Miltä näyttää toimistotilojen tulevaisuus?

Kaupunkien kehittäjä

Miltä näyttää toimistotilojen tulevaisuus?

Trendinä tilankäytön tehostuminen

Tällä hetkellä tyhjän toimistotilan määrä on ennätyslukemissa eikä tilanteeseen ole nähtävissä suurta muutosta. Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vuokrausaste on 82 % (2015) ja näkyvillä ei ole nousevaa alaa, joka tulisi tarvitsemaan paljon toimistotilaa ja söisi vajaakäyttöastetta. Kasvunäkymiä on nähtävillä liike-elämän palveluissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kasvavan toimistotilatarpeen sijaan yrityksissä suuntauksena on tilankäytön tehostaminen muun muassa vähentämällä työpisteiden määrää ja siirtymällä vaihtuviin työpisteisiin. Tyhjien toimistotilojen muutos muuhun käyttötarkoitukseen on melko verkkaista.

Muuntojoustavuus valttia

Toimitilojen tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta kristallipallosta on nähtävissä se, että tiloilta vaaditaan yhä enemmän muuntojoustavuutta. Tilatarpeiden mahdollisia muutoksia on pystyttävä ennakoimaan. Yritysten muuttuneet tarpeet pitävät yllä tarvetta uusien toimistojen rakentamiseen ja uusia tiloja edelleen rakennetaan.

Saavutettavuus määrittelee työpaikka-alueiden voittajat

Pääkaupunkiseudulla Helsingin keskusta pysyy keskeisenä toimistoalueena edelleen tietyille aloille ja toimistoille. Tämän lisäksi Kalasatama-Vallila-Pasila –akseli nähdään kasvavana ja elinovimaisena työpaikka-alueena. Myös Tikkurila on kasvamassa keskukseksi tiiviimmän rakentamisen myötä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella Helsinki-Tampere –välisellä raideosuudella on kasvupotentiaalia, samoin Tampereen lentokenttää tukevilla toiminnoilla.
Tärkeintä voittavilla alueilla on saavutettavuus ja etenkin raideliikenteen (juna, metro ja raitiovaunu) merkitys korostuu. Tämän hetkiset suurimmat inframuutokset Kehärata ja Länsimetron jatke ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia niiden varsille.

Keskittymiä keskustassa ja kauempana

Keskustaan ja raideliikenteen äärelle hakeutuvien yritysten rinnalla trendinä on nähtävissä hakeutuminen keskustojen ulkopuolelle. Taajaman ulkopuolelle ei sijoituta hajanaisesti, vaan yritykset keskittyvät tietyille alueille, esimerkkinä keskittymä Vantaan lentokentän läheisyydessä. Hyvät työpaikkakeskittymät ovat alueita, jotka ovat selkeästi profiloituneet ja ovat sitä kautta houkuttelevia. Keskustasijoittumista vastaan kääntyy Helsingin keskustan suppilomaisuus, johon pääväylät syöttävät liikennettä. Tilannetta eivät helpota suunnitteilla olevat kaupunkibulevardit. Tässä mielessä Vantaa ja Espoo voivat nousta voittajiksi.

Lähde: SRV:n Toimitilojen tehopäivässä 2.6.2015 panelistit pohtivat toimistotilojen tulevaisuudennäkymiä. Kaupunkitutkimus TA Oy:n toimitusjohtaja Seppo Laakso, Pellervon taloustutkimus PTT:n toimitusjohtaja Pasi Holm ja Vantaan kaupungin elinkeinojohtaja Jose Valanta listasivat toimistotilojen tulevaisuuden suuntaviivat.

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit