SRV Malli hyödyntää alihankintaverkostoa sekä yhteistyö- ja rahoituskumppaneita

Kaupunkien kehittäjä

SRV Malli hyödyntää alihankintaverkostoa sekä yhteistyö- ja rahoituskumppaneita

SRV ei ole perinteinen rakennusyhtiö, joka ryhtyy rakentamaan vain tilaajan hintakilpailutuksen jälkeen. Päinvastoin. SRV tekee yhä enemmän hankkeita, joissa sillä on entistä vahvempi kehittäjän rooli tai se voi ollan mukana myös väliaikaisen omistajan roolissa

SRV on koko 30-vuotisen historiansa ajan erottautunut muista rakennusyhtiöstä kokonaisvaltaisella lähestymistavallaan. Liiketoimintamallimme, SRV Malli, kattaa koko rakennushankkeen ja yhä enenevissä määrin myös kiinteistösijoittamisen arvoketjun alkaen trendien ja tulevaisuuden tarpeiden tunnistamisesta ja johtaen rakennushankkeen ideointiin ja toteutukseen – kiinteistön kehittämiseen, suunnitteluun, rahoitukseen, maanhankintaan, rakentamiseen sekä esimerkiksi kauppakeskusten kohdalla tarvittaessa myös kiinteistöjen operointiin aina exit-vaiheeseen asti.

SRV Malli poikkeaa monen muun alan yrityksen toiminnasta kattavuuden lisäksi myös pitkälle viedyllä verkottuneisuudellaan. SRV Malli hyödyntää alihankintaverkostoa sekä yhteistyö- ja rahoituskumppaneita ja on siten hyvin skaalautuva. Esimerkiksi työmailla käytetään pääasiassa alihankkijoita. Tämän vuoksi voimme tehdä samaan aikaan hyvinkin suuria projekteja, mutta tarpeen vaatiessa pystymme sopeuttamaan volyymiaan ja kustannuksiaan ketterästi.

Omakehitteisistä hankkeista saatava tuotto on merkittävästi kilpailu-urakointia parempi, joten strategiana on kasvattaa juuri omakehitteisten hankkeiden osuutta liikevaihdosta. Suomessa REDI Helsingin Kalasatamassa ja Venäjällä Pietarin Okhta Mall -kauppakeskus ovat esimerkkejä tällaisista hankkeista.

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit