Minkälainen toimisto tukee hybridityötä? Nämä kolme trendiä korostuvat nyt yritysten toiveissa ja tilojen suunnittelussa

Toimitilat

Minkälainen toimisto tukee hybridityötä? Nämä kolme trendiä korostuvat nyt yritysten toiveissa ja tilojen suunnittelussa

Työnteon tavat ovat mullistuksessa, ja moni yrityspäättäjä pohtii tällä hetkellä sitä, minkälainen toimisto palvelee työntekijöitä ja yrityksen tarpeita tulevina vuosina.

Täysi etätyöaika osoitti, että hyvää yrityskulttuuria ja yhteenkuuluvuutta on vaikea luoda ja ylläpitää etänä. Monessa yrityksessä onkin viimeistään syksyn tullen siirrytty hybridityömalliin, jossa työskennellään osa viikosta toimistolla ja osa kotoa käsin. Vanhat tilat eivät välttämättä palvele uusia työnteon tapoja.

SRV:n HR-johtaja Kristiina Sotka, kehitysjohtaja Miimu Airaksinen ja toimitilojen hankekehitysjohtaja Olli Viita nimesivät kolme tämän hetken tärkeintä teemaa, jotka jokaisen yrityksen kannattaa huomioida toimistotilojen päivitystä suunnitellessaan.

Muunneltavuus avuksi tehokkaaseen tilankäyttöön ja muuttuviin tarpeisiin

Hybridityöarjessa toimistolle tullaan esimerkiksi vaihtamaan ajatuksia ja ideoimaan yhdessä oman tiimin ja muiden kollegoiden kanssa. Toimistolla paikalla olevien määrä jakautuu epätasaisesti eri viikonpäivien välillä, ja siksi tilojen mitoittaminen tarvittavalle henkilömäärälle on haastavaa.

Tilojen muuntojoustavuus on avainasemassa tehokkaan tilankäytön suunnittelun ja muuttuvien tarpeiden huomioimisen kannalta.

SRV:n hankekehitysjohtaja Olli Viita kertoo, että ainakaan vielä ei ole olemassa kevyesti liikuteltavia, ääntä eristäviä seinärakenteita, joilla toimistoa saisi lennosta muokattua erilaisiin tarpeisiin.

”Suurin muutos onkin tapahtunut siinä, miten työympäristöjä suunnitellaan. Enää ei valita avo- tai koppikonttorin väliltä, vaan suunnitellaan monipuolisemmin eri työnteon tapoja tukevia ympäristöjä, jotka sopeutuvat esimerkiksi tiimityöskentelyyn tai vetäytymiseen”, Viita tiivistää.

Myös teknologiaratkaisut, kuten erilaiset älykkäät tilanvarausjärjestelmät, auttavat tehostamaan tilankäyttöä.

Etenkin uusista toimistorakennuksista löytyy lähes aina myös varattavia yhteisiä tiloja, jolloin yrityksellä vuokralla oleviin tiloihin ei välttämättä tarvita esimerkiksi suurelle henkilömäärälle mitoitettuja neuvottelutiloja.

Viihtyisä toimisto houkuttelee lähityöhön ja toimii valttina rekrytoinnissa

Kotona työskentelyn jälkeen toimistotilojen viihtyisyydestä on tullut entistä tärkeämpää työntekijöille. SRV:n HR-johtajan Kristiina Sotkan mukaan toimiston pitää tuoda ihmisen elämään lisäarvoa ja sujuvuutta.

”Viihtyisyys koostuu monesta eri asiasta, jotka eivät rajoitu vain toimiston seinien sisälle. Esimerkiksi työpaikan sijainti hyvien liikenneyhteyksien päässä on tärkeää erityisesti nuoremmille työntekijöille. He arvostavat myös sitä, että työpaikan läheltä löytyy arkea helpottavia palveluita”, Sotka kertoo.

Toimistolla viihtyminen lähtee liikkeelle perusasioista: Onko sisälämpötila miellyttävä? Onko sisäilman laatu hyvä? Pystyykö työergonomian säätämään itselle sopivaksi?

Uusien toimistotilojen yhteyteen suunnitellaan usein myös palveluita, jotka helpottavat arkea työn ulkopuolella. Samasta toimistorakennuksesta saattaa löytyä esimerkiksi posti- tai pesulapalveluita tai automaatti, josta työntekijä voi päivän päätteeksi poimia mukaan tekemänsä ruokakauppatilauksen.

Vastuulliseksi rakennettu toimisto on imago- ja kustannustekijä

SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen kertoo, että vastuullisuuteen liittyvät toiveet ovat pinnalla ja yhteneväisiä sekä SRV:n Suunnannäyttäjien että kiinteistösijoittajien näkemyksissä.

Toimistotilat ovat monelle yritykselle käyntikortti, jolla voi viestiä vastuullisuuteen liittyvistä konkreettisista teoista. Vastuullisuuteen voi vaikuttaa esimerkiksi tekemällä vähäpäästöisiä rakennusmateriaalivalintoja ja suosimalla uusiutuvia energiaratkaisuja ja tuoreinta tekniikkaa.

”Uusien toimistojen suunnittelussa pystymme tarjoamaan auttavaa kättä esimerkiksi pinnalla olevan energiakriisin ratkaisemiseksi. Rakennukset kuluttavat 35 % Suomessa käytettävästä energiasta. Nykyaikainen rakennusautomaatio mahdollistaa sen, että toimistotilojen ilmanvaihtoa, jäädytystä, lämmitystä ja valaistusta säätämällä voidaan osallistua energian kysynnän ja tarjonnan jouston tasaamiseen”, Airaksinen antaa esimerkin.

Älykäs rakennusautomaatio tuo suoraan säästöjä energiankulutuksessa myös toimiston käyttäjille. Automaation tekemien säätöjen vaikutus esimerkiksi lämpötilaan tai valaistukseen on niin hienovarainen, että rakennuksessa töitä tekevä ei sitä kuitenkaan huomaa.

Toimistorakentamisen avulla voidaan myös lisätä kaupunkiluonnon monimuotoisuutta esimerkiksi lisäämällä urbaaniin kortteliin viherkattoja tai muita luontoelementtejä.

Kiinnostuitko? Tutustu vapaisiin toimitiloihin täällä.

 

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit