Megatrendit ja kriittiset menestystekijät

Asuminen

Megatrendit ja kriittiset menestystekijät

Ihmiset ovat joutuneet käsittelemään nopeita, hyvin pieniäkin muutoksia, joita heidän ympärillään tapahtuu jatkuvasti. Samalla pystytään hahmottamaan myös laajempia, taustalla vaikuttavia muutoksia, jotka mullistavat koko elämäntavan, kuten globaalin talouden muutokset, jatkuvan kaupungistumisen ja teknologian lisääntyvän roolin arjessa.

Yhteisöllisyys, ekologisuus ja hyvinvoinnin merkitys kasvavat, kun ihmiset elävät entistä terveempinä aiempaa pidempään. Uusi kasvu perustuu palveluihin, kun tavat työskennellä ja kuluttaa ovat jatkuvassa muutoksessa.

Samaan aikaan väestön ikääntyminen ja vaurastuminen osaltaan lisäävät kaupan ja palveluiden kysyntää. Ostokäyttäytyminen ja työteko muuttuvat. Tuotteet ostetaan yhä useammin verkosta, ne halutaan suoraan kotiin toimitettuina ja pysyvä työpiste on käymässä yhä harvinaisemmaksi.

Töitä tehdään milloin kotona, kahvilassa, kesämökillä tai uudenlaisissa cowork-toimitiloissa. Kaupunkikeskuksissa on nähtävissä selkeä tarve isoille kokonaisuuksille, joissa yhdistyvät infrastruktuuri, kaupat, palvelut ja asunnot. Juuri sitä, mitä haluamme REDI-hankkeellamme toteuttaa.

Yleinen talouskehitys ja yhteiskunnalliset muutokset lisäävät muuttoliikettä ja kaupungistumista. Kaupungistuminen on megatrendeistä SRV:n kannalta merkittävin. Se vaikuttaa meidän toimintaan tänään, huomenna ja pitkälle tulevaisuudessa. VTT:n mukaan Helsingin seudun väkiluku saattaa kasvaa 10–15 prosenttia seuraavan 25 vuoden aikana. Joidenkin ennusteiden mukaan vuonna 2050 jo kolme neljästä maapallon asukkaasta asuu kaupungissa.

Lisääntyneet tulot näkyvät selvästi kulutusmenojen rakenteessa. Vapaa-aikaan ja virkistykseen on käytettävissä entistä enemmän rahaa. Ihmiset haluavat ja tarvitsevat yhä enemmän palveluita. Nämä kaikki menestystekijät ja megatrendit vaikuttavat siihen, millainen yhtiö SRV haluaa olla vuonna 2020, millaisessa toimintaympäristössä tulevaisuudessa toimitaan ja ennen kaikkea mitä asiakkaat, omistajat ja muut sidosryhmät meiltä odottavat ja edellyttävät.

Juttu on alunperin julkaistu vuoden 2016 vuosikertomuksessa

Jaa sivu

Lue lisää

Samankaltaiset artikkelit