Sairaala Novan jättihankkeessa harmaan talouden torjunnassa tarkka seula

Kaupunkien kehittäjä

Sairaala Novan jättihankkeessa harmaan talouden torjunnassa tarkka seula

Sairaalahankkeissa näkyy SRV:n rooli yhteiskunnassa kaupunkikeskusten kehittäjänä ja rakentajana. Ison mittaluokan hankkeissa rakentamisen yhteiskunnallinen merkitys kasvaa. Merkittävään rooliin nousee mm. harmaan talouden torjunta, jossa sairaala Novan työmaa piti tiukan seulan. Tiivis viranomaisyhteistyö ja toimiva sekä oikein resurssoitu perehdytys aikaansaivat sen, että kevättalvella 2020 tehdyssä tilaajavastuudokumentaation tarkastuksessa ei noussut esiin ainuttakaan huomautettavaa seikkaa.

Lokakuussa 2020 valmistuneen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirille luovutetun sairaala Novan rakentamisessa myös lähes puolet toteutuskustannuksista jäi Keski-Suomen maakuntaan. Aikataulun mukaisesti valmistuneessa Novassa Keski-Suomen maakuntaan jäi rakennusprojektin aikana erilaisten alihankintojen, palkkojen, palveluiden ja tavaroiden kautta noin 240 miljoonaa euroa. Summa on lähes puolet hankkeen kokonaiskustannuksista.

2100 henkilötyövuoden työmaa

Kokonaispinta-alaltaan 108 345 bruttoneliömetrin rakennukseen valmistui 360 tutkimus- ja vastaanottohuonetta ja 368 potilashuonetta, 24 leikkaussalia, 10 synnytyssalia sekä 11 väestönsuojaa. Neljä vuotta kestäneellä työmaalla työskenteli samanaikaisesti enimmillään 700 työntekijää, mikä neljän vuoden aikana tarkoitti kaikkiaan 2100 henkilötyövuotta. Kulkulupia myönnettiin rakennusaikana 6419 kappaletta.

”Työmaan toimiva ja oikein resurssoitu perehdytys kantoi hedelmää koko rakentamisen ajan. Kolmen perehdyttäjän perehdytystoimisto mahdollisti työn tarkkuuden ja ennaltaehkäisevän työn. Ennaltaehkäisevään toimintaa liittyi olennaisesti se, että urakoitsijoiden tuli etukäteen ennen perehdytystä toimittaa kaikki vaaditut asiakirjat”, kuvailee työmaan perehdytystä työmaapäällikkö Jussi Lehto SRV:ltä.

Työmaalla järjestettiin säännölliset harmaan talouden torjuntapäivät, joiden yhteydessä koko työmaa käytiin läpi neljästi vuodessa. Aktiivinen yhteistyö paikallisten viranomaisten kanssa ja viranomaisyhteistyö turvataustaryhmissä omalta osaltaan pitivät harmaan talouden ongelmat poissa työmaalta.

Onnistunut vaativan kohteen toteutus

Keski-Suomen Sairaala Nova on Suomen suurimpia sairaalahankkeita. Rakentaminen toimivan sairaalan naapurissa ahtaalla paikalla sujui tiiviissä yhteistyössä sekä sovitussa aikataulussa potilaiden hoidon ja muun toiminnan jatkuessa koko rakentamisen ajan keskeytyksettä ja häiriöttä.
Sairaala Nova rakennettiin erityisen korkeilla puhtauden- ja kosteudenhallintastandardeilla. Kosteudenhallinnan sekä sen seurannan ja dokumentoinnin ollen jatkuvasti tarkempaa kuin mitä rakentamismääräykset vaativat. Yhteistyössä oli mukana ammattitaitoinen Terve Talo -konsultti. Betonikosteuden mittausten raja-arvoihin teetettiin professoritason tutkintaa ja laskentaa, millä varmistettiin muovimattolattioiden kosteusteknillinen ja teknisesti toimiva asennus.

Energiatehokkaaksi rakennettu

Rakennetulla ympäristöllä on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä. Suomessa kulutettavasta energiasta noin 30% käytetään kiinteistöissä, kasvihuonekaasupäästöjen osuus on saman suuruinen.
Uuden sairaalan energiatehokkuuden parantamiseksi suunniteltiin lämpöpumpputekniikkaan perustuva energiankierrätysjärjestelmä, joka yhdistää valtaosan rakennuksen jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmistä toisiinsa.
Valtava määrä erilaisia sairaalalaitteita ja sähkölaitteita tuottavat rakennuksen tiloissa lämpöä, joka normaalisti poistettaisiin rakennuksesta jäähdytysverkostojen kautta pelkästään joko ulkoilmaan tai kaukojäähdytysverkostoon. Uudessa sairaalassa tämä hukkalämpö on käytettävissä hyödyksi muiden tilojen ja ilmanvaihdon lämmityksessä, käyttöveden lämmityksessä sekä ulkoalueiden sulanapitolämmityksessä.
Lämpöä hyödynnetään vuodenajastakin riippuen mahdollisimman matalalämpöisissä järjestelmissä, jolloin järjestelmän kokonaisenergiatehokkuutta saadaan optimoitua.

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit