Rakentamisen alla olevalla alueella dialogi ja avoin keskustelu työmaan ja ympäröivän alueen eri sidosryhmien kanssa on ollut tärkeää. Ison työmaan vuoksi on joduttu muuttamaan ajoittain kulkureittejä ja eri työvaiheiden vaikutuksista on ollut hyvä kertoa työmaan naapurustolle.

Avoin keskustelu hälventää epäluuloja ja siksi olemme halunneet ylläpitää keskustelua. Avoin keskusteluyhteys ja molemminpuolinen kuuntelu auttavat tilanteissa, joissa joudutaan tekemään ympäristöön vaikuttavia työvaiheita.

Rakentamista oli selvästi mietitty. Pienet kädet olivat asiantuntevasti piirtäneet nostureita ja niitä työmaan isoja työkoneita, joita kodin naapurissa ja päiväkotimatkalla on usean vuoden ajan seurattu.