotoisuuden tukeminen korostui vastauksissa

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan maapallon lajien ja eliöyhteisöjen kirjoa – luonnon rikkautta on suojeltava, jotta eri lajit ja eläimet eivät joudu uhanalaisiksi ihmisten toimien vuoksi. Pihasuunnittelun kyselyyn vastanneiden Suunnannäyttäjien mielipidettä luonnon monimuotoisuuden ja eri eläinlajien tukemisesta voi kuvata varsin selkeäksi, kun annetaan lukujen puhua puolestaan. Noin 90 % vastaajista oli sitä mieltä, että luonnon monimuotoisuuden tukeminen on tärkeää tai erittäin tärkeää, ja yli 70 % kannatti eläinten elinolosuhteiden tukemista.  

SRV on määritellyt omaa toimintaansa ohjaavat luonnon monimuotoisuutta tukevat tavoitteet, joilla pyrimme välttämään tai vähentämään ympäristölle koituvia haittoja. Luomme kaupunkiluontoa muun muassa alkuperäiskasvillisuutta suosimalla, kasvillisuuden kerroksellisuutta ja monilajisuutta lisäämällä sekä hyönteisten ja lintujen pesäpaikkojen mahdollistamisella. 

”Vastaukset pääsivät jopa yllättämään meidät sen suhteen, kuinka linjassa ne ovat laatimiemme biodiversiteettitavoitteiden kanssa. Käsitys siitä, että olemme tekemässä oikeita asioita, vahvistui”, SRV:n elinkaariviisaiden asuntojen kehityspäällikkö Lotta Toivonen iloitsee. 

Puita, niittyä, kunttaa tai köynnöskasveja – Suunnannäyttäjien suosikit ovat selvillä

Vastausten perusteella Suunnannäyttäjä istuttaisi pihalleen mieluiten puun, niittyä, kunttaa sekä köynnös- ja perennakasveja. Avoimissa vastauksissa Suunnannäyttäjät mainitsivat myös alkuperäisen luonnon säilyttämisen ja vanhojen puiden vaalimisen. Tämä lajien monikirjoisuus, jota pyrimme tuomaan eri asuntokohteisiimme kasvavissa määrin, ilahduttaa myös SRV:n vastuullisuudesta vastaavaa johtajaa Miimu Airaksista. 

”Tuomme kaupunkiluontoa asuntokohteisiimme eri muodoissa, esimerkiksi viherkatoilla ja viljelylaatikoilla. Tontilla olevaa puustoa ja maata voidaan hyödyntää myös mahdollisuuksien mukaan jättämällä esimerkiksi osa tontista luonnontilaan ja säilyttämällä pintavettä kerääviä luonnollisia painanteita”, Airaksinen kertoo. 

Entä jos tämä on tulevaisuuden suunta, mitä tähän mennessä on tehty? 

”Olemme toteuttaneet jo monia konkreettisia toimenpiteitä – muun muassa Helsingin Kalasataman tornien kansipihalla on jopa 50 eri kasvilajia”, Airaksinen jatkaa. 

Pihoilta toivotaan erilaisia käyttömahdollisuuksia kaikenikäisille

Mitä Suunnannäyttäjät sitten haluavat tehdä pihalla? Kyselyssä pihan suosituimmaksi aktiviteetiksi nousi paikka grillailuun ja oleskeluun, lasten leikkipaikka, pyörän pesu- ja huoltomahdollisuus ja viljelyalue. Lisäksi avoimissa vastauksissa toivottiin vehreyttä, penkkejä ja mahdollisuutta olla lähellä luontoa. Näiden vastausten perusteella teimme päätelmän, että pihalle toivotaan monipuolisia aktiviteettimahdollisuuksia kaikenikäisille – sekä lapsille että vanhemmille. 

Pihojen aktiviteetit ovat aika ajoin myös SRV:n suunnittelupöydällä.  

”Haluamme luoda pihasta paikan, joka kannustaa kohtaamisiin. Haluamme huomioida pihan toiminnoissa eri käyttäjäryhmät niin iän kuin mielenkiinnon kohteiden perusteella”, Toivonen kuvailee SRV:n pihasuunnittelun ideologiaa.  

Pihasuunnittelulla yllättävän suuri merkitys ostopäätökseen ja asumismukavuuteen

Suunnannäyttäjien vastausten perusteella pihasuunnittelulla todella on merkitystä: Lähes 80 % kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että pihasuunnittelu vaikuttaa ostopäätökseen. Sitä useampi, lähes 90 % vastaajista, piti sitä asumisviihtyvyyteen vaikuttavana tekijänä. 

Vietätkö sinä paljon aikaa pihalla? Jos säät sallivat, kannustamme sinua tänään nauttimaan kahvikupillisen pihan penkillä, huolehtimaan pihalla kasvavista kasveista tai harrastamaan pihalla lempipuuhaasi. 

Mitkä ihmeen Suunnannäyttäjät? 

Haluamme kuunnella laajasti sidosryhmiämme ja antaa kaikille mahdollisuuden kertoa oman näkemyksensä kestävästä rakentamisesta – myös juuri sinulle. Me saamme sinulta arvokasta tietoa, ja sinä pääset vaikuttamaan rakentamisen tulevaisuuteen. Olemme muun muassa tehneet päätöksen työmaidemme päästöttömyydestä Suunnannäyttäjiltä saamamme palautteen innoittamana. 

Jos et ole vielä liittynyt Suunnannäyttäjiin tai käynyt vastaamassa tuoreimpaan kyselyymme, voit tehdä sen Suunnannäyttäjien nettisivulla. 

Share page

Samankaltaiset artikkelit