Opettajien ja oppilaiden kädenjälki näkyy Jokirinteen oppimiskeskuksessa

Kaupunkien kehittäjä

Opettajien ja oppilaiden kädenjälki näkyy Jokirinteen oppimiskeskuksessa

Kirkkonummen Vesitorninmäelle nousevan oppimiskeskuksen tulevat käyttäjät ovat osallistuneet tilojen suunnitteluun ainutlaatuisen laajassa mittakaavassa.

Kun Jokirinteen koulu-, päiväkoti- ja vapaa-ajan tiloja käsittävää oppimiskeskushanketta alettiin suunnitella, oli Kirkkonummen kunnalle selvää, että oppimiskeskus suunniteltaisiin käyttäjälähtöisesti. Uusien oppimisympäristöjen mukaisia ratkaisuja ei Suomessa oltu toteutettu montaa Jokirinteen oppimiskeskuksen ollessa valmistelu- eli hankesuunnitteluvaiheessa. Asia oli aivan uusi myös Kirkkonummella.

– Kolmikerroksiseen oppimiskeskukseen tulee nykyaikaiset monimuotoiset tilat, jotka joustavat ja taipuvat erilaisiin toimintoihin, oppisisältöihin ja työskentelymuotoihin. Siksi pedagogit oli saatava asiantuntijoiksi mukaan heti hankesuunnittelun alkuvaiheessa suunnittelemaan tulevaisuuden koulua ja päiväkotia, jotta tilat vastaavat käyttäjien tarpeita ja toiveita. Samalla henkilökunta pääsi suunnittelemaan omaa toimintaansa uusissa ympäristöissä jo alkuvaiheessa, Kirkkonummen kunnan rakennuttajainsinööri Hanne Nylund kertoo.

Kirkkonummen kunnan valittua SRV:n rakennushankkeen toteuttajaksi on oppimiskeskukseen siirtyvää Kirkkoharjun koulun ja Finnsbackan päiväkodin henkilökunnan edustusta kuultu kymmenissä SRV:n luotsaamissa työpajoissa. Lisäksi kunnan ruokapalvelut, tilapalvelut ja kunnossapitopalvelut ovat osallistuneet suunnittelutyöpajoihin.

– Kehitimme suunnitteluprosessiamme tukemaan näin laajasti käyttäjiä osallistavaa suunnittelua. Jaoimme suunnittelun osakokonaisuuksiin ja loimme työpajakonseptin, jotta kaikki uskaltaisivat matalalla kynnyksellä tuoda oman näkökulmansa keskusteluun ja löytäisimme avoimen keskustelun pohjalta parhaat ratkaisut, SRV:n suunnittelupäällikkö Anu Raatikainen kuvailee.

Suunnittelutyö on ollut iso ponnistus vaatien koulun ja päiväkodin henkilökunnalta aikaa ja paneutumista. Työ on kuitenkin kannattanut ja uutta oppimiskeskusta odotetaan innolla.

– Lähdin suurella sydämellä tähän mukaan, ja uuden oppimiskeskuksen rakentaminen on ollut unelmien täyttymys meille kaikille. Toiveitamme on kuultu ja olemme päässeet todella paljon vaikuttamaan siihen, millaiset tilat päiväkodille tulee, Finnsbackan päiväkodinjohtaja Elina Utriainen kuvailee.

– On ollut ilo huomata, että kommenttejamme on otettu suunnitelmissa huomioon ja on hienoa, että jokainen on saanut osallistua ja tuoda mielipiteensä esille. Odotamme kovasti, että pääsemme uusiin ja puhtaisiin tiloihin. Se on upea juttu, Kirkkoharjun koulun rehtori Maarit Mäkäläinen iloitsee.

Tilasuunnittelu eläväksi VR-laseilla

Rakennussuunnitelmat havainnollistettiin käyttäjille virtuaalilasien avulla.

Ennen suunnittelutyöpajojen käynnistymistä oli pohdinnan paikka: miten rakennussuunnitelmat saataisiin esitettyä mahdollisimman selkeästi tilojen tuleville käyttäjille?

– Tilasuunnittelua elävöitettiin hyödyntämällä VR-teknologiaa, sillä virtuaalilasien avulla koulun tilaratkaisut ja niiden mittasuhteet aukeavat loppukäyttäjille aivan eri lailla kuin pelkästään pohjapiirroksia tutkimalla, Raatikainen kertoo ratkaisusta.

Työmaan ollessa vielä pelkkä monttu Kirkkonummella pääsivät opettajat jo liikkumaan tulevan työpaikkansa tiloissa – virtuaalilasit päässään.

– Virtuaalilasien kokeilu oli todella mielenkiintoinen kokemus. Erityisesti alkuvaiheessa visuaalinen kierros oppimiskeskuksen sisällä auttoi hahmottamaan tilasuunnitelmat, Utriainen kertoo.

Suunnittelu lähti liikkeelle tilatarpeiden määrittelyistä.

– Suunnittelimme aluksi, kuinka iso oppimiskeskuksen yleisen moduulin tulisi olla, kuinka monelle pienemmälle vetäytymisluokalle on tarve ja miten pienemmät tilat erotellaan muusta kokonaisuudesta, Raatikainen kertoo.

Päiväkodin osalla päädyttiin sijoittamaan muut tilat keskiössä olevan salin ympärille.

– Meillä on paljon kieltä ja kulttuuria harjoittelevia kansainvälisiä lapsia, joten toiveissamme oli saada päiväkodin keskelle kohtaamispaikkana toimiva sali, jossa lapset ja aikuiset voivat luontevasti liikkua ja kohdata toisiaan, Utriainen sanoo.

Yleisten tilojen suunnittelun jälkeen koulun osalla vuorossa oli tilakohtaiset huonekortit opetettavien aineiden mukaisesti, sillä esimerkiksi musiikin- ja kuvaamataidon opetus vaativat perinteisemmän opetusympäristön. Rehtori Mäkäläinen kertoo, että koulun koko 90-henkinen työyhteisö on ollut suunnittelussa mukana, minkä lisäksi myös sivistystoimi toi oman osaamisensa suunnitteluun.

– Kaikki opettajamme osallistuivat yleisten tilojen suunnittelutyöpajoihin. Tämän jälkeen ainekohtaiset tilat suunniteltiin pienemmissä ryhmissä. Työryhmien edustajat toivat kuitenkin ajantasaista tietoa suunnitelmista koko henkilökunnalle, ja meillä on keväästä lähtien ollut käytössämme luokkahuone, jossa isot pohjakuvat ovat nähtävissä, Mäkäläinen kertoo suunnitteluprosessin etenemisestä.

Tällä hetkellä työn alla on tilojen värityssuunnitelma, siihen tukeutuva irtokalustesuunnitelma sekä pihan suunnittelu. Näitä on luonnollisesti suunniteltu yhdessä opettajien kanssa.

– Pihan osalta työpajoissa on pohdittu esimerkiksi, mitä leikkivälineitä pihalle laitetaan ja miten pihaa käytetään, jotta se olisi myös turvallinen. Myös pedagoginen aspekti on otettu huomioon, ja pihalle on suunniteltu monimuotoisia istutuksia, jotta piha toimii myös opetuksellisena paikkana, Raatikainen kertoo.

Yhteisvoimin toimivaan lopputulokseen

Kirkkoharjun koulun oppilaat ja Finnsbackan päiväkodin lapset maalasivat kenties Suomen suurimman yhteisötaideteoksen, joka tullaan ripustamaan oppimiskeskuksen seinälle.

Yhdessä tekemällä on saatu aikaan konkreettisia parannuksia. Työpajoissa virinneet isot ja pienet ehdotukset on viety SRV:n suunnittelijoiden työpöydälle, ja suunnitelmia on mahdollisuuksien mukaan kehitetty eteenpäin toiveiden mukaisesti.

– Olemme saaneet todella paljon suunnittelun avuksi kommentteja ja käyttäneet niitä hyödyksi. Esimerkiksi kenkäeteisten oli tarkoitus olla toiminnallisten kokonaisuuksien eli moduulien vieressä, mutta kommenttien perusteella ne sijoitettiin alakerran oville, mikä on rakennuksen elinkaaren kannalta tosi hyvä asia, Raatikainen kertoo.

SRV:n projektipäällikkö Kimmo Hyry pitää tärkeänä, että tilan tulevia käyttäjiä kuullaan, jotta kaikki oleelliset näkökulmat voidaan ottaa huomioon.

– Huolellisella suunnittelulla myös mahdolliset ongelmakohdat löydetään ennen rakentamisvaihetta, ja niihin voidaan miettiä soveltuvat ratkaisut, Hyry toteaa.

Myös lapset perheineen ovat päässeet vaikuttamaan lopputulokseen. Kommentteja kerättiin jo alkuvaiheessa kuntalais- ja vanhempainilloissa, minkä lisäksi koulun ja päiväkodin lapset ovat tuoneet esille omia unelmiaan.

– Päiväkodin lapset saivat piirtää unelmapihan. Luonto nousi lasten toiveissa vahvasti esille, ja se näkyykin nyt pihan suunnitelmissa, Utriainen toteaa.

Koulun oppilaat ja päiväkotilapset pääsivät myöskin tutustumaan tulevaan oppimiskeskukseen Kirkkoharjun koulussa keväällä järjestetyllä lasten peruskiven muurausjuhlassa. Päivän aikana lapset maalasivat osallistujamäärältään kenties Suomen suurimman yhteisötaideteoksen kuvataiteilija Sanna Jalomäen ja muotoilija Sinivuokko Koivulan ohjaamina, heidän kehittämällään Kimppakuvitustekniikalla. Teokset tullaan ripustamaan oppimiskeskuksen seinille.

– Taidepaja oli kiva tapa osallistaa oppilaita rakentamiseen. Vaikka osallistujia oli yli 1 000, päivä eteni oikein sujuvasti, Mäkäläinen iloitsee.

Myös oppimiskeskuksen naapurustoa on osallistettu rakentamiseen, kun SRV on kutsunut työmaan naapureita työmaatoimistoon tutustumaan rakenteilla olevaan oppimiskeskukseen.

– Meille on tärkeää, että vuoropuhelu työmaan lähialueen palveluiden käyttäjien ja asukkaiden kanssa toimii. Olemme useampaan otteeseen kutsuneet naapureita tutustumistilaisuuksiin, joissa he ovat päässeet tutustumaan tulevaan oppimiskeskukseen, myös virtuaalikierroksen muodossa, Hyry kertoo.

Kun suunnittelussa on mukana useita osapuolia, saumaton yhteistyö on edellytys tehokkaan etenemisen ja toimivan lopputuloksen saavuttamisen kannalta. Anu Raatikainen kertoo, että tämä on toteutunut Jokirinteen oppimiskeskuksessa.

– Yhteistyö niin Kirkkonummen kunnan kuin oppimiskeskuksen tulevien käyttäjienkin kanssa on sujunut todella hyvin. Olemme saaneet tarvittavaa tietoa ja saaneet yhdessä aikaan päätöksiä. Yhdessä opettajien ja kunnan edustajien kanssa olemme kehittäneet oppimiskeskuksen todella toimivaksi, Raatikainen kiittelee.

Samoilla linjoilla on myös Hanne Nylund.

– Yhteistyö on sujunut hyvin, hanke on edennyt aikataulussa ja valitut suunnitteluratkaisut ovat laadukkaita, Nylund kehuu.

Jaa sivu

Tutustu Jokirinteen oppimiskeskukseen

3171 Jokirinteen oppimiskeskus

3171 Jokirinteen oppimiskeskus

SRV toteuttaa Jokirinteen oppimiskeskuksen Kirkkonummen Vesitorninmäelle kymmenen vuoden elinkaarihankkeena.

Lue lisää

Samankaltaiset artikkelit