REDIn puistokannen valopergolat

Asuminen

REDIn puistokannen valopergolat

Maisema-arkkitehdit Krista Muurinen ja Teresa Rönkä:
”Taide synnyttää paikallisylpeyttä ja kunnioitusta omaa asuinaluetta kohtaan.”

REDIn puisto- ja pihakansien valopergolat ovat alueen suurin yksittäinen taideaihe. Se muodostuu yhteensä yli kolmestakymmenestä teräksisestä pergolarakenteesta sekä niihin liittyvistä liikkuvista taidevaloista. Valopergolat on suunnitellut Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo yhteistyössä Lighting Design Collectiven sekä Arkkitehtitoimisto Helin & Co:n kanssa.

Maisema-arkkitehdit Krista Muurinen ja Teresa Rönkä Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumosta kertovat valopergoloiden suunnittelusta:

“Kalasatamassa tiimiämme on aina inspiroinut vanhan satamaympäristön rujous, karu kauneus, rikas historia sekä alueen väliaikainen kaupunkikulttuuri, tulevaisuuden visiot ja REDIn ympäristön poikkeuksellinen mittakaava. Kalasataman menneisyys saaristona ja teollisena satamaympäristönä on koko ympäristösuunnittelumme pääteema. Koemme, että voimme vahvistaa uuden kaupunginosan identiteettiä maisema-arkkitehtuurin ja taiteen keinoin.

Kaupunkitilan välttämättömät, vaihtelevan kokoiset infrarakenteet ja ympäristön haasteet on alusta alkaen otettu osaksi ympäristön suunnittelua ja niistä on tullut harkittu osa kokonaisuutta. Kalasataman ulkoympäristöjen suunnittelutyöt ovat antaneet meille mahdollisuuden osoittaa, että maisema-arkkitehtuuri on parhaimmillaan taidetta. Mielestämme julkiseen taiteeseen panostaminen uudessa kaupunginosassa viestii siitä, että ulkoympäristöä pidetään arvokkaana.

Taide synnyttää paikallisylpeyttä ja kunnioitusta omaa asuinaluetta kohtaan. Onnistunut taideteos kertoo jotakin oleellista paikasta, jonne se sijoittuu. Se saa alueen näyttäytymään uudessa valossa ja korostaa paikan luonnetta. Teos voi myös luoda harkitun vastakohdan ympäristölleen. Parhaimmillaan taideteos on erottamaton osa kaupunkitilaa kuten puisto- tai aukiokokonaisuutta.”

Paikkaan sidottu taide jää mieleen

Korkeat teräsrakenteiset ”Taidepergolat” muistuttavat alueen satamaan ja kalastukseen liittyvästä historiasta. Pergolaan kuuluu taidevalaistus, jonka ohjelmoidut valokuviot ja valon liike noudattavat mahdollisimman luonnollista, rauhallista veden rytmiä. Valo siirtyy pergoloiden katosrakenteiden valomatriisissa hidastempoisesti pergolasta toiseen, pihoille ja puistokannelle. Muuttuva ja liikkuva valo luo katoille vaihtelevan, kiinnostavan pimeän ajan maiseman.

Pergolarakenteet muodostavat puiden latvuksia ja runkoja korvaavan tilallisen kerroksen, joka luo miellyttävän, inhimillisen mittakaavan korkeiden tornien rinnalle. Pergolat monipuolistavat ulkotilojen ilmettä eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina sekä vahvistavat monin tavoin poikkeuksellisen ulkotilan identiteettiä. Valaistus myös lisää pihojen käyttöä iltaisin.

Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy
Maanlumon työskentelytapa perustuu paikan analysointiin ja kokonaisvaltaisen suunnittelukonseptin luomiseen. Maanlumon erityisosaamisalueina ovat kaupunkiympäristöt, julkisten ulkotilojen laajat suunnitelmakokonaisuudet sekä erikoisratkaisut, kuten kannen päälle rakennettavat puistot ja pihat. Maanlumo vastaa REDIn puistokannen ja kansipihojen maisema-arkkitehtuurista.

Lighting Design Collective
Lighting Design Collective (LDC) on erikoistunut valaistusratkaisuihin ja sovelluksiin, jotka integroituvat arkkitehtoniseen suunnitteluprosessiin. Sen palveluihin kuuluvat myös digitaalisen sisällön luominen, ohjelmistokehitys ja innovatiiviset suunnittelustrategiat. Kaikkien toimintojen ytimessä on valo.

Arkkitehtitoimisto Helin & Co
Arkkitehtitoimisto Helin & Co on kansainvälisesti palkittu arkkitehtitoimisto, joka vastaa kaupunkikeskuksen arkkitehtisuunnittelusta.

Jaa sivu

Tutustu REDIn asuintorneihin

Samankaltaiset artikkelit