Pandemian aikaisesta työturvallisuudesta huolehditaan monin tavoin 

Yrityksenä

Pandemian aikaisesta työturvallisuudesta huolehditaan monin tavoin 

COVID viitoitti työ- ja terveysturvallisuutta jo toisena vuonna peräkkäin. Pandemian aikaisesta toiminnan ja tuotannon jatkuvuudesta on huolehdittu toimintaohjeiden säntillisellä seuraamisella, tehostetulla viestinnällä ja tartuntaketjujen ripeällä katkaisulla. Kulunut vuosi on myös kiihdyttänyt etätyökalujen entistä laajempaa käyttöönottoa. 

Poikkeustilanne on jatkunut pidempään kuin kukaan osasi odottaa. Pandemiasta huolimatta SRV on onnistunut säntillisellä riskienarvioinnilla ja jatkuvuuden suunnittelulla vakioimaan poikkeusajan arjenhallinnan.  

”Olemme käytännössä pystyneet toimimaan lähes normaalisti poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tuotanto ja toiminta on kyetty pitämään käynnissä. Olemme tehneet oikeita asioita työmaillamme.”

Aleksi Auer, SRV:n turvallisuuspäällikkö.  

SRV seuraa pandemian tilannetta ja opastaa ennakoimaan sekä toimimaan tarkkaan laadittujen ohjeistusten mukaisesti, myös niissä tilanteissa, joissa tapauksia ilmenee. 

”Meillä on toimintaohjeet työmailla kunnossa. Käytämme tietynlaisia suojaimia, olemme nostaneet yleistä hygieniatasoa ja työvoiman liikkumista on porrastettu. Näiden tärkeiden toimenpiteiden lisäksi olemme valveuttaneet sisäisellä viestinnällä, etteivät ihmiset tule töihin kipeänä ja osaavat tunnistaa omista oireistaan, milloin hakeutua testeihin”. 

SRV on tehostanut koronatoimenpiteiden viestimistä. Työmailla on paljon aliurakoitsijoita ja pyrkimyksenä on myös vaikuttaa rokotekattavuuden nostamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa tavanomaista nopeampaa viestimistä, esimerkiksi työmaakohtaisilla tiedotteilla kun tartuntatapauksia on ilmennyt. 

 Työkalut toiminnan jatkuvuuteen

Pandemia on saattanut uusia käyttäjiä eri etätyöteknologioiden piiriin. Johtuen useista eri työmaista, SRV:llä on ollut etätyökäytäntöjä voimassa jo aiemmin. Pandemian ajaessa työelämän poikkeustoimiin, SRV otti valmiit järjestelmät käyttöön ja on hyödyntänyt niitä luovilla tavoilla. 

”Rakentaminen on liikkuvaa työtä ja se on edellyttänyt liikkuvia ratkaisuja aikaisemminkin. Käyttöönoton näkökulmasta tämä on ollut helppoa meille”, Auer sanoo.  

”Meillä on ollut hyviä toimiva sähköisiä työkaluja työpaikan turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä tulee rakentamisen kulttuurista. Rakennusala on vaarallinen ja me havainnoimme yhteistä työympäristöä ja teemme siitä turvallisempaa. Tätä kautta olimme hyvin varautuneita tähän pandemiaan ja tunnistimme sen aiheuttamat riskit.” 

Tartuntaketjujen taltuttaminen ja testaukset

SRV on pandemian alusta asti tehnyt yli 2600 viikkomittausta. Nämä katselmukset käsittävät tarkastuslistan, jossa seurataan muun muassa ulkomaisten työntekijöiden pendelöintiä, kasvosuojainten käyttöä, kokousten etä/hybridiporrastuksia, turvaetäisyyksiä, ohjeistuksia ja työmaahissien maksimihenkilömääriä. Kysymykset ovat laadittu hyvin ruohojuuritasolle ja yksityiskohtaisiksi. Myös henkistä hyvinvointia ja jaksamista poikkeusaikana seurataan tarkasti.   

Eräällä työmaalla pääkaupunkiseudulla ilmeni tartuntarypäs. Työmaa suoritti välittömästi altistuneiden kartoituksen yhdessä asianosaisten työnjohtajien kanssa. Altistuneet tunnistettiin ja poistettiin työmaalta työterveysturvallisuuden varmistamiseksi.  

”Prosessissa otetaan aina yhteyttä kunnan tai kaupungin terveysviranomaisiin ja käydään yhteistyössä läpi tehdyt toimenpiteet. Parhaimmillaan olemme myös pystyneet jakamaan kokemuksiamme näistä tilanteista. Voidaan puhua hyvien käytäntöjen tai oppien jakamisesta”, Auer kertoo.

Tartuntatapauksissa kulunvalvonnasta katsotaan kaikki kulkuaikatiedot ja tartuttamisvaarassa olevien henkilöiden kulkuluvat keskeytetään. Kulkulupia työmaalle jatketaan vasta kun on todettu, että töihin palaaminen on turvallista. Tartuntaketjut saadaan katkaistua tällä tavoin. Hallittu prosessi on tehokas mutta vaatii paljon töitä. 

Esimerkkiä Tampereen työmaalta

Helmikuun lopulla Tampereen Areena-työmaalla alkoi ilmetä koronavirus-tapauksia. Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin infektioyksikkö ja Tampereen kaupungin epidemiologiaryhmä tarkastelivat työmaan koronatilannetta yhdessä SRV:n kanssa ja tekivät päätöksen massatestauksesta. Maaliskuun alussa järjestetyssä vuorokauden mittaisessa massatestauksessa kävi 435 henkilöä. Testauksessa tuli esiin yhteensä yhdeksän tartuntaa ja karanteeniin asetettiin varotoimena useita muitakin henkilöitä sairastuneiden lisäksi. 

Massatestauksella tartunnat saatiin rajattua ja tilanne hallintaan. Työmaan toiminta jatkui ja koronaturvatoimia tiukennettiin.  SRV suosittelee vahvasti koronarokottamista ja pyrkii osaltaan nostamaan toimialan koronarokotekattavuutta tehostetun viestinnän keinoin.  

”Seuraamme jatkuvasti viranomaisohjeistuksia ja toimimme niiden mukaisesti. Pyrimme myös reagoimaan tarvittaessa nopeastikin uusiin mahdollisiin työkaluihin pandemian taltuttamiseksi,” Auer päättää.

 

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit