REDI on vuoden työmaa 2017

Rakentaminen palveluna

REDI on vuoden työmaa 2017

SRV:n Helsingin Kalasatamaan toteuttaman REDIn työmaa palkittiin Rakennuslehden Vuoden Työmaa2017 -kilpailussa ykköspalkinnolla. Työmaata arvioitaessa huomiota kiinnitettiin mm. hankkeen laajuuteen, työmaan johtamiseen ja sen myötä hyvän yhteistyön toteutumiseen ja tiedon hallintaan, työturvallisuuteen, laadunvarmistukseen, riskien hallintaan sekä tietomallin hyödyntämiseen.

Vuoden Työmaa -palkinto kohdentui kauppakeskustyömaalle mutta kokonaisuudessaan REDIin rakentuu liiketiloiltaan 64 000 neliön kauppa- ja elämyskeskuksen lisäksi Suomen korkeimmat asuintalot. Tornitalojen hissi- ja porraskuilut on rakennettu kauppakeskuksen katon tasolle samaan aikaan kauppakeskuksen rungon kanssa. Rakennustyöt alkoivat alun alkaen elokuussa 2011 maanrakennus- ja louhintatöillä. Elokuussa 2013 työmaa sai valmiiksi kaksi merkittävää urakkaa: metrosillan siirron ja jäteaseman. Muut rakennustyöt pysähtyivät kesällä 2012 kaavavalituksen vuoksi. Rakennustyömaa käynnistyi uudelleen huhtikuussa 2015 huomattavalla maanrakennusvaiheella, pinta-alaltaan kolmen hehtaarin montun louhimisella, mikä kesti reilun vuoden. Tuona aikana työmaalta poistettiin yhteensä 900 000 kiintokuutiota massaa. Koko louhintojen ajan metro kulki normaalisti ja räjäytykset ajastettiin tiuhaan kulkevan metron liikennöinnin mukaan. Ennen louhintojen aloittamista alueella toteutettiin merkittävä sillan siirto, kun metroa varten rakennettiin uusi pätkä siltaa aiemmin kallion päälle tukeutuneen radan tilalle. Uusi siltakansi rakennettiin, jotta sen alta voitiin louhia kallio pois.

Suuri yleisö huomasi REDIn työmaan käynnistymisen konkreettisesti siitä, että Itäväylän liikenne siirtyi REDIn kohdalla tien eteläpuolelle rakennetulle kiertotielle. Näin toimittiin, jotta Itäväylän alla oleva kallio voitiin louhia pois. Itäväylä palautui takaisin entiselle paikalleen syyskuussa 2017, kun louhitun maan tilalle rakennettava Itäväylä ja sen silta valmistuivat. Ensimmäiset betonityöt eli anturoiden, hissikuilujen pohjien, sähköasemien ja ajoluiskien valutyöt alkoivat REDIn työmaalla syksyllä 2015.

REDI on Suomen suurin kaupunkirakentamisen hanke sekä lisäksi Suomen suurin 3D-tietomallikohde. REDIn kokoisessa hankkeessa suunnitteluaineiston määrä on valtava. Tietomallista löytyy kootusti  suunnitelmat niin kauppakeskuksesta, kahdeksasta tornitalosta ja pysäköintilaitoksesta kuin alueen kaduista, kunnallistekniikasta, metroasemasta, maanalaisista tukirakenteista ja silloista. 3D-malli mahdollistaa mm. aiempaa tarkemman tarvike- ja määräluettelon, aikataulun sekä laadukkaammat työmaasuunnitelmat.

Share page

Samankaltaiset artikkelit