Ojangon bussivarikkoa Vantaalla rakennetaan ympäristön ehdoilla

Kaupunkien kehittäjä

Ojangon bussivarikkoa Vantaalla rakennetaan ympäristön ehdoilla

SRV:n infrarakentajat käynnistivät Ojangon bussivarikon rakentamisen Vantaalla keväällä. Varikon rakentamisessa ympäristöarvot ja kierrättäminen ovat olleet keskeisessä roolissa. Esimerkiksi työmaan kaivuumaata on hyödynnetty naapurustossa mullan raaka-aineena sekä itse työmaalla rakennekerrosten alapuolisiin täyttöihin. Tontilta kaadetut puut on myyty hyötykäyttöön ja kannot haketettu lämpövoimalaan. Tontin ylimääräinen kiviaines murskataan kantavan kerroksen materiaaliksi asfaltin alle. Työmaalla louhitaan kaikkiaan noin 8000 m3 kiveä ja kaivetaan 40 000 m3 maa-ainesta, joten kyse on merkittävästä uusiokäytöstä.

Neljän hehtaarin työmaa

Ojangon noin neljän hehtaarin kokoiselle varikkoalueelle tulee tankkaus- ja latauspaikat 200:lle bussille, huoltohalli, toimisto ja bussien pesulinjasto. Uusi varikko valmistuu käyttöönotto- ja testausvaiheen jälkeen syksyllä 2021. Ojangon varikko korvaa Hakunilan keskustasta poistuvan ahtaan ja asutuksen keskellä sijaitsevan bussivarikon ja mahdollistaa tehokkaan ja ympäristöystävällisemmän joukkoliikenteen järjestämisen. Esimerkiksi tulevan varikon ekologinen pesuasema säästää merkittävästi vettä, sillä linja-autojen pesulaitteessa käytettävästä vedestä 75% kierrätetään uudelleen pesulinjastolla käytettäväksi.

Ojangon bussivarikon havainnekuva

SRV:n monet isot infrahankkeet on toteutettu vilkkaasti liikennöityihin paikkoihin. Rakentamisen aikana onkin tärkeää huomioida liikenteen sujuvuus, lähialueiden asukkaat ja muut toimijat. Ojangon bussivarikkotyömaa sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Kehä III:n varrella mutta töitä tehdäänkin tällä kertaa sivussa vilkkaasta valtaväylästä ja huomio kiinnittyykin tällä kertaa ympäröivään luontoon ja sen huomioimiseen.

Ympäristöä säästäen

Työt käynnistyivät varikkoalueen raivauksella huhtikuun lopussa. Puunkaadon yhteydessä huolehdittiin, että metsäaluetta jää mahdollisimman paljon koskemattomaksi.

Maanrakennustöiden yhteydessä varikon alta poistettavat maamassat on osittain pystytty toimittamaan lähellä olevalle naapuriyritykselle, jolloin maan kuljetuksessa ajomatka on vain parisataa metriä. Ylimääräiset pintamaat on toimitettu Petikon maankaatopaikalle. Varikkoalueelta louhittava kivi hyödynnetään myös suoraan itse varikon rakentamisessa, sillä kantava kerros tehdään tontilta louhitusta ja murskatusta murskeesta.

Vanhan virastotalon betonia varikon alle

Hyvä perustus on jokaisen rakennushankkeen tärkeimpiä lähtökohtia. Varikkoalueen pihan jakava kerros tehdään betonimurskeesta, joka on matkannut työmaalle Tikkurilan vanhan virastotalon purkutyömaalta. Kaupungin virastona ja liiketiloina toiminut rakennus kun on purettu ja sen tilalle rakennetaan uusi virastotalo. Purkutyömaan betonimurske hyödynnetään nyt Ojangon bussivarikon pihassa. Paitsi että betonimurske on kierrätettyä materiaalia, sillä saadaan tukeva pohja varikolle.

Share page

Samankaltaiset artikkelit