Rakentavien naisten kädenjälki näkyy yhteiskunnassa pitkään

Rakentaminen palveluna

Rakentavien naisten kädenjälki näkyy yhteiskunnassa pitkään

Harvan työn tulos on ihailtavissa kaupunkikuvassa vielä yli sata vuotta projektin valmistumisen jälkeen. Rakennusalalla uransa tehnyt projektijohtaja Mirja Serenius pitää työn parhaana puolena juuri konkreettisuutta – mahdollisuutta luoda toimivia ympäristöjä, joissa ihmiset työskentelevät ja viihtyvät sukupolvesta toiseen.

Suomessa on monilla mittareilla sukupuolten mukaan eriytyneet koulutusalat ja työmarkkinat. Jako miesten ja naisten töihin on säilynyt sitkeästi, jopa vahvistunut joillain aloilla. Rakentamisessa ja rakennus­suunnittelussa naisten osuus on Tilastokeskuksen tilastojen mukaan vain 11 prosenttia. Mistä lisää naisia alalle? Haastoimme SRV:n rakentavia naisia pohtimaan asiaa kansainvälisen naistenpäivän alla.

Sereniuksen mielestä alalla pitäisi pyrkiä aitoon tasa-arvoon urakehityksessä ja palkkauksessa. ”Näissä asioissa ei pitäisi sukupuolella olla mitään väliä, vaan jokaisella pitäisi olla tasavertaiset mahdollisuudet edetä urallaan”, Serenius sanoo. Sereniuksen track recordista löytyy SRV:n yhteiskunnallisesti merkittävimpien hankkeiden johtamista: hän on työskennellyt uransa aikana mm. Uuden lastensairaalaan, Kaisa-talon peruskorjauksen ja Naistenklinikan peruskorjauksen projektipäällikkönä. Tällä hetkellä Serenius työskentelee Siltasairaalan projektijohtajana.

Kirsi Weinreich työskentelee SRV:llä hankintapäällikkönä. Weinreich on SRV-uransa aikana työskennellyt mm. Kampin keskuksen, Flamingon, Musiikkitalon ja REDIn työmaalla. Neljä Weinreichin hanketta on voittanut Vuoden työmaa -palkinnon. Tällä hetkellä Weinreich työskentelee T2:n laajennuksen työmaalla. Weinreichin mielestä rakennusala koetaan vieläkin kovin miehisenä alana, vaikka alalla on paljon naisille soveltuvia työtehtäviä. ”Opinto- ja ammatinvalinnanohjaajilla sekä rakennusalan yrityksillä olisi tehtävää tuoda tätä puolta esiin. Naisissa on paljon potentiaalia”, Weinreich haastaa.

Wood City -hankkeessa projekti-insinöörinä ja SRV:n toiminnan kehityksessä kehitysinsinöörinä työskentelevän Ella Malkan mielestä alan toimijoiden pitäisikin korostaa enemmän työtehtävissä tarvittavavia ihmis- ja johtamistaitoja. ”Rakentamisessa ei ole kyse ainoastaan tekniikasta, vaan myös vuorovaikutustaidoista ja monitahoisesta yhteistyöstä”, kertoo Malka.

Weinreichiä rakennukset ja suunnittelutyö on kiinnostanut kouluikäisestä lähtien, joten rakennusala oli luonteva valinta. Serenius haaveili jo lukiossa rakennusten suunnitteluun liittyvästä työurasta. ”Opinto-ohjaajan kanssa kävimme läpi, että matemaattinen lahjakkuus puolustaisi insinöörin opintoja. Tällä keinoin pääsen mukaan työryhmään, joka rakennuksia on toteuttamassa, enkä ole katunut”, Serenius muistelee. Malkaa alassa kiinnosti sen konkreettisuus. ”Rakentaminen on näkyvä osa kaupunkien kehitystä tuotannon ensimetreiltä läpi koko rakennuksen elinkaaren.”

Työn käsinkosketeltavuus palkitsee

Weinreichin mielestä palkitsevinta hankintapäällikön työssä on onnistuneen hankinnan tekeminen. Malka puolestaan nostaa esiin erilaisten työtehtävien kirjon. ”Työmaalla pyritään mahdollistamaan sujuva tuotanto osana uudistuvaa kaupunkikuvaa. Toiminnan kehityksessä puolestaan pääsee työskentelemään rakentamisen liiketoiminnan kehitysprojektien parissa. Työtehtäväni tukevat toisiaan ja olenkin oppinut työtehtävissäni huomioimaan sekä yritystason että yksittäisen projektin näkökulman.”

Konkreettinen työn tulos on Sereniuksen mukaan työssä parasta. ”Olen päässyt tekemään isoja merkittäviä kohteita, kuten Uutta lastensairaalaa ja nyt parhaillaan Siltasairaalaa. Tosin aina pitää muistaa, että yksin näitä töitä ei tehdä, vaan kaikki hankkeet valmistuvat hyvällä yhteistyöllä.”

Entä sukupuoli, onko sillä mitään merkitystä rakennusalan tehtävissä? ”Tähänastisen urani aikana en ole kohdannut tehtäviä, joissa sukupuolella olisi merkitystä. Kaupunkien kehittäminen kuuluu kaikille”, sanoo Malka.

Kuvassa vasemmalta Mirja Serenius, Kirsi Weinreich ja Ella Malka. 

Jaa sivu

Tule rakentamaan kanssamme!

Tule rakentamaan kanssamme!

Haemme rakentamisen ammattilaisia pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.

Katso avoimet työpaikat