Nolla tapaturmaa on ajattelumallimme

Vastuullisuus

Nolla tapaturmaa on ajattelumallimme

Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumi perustettiin 2003 tukemaan suomalaisia työpaikkoja työturvallisuuden ja työterveyden parantamisessa. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä yli 400 työpaikkaa ympäri Suomen, mikä kattaa yli 16 % työllisestä työvoimasta Suomessa.

SRV saavutti Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumin tasoluokituksessa ensimmäistä kertaa korkeimman sijan, I – Maailman kärjessä. Valtakunnallisessa työturvallisuuden tasoluokituksessa korkeimmalle tasolle pääsi yhteensä 29 yritystä. SRV:n saavutuksen arvoa lisää se, että SRV oli ainoa korkeimmalle tasolle päässyt rakennusalan yritys.

Turvallisuus on jatkuvaa viestintää ja tiedottamista

Nolla tapaturmaa -foorumin vuosittaiset tasoluokitukset perustuvat yhdessä jäsentyöpaikkojen kanssa luotuihin kriteereihin. Tasoluokitusta myönnettäessä tarkastellaan mm. työpaikan työtapaturmataajuutta ja tapaturmien vakavuutta sekä edellytetään, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa. Tasoluokituksen tavoitteena on tukea työpaikkoja pitkäjänteisessä työturvallisuuden kehittämisessä ja nostaa esiin myönteisiä esimerkkejä työpaikoilta, joissa turvallisuus on osa arkea.

SRV:n turvallisuuspäällikkö Aleksi Auer kertoo, että nolla tapaturmaa on enemmän ajattelu- ja toimintamalli, kuin numeerinen tavoite.
”Turvallisuus on jatkuvaa kehitystyötä, ja sitä tehdään yhdessä työmaiden kanssa pienin askelin. Rakennusala on riskialtis, mutta pyrimme sitouttamaan niin omat kuin alihankkijoittemme työntekijät SRV:n turvallisuuskulttuuriin. Keskeistä tässä on tiedostus, viestintä ja sidosryhmäviestintä. Lähetämme esimerkiksi säännöllisesti uutiskirjeitä myös alihankkijoille. Viime vuosina olemme parantaneet prosesseja, luoneet tehokkaampia työkaluja riskien hallintaan ja tunnistamiseen ja pyrkineet ennakoivasti torjumaan riskejä”, toteaa Aleksi.

Turvallisuus syntyy perehdytyksestä, ennakoinnista ja havainnoista
Laadukkaalla perehdyttämisellä on merkittävä vaikutus työturvallisuuden parantamisessa. SRV:n työmailla on käytössä oma sähköinen etäperehdytysjärjestelmä, jonka yhtenäistää ja sujuvoittaa perehdytyskäytäntöjä. Perehdytyksessä käydään läpi työmaan erityispiirteet ja työturvallisuusasiat. Perehdytysmateriaali on käännetty viidelle kielelle.
Merkittävä turvallisuustekijä on myös työn riskien arviointi, minkä jokainen aliurakoitsija suorittaa ennen töiden aloitusta. Kun mahdolliset riskit tunnistetaan ennakkoon, pystytään niihin varautumaan paremmin.
Turvallisuushavainnoille SRV:llä on käytössä oma järjestelmä, SRV Turva, jonne havaintoja kirjataan joka päivä kymmenittäin. Viime vuonna Turvaan tehtiin yhteensä lähes 18 000 havaintoa; muun muassa läheltä piti -tilanteita, turvallisuushuomioita, hyviä käytäntöjä ja kehitysideoita. Turvaan tallennettua tietoa analysoidaan ja tärkeää oppia saadaan etenkin poikkeamista.

Sähköinen etäperehdytys yhdistää eri toiminta- ja turvallisuuskulttuurit

Toteutamme rakennushankkeemme SRV Mallin mukaisesti yhdessä laajan, ammattitaitoisen ja huolellisesti valitun kumppaniverkoston kanssa. Tyypillisellä työmaalla työskentelee työntekijöitä aliurakoitsijoilta, heidän aliurakoitsijoiltaan sekä henkilöstövuokrausyrityksiltä. Lisäksi työmaalla vierailee päivän aikana lukuisia henkilöitä, kuten yhteistyökumppaneita tai esimerkiksi kuormaa työmaalle kuljettavia kuljetusyrityksen työntekijöitä. Tämä tarkoittaa lukuisia erilaisia toiminta- ja turvallisuuskulttuureita, mikä luo valtavien mahdollisuuksien lisäksi omat haasteensa turvallisuuden hallintaan.
Jotta yhteinen toiminta- ja turvallisuuskulttuuri voi syntyä, täytyy vastuiden ja toimintatapojen olla selvät. Perehdytyksessä olennainen tieto yhtiöstä, työmaasta ja sen erityismääräyksistä annetaan jokaiselle työmaalla työskentelevälle. Tässä hyvä työkalu on työmaillamme vuodesta 2017 asti käytössä ollut sähköinen etäperehdytys, joka yhtenäistää perehdytyskäytännöt ja varmistaa perehdytysprosessin tasalaatuisuuden. Lisäksi työntekijät suorittavat työmaakohtaisen perehdytyksen ennen töiden aloittamista. Keskeisessä roolissa ovat myös keskinäisen tiedotuksen toimivuus, yhteisten vaarojen tunnistaminen ja työsuojelun yhteistoiminta.
Myös vierailijat sitoutetaan turvallisuuteen. Vieraat ilmoittavat ja sopivat tulostaan työmaalle aina ennakolta. Heidät otetaan vastaan työmaatoimistossa, jossa vierailijat täyttävät SRV:n vierailijalomakkeen ja pukevat turvavarusteet ylleen. Vierailijan isäntä valvoo vierailijaa koko työmaalla olon ajan.

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit