REDI – kestävää kehitystä nyt ja huomenna

Kaupunkien kehittäjä

REDI – kestävää kehitystä nyt ja huomenna

SRV:n Helsingin Kalasatamaan toteuttama kauppakeskus REDI on saavuttanut korkeimman eli Platina-tason LEED-ympäristöluokituksen. Arvioinnissa eniten pisteitä toivat erinomainen sijainti ja energiatehokkuus.

REDI sijaitsee Kalasataman metroaseman välittömässä läheisyydessä niin, että kauppakeskuksen auki ollessa metrolaiturilta on kulkuyhteys kauppakeskuksen kolmanteen kerrokseen. REDIn suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomioita energiatehokkuuteen.

Syksyllä 2018 valmistuneen ja ovensa avanneen kauppakeskus REDIn saavuttama Platina-tason LEED-ympäristösertifikaatti on oiva osoitus onnistumisesta kestävässä rakentamisessa. Kauppakeskus REDIn yhteyteen nousee lisäksi kahdeksan tornitaloa, joissa niissäkin käytetty kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja.

Hankkeena REDI tukee Helsingin kaupungin ekologisia ja kaupunkirakenteellisia tavoitteita kehittää teollisuuden ja liikenteen käytöstä vapautuvia alueita uusiin käyttötarkoituksiin. Hanke luo Kalasataman alueelle asumisen, työnteon ja kaupan keskittymän liikenteellisesti edulliseen paikkaan tukien näin omalta osaltaan Helsingin itäisen kantakaupungin muutosta ja kehitystä. Hanke luo helsinkiläisten käyttöön uusia asumisen mahdollisuuksia ja ratkaisuja tavalla, joka tukee monipuolista kaupunkielämää palveluineen.

REDIn suunnittelun lähtökohtana on ollut löytää ratkaisuja, jotka ovat ympäristön kannalta tehokkaita. Hankkeessa on tutkittu energian, veden ja muiden luonnonvarojen käyttöä koko elinkaaren ajalta. Suunnittelua ja toteutusta on ohjattu Helsingin kaupungin asettamien tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti käyttäen apuna sertifioitua LEED-ympäristöluokitusjärjestelmää. Suunnittelu- ja toteutusratkaisut on arvioitu käyttämällä elinkaaritarkasteluja- ja laskelmia.

Kauppakeskus metrolaiturin molemmin puolin

REDIn auki ollessa metrolaiturilta on kulkuyhteys kauppakeskuksen kolmanteen kerrokseen.

REDIn keskeinen sijainti kaupunkirakenteessa eri liikennemuotojen solmukohdassa on optimaalinen. Yhteydet monipuolisiin julkisiin liikennepalveluihin ja polkupyöräilyn ja jalankulun verkostoihin ovat erinomaiset. Metroasemaan liitettynä koko eteläinen raideliikenteen verkosto on aivan käden ulottuvilla.

Ympäristöluokituksen arvioinnissa eniten pisteitä toikin energiatehokkuuden lisäksi nimenomaan sijainti. REDIin on helppo tulla metrolla, omalla autolla, polkupyörällä, jalan ja bussilla. Esimerkiksi Espoon Tapiolasta matka-aika metrolla on 20 minuuttia. Sijainti Kalasataman metroaseman välittömässä läheisyydessä tuo REDIn helposti saavutettavaksi kaikille pääkaupunkiseudun raideliikenteen vaikutuspiirissä oleville. Kalasataman metroasemalta matka Helsingin päärautatieasemalle kestääkin vain kuusi minuuttia.

Älykäs Kalasatama

Kalasatamassa tuetaan Helsingin ilmastotavoitteiden saavuttamista ja aluetta on vuodesta 2013 kehitetty älykkään kaupunkirakentamisen pilottialueena. Kalasataman hengen mukaisesti REDIssä on 3 000 polkupyöräpaikkaa, 227 latauspistettä sähköautoille sekä latauspisteitä myös sähköpyörille. Alueen tavoitteiden mukaisesti REDIn kahdeksaan tornitaloonkin tulee energiatehokkuutta edistäviä teknisiä järjestelmiä. Asuinhuoneistoihin kuuluu vakiona älykodin keskusyksiköt, jotka mahdollistavat kodin älykkään ohjauksen, kuten valaistuksen tai pistorasioiden ohjauksen. Älykotiyksikön ja huoneistokohtaisten mittarien avulla asukas voi seurata huoneiston sähkön ja veden kulutusta. Saunallisiin asuntoihin on asennettu ohjausreleet mahdollistamaan kiukaiden tehonrajoitus sähkön kysyntäjouston toteuttamiseksi.

REDIssä on 227 latauspistettä sähköautoille – samalla tämä on suurin sähköautojen latauspistekeskittymä Suomessa.

Viherrakentamista valtaväylän päällä

REDI saavutti LEED -arvioinnissa 84 pistettä ylittäen selkeästi neliportaisen järjestelmän korkeimpaan Platina -tasoon vaadittavan 80 pisteen rajan. Älykkäiden energiaratkaisujen lisäksi REDIssä on tuotu edistyksellisellä tavalla vihreyttä tiivistyvään kaupunkirakenteeseen. Tämä on toteutettu hyödyntämällä valtavilla liikennemäärillä kuormitetun Itäväylän yläpuolen kansirakennetta rakentamalla sen päälle julkinen puisto. Puisto tarjoaa vihreän keitaan ikään kuin jatkona maan tasossa sijaitsevalle Kalasataman puistolle ja auttaa omalta osaltaan myös hulevesien hallinnassa.

 

Puisto auttaa omalta osaltaan myös hulevesien hallinnassa.

Nykypäivänä kaupalliset uudishankkeet sertifioidaan lähes poikkeuksetta. LEED on yhdysvaltalainen, kansainvälisesti vertailukelpoinen sertifiointijärjestelmä, jonka avulla voidaan vertailla kiinteistöjen ympäristötehokkuutta yhtenäisin menetelmin. Sertifiointiprosessissa kiinnitetään huomiota rakennuksen sijaintipaikan kestävyyteen sekä energian-, veden- ja materiaalien kulutukseen koko elinkaaren aikana.

U.S. Green Building Councilin myöntämä rakennuksen LEED-sertifiointi perustuu riippumattoman, kolmannen osapuolen tekemään ympäristöominaisuuksien arviointiin. REDIn LEED-sertifioinnin ohjauksesta vastasi Green Building Partners. “Kolmannen osapuolen myöntämä ympäristösertifiointi on selkeä globaalisti hyväksytty tapa osoittaa kiinteistön vastuullisuus. Nykypäivänä kaupalliset uudishankkeet sertifioidaan lähes poikkeuksetta ja myös olemassa olevissa kiinteistöissä hyödynnetään yhä enemmän ylläpidon aikaisia sertifiointeja”, sanoo johtava asiantuntija Konsta Tuokko Green Building Partnersilta.

Vastuullista kaupunkikeskusten kehittämistä

REDIssä vesikalusteet ovat vettä säästäviä, jätteet lajitellaan ja uusiokäytetään ja valitut pintamateriaalit ovat vähäpäästöisiä. Käytön aikana energiatehokkuutta valvotaan testaamalla taloteknisten järjestelmien suunnitellun mukainen toiminta.

”Redi-kauppakeskuksen saama platinatason LEED-ympäristöluokitus on hieno saavutus ja yhdessä asuntotorneihin rakennettavien älykkäiden ratkaisujen kanssa täydentää hyvin Fiksun Kalasataman kehittymistä”, sanookin projektinjohtaja Hannu Asikainen, Helsingin kaupunginkansliasta.

Vastuullisuus on tärkeä osa SRV:n strategiaa. SRV:n tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuustyö tukee mahdollisimman hyvin strategisten tavoitteiden toteutumista ja antaa liiketoiminnalle lisää eväitä pärjätä yhä vaativammassa toimintaympäristössä. SRV haluaa olla myös vastuullisuusasioissa innovatiivinen ja jatkuvasti uudistuva ammattilainen.

SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

”Platinatason tavoitteleminen oli REDIn kohdalla luonnollista. Toiminnassamme meille on tärkeää etsiä ympäristöystävällisiä ja kestäviä ratkaisuja. REDI on myös iso rakennuskokonaisuus keskellä Kalasatamaa, jossa käytetään tulevaisuuden älykkäitä energiaratkaisuja. Älykäs alue edellyttää myös kiinteistöiltä älykkäitä ratkaisuja. Vastuullisena kaupunkikeskusten kehittäjänä tuemme Helsingin kaupungin Kalasataman alueelle asettamia tavoitteita”, sanoo Juha Marttinen, suunnittelujohtaja SRV:ltä.

SRV:n Helsingin Kalasatamaan toteuttama REDI muodostuu kantakaupungin suurimmasta kauppa- ja elämyskeskuksesta ja kahdeksasta tornitalosta. Keskuksen alla on 2 000 auton pysäköintilaitos, joka on niin tornien asukkaiden kuin kauppakeskuksen asiakkaidenkin käytössä. REDI kauppakeskus ja pysäköintilaitos avasivat ovensa asiakkaille syyskuussa 2018. REDI-kokonaisuus on SRV:n omakehitteinen hanke. REDI kauppakeskuksen sijoittajaryhmään kuuluvat SRV:n lisäksi Ilmarinen, OP-ryhmä ja LähiTapiola.

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit