Matka uuteen kotiin

Asuminen

Matka uuteen kotiin

1. Varaa asunto
Aloitamme ennakkomarkkinoinnin, kun kohteesta on käytössä alustavat tiedot. Voit ennakkomarkkinointivaiheessa varausmaksun maksamalla tehdä asunnosta varauksen, jonka voit perua ilman perusteluja tai varausmaksua menettämättä. Kun teet varauksen varhaisessa vaiheessa, voit valita juuri sinulle sopivimman kodin tarjonnasta.

2. Sovi kaupanteon ajankohta
Kohteen sitova myynti alkaa, kun turva-asiakirjat sekä asuntokauppalain mukaiset vakuudet on asetettu säilytettäväksi RS-pankkiin SRV:n toimesta. Ennen kaupantekoajankohtaa saat kauppakirjan sekä kaikki kauppaan vaikuttavat asiakirjat tutustuttavaksesi. Kauppahinta erääntyy maksettavaksi hinnastossa ja kauppakirjassa ilmoitetuin erin kohteen valmiusasteen mukaisesti. Varausmaksusi luetaan osaksi kauppahintaa.

3. Tee sisustusvalinnat
Selvitä, kuuluuko kauppahintaan oikeus tehdä sisustusvalintoja tai lisähintaisia yksilöllisiä muutoksia. Tee valinnat erillisessä ohjelmassa annettuun päivämäärään mennessä. Mikäli toiveissasi on jotain aivan muuta asuntosi ja sen materiaalien suhteen, ota kaupanteon jälkeen yhteyttä kohteen asiakaspalveluvastaavaan. Asiakaspalveluvastaava laatii toiveittesi pohjalta kirjallisen muutostyötarjouksen hyväksyttäväksi. Kun kaikki sisustusvalinnat ja yksilölliset muutokset on tehty, vahvista tilauksesi kirjallisesti.

4. Osallistu ostajien kokoukseen
Kun neljäsosa kohteen asunnoista on myyty, kutsumme koolle osakkeenostajien kokouksen. Ostajilla on kokouksessa oikeus valita rakennustyön tarkkailija, joka valvoo rakentamisen sopimuksenmukaisuutta. Tarkkailijan on oltava myyjästä ja urakoitsijasta riippumaton ja hänellä on oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys. Lisäksi kokouksessa voidaan valita erillinen tilintarkastaja. Kulut em. valinnoista tullaan sisällyttämään yhtiön talousarvioon ja ne tulevat kaikkien osakkaiden vastattavaksi. Kokouksessa ostajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä niin asuntoon ja yhtiöön, kuin rakentamiseenkin liittyen.

5. Tee muuttotarkastus
Järjestämme sinulle tilaisuuden tutustua uuteen kotiisi ja tehdä muuttotarkastus noin kuukautta ennen muuttopäivää. Tarkastuksessa mahdollisesti havaitut puutteet pyrimme korjaamaan ennen muuttoa.

6. Muuta uuteen kotiisi
Saat muuttokirjeen noin viisi viikkoa ennen muuttopäivää. Kirjeessä ilmoitamme sitovasti muuttopäivän. Kerromme kirjeessä myös mm. valitun isännöitsijän tiedot, täsmennetyt yhtiövastikkeet ja käyttökorvausmaksut, avainten luovutusajankohdan ja -paikan sekä osakekirjojen luovutusajankohdan. Muuttokirje sekä kodinkansio viedään myös Nettikotiin. Muuttopäivänä sinua palvelevat SRV:n edustajien lisäksi yhtiön isännöitsijätoimiston edustajat. Asunnon hallinta ja omistusoikeus luovutetaan ostajalle, kun kauppahinnan viimeiset erät sekä mahdollisesti sovitut tilatut ja tehdyt muutostyöt on maksettu, ei kuitenkaan ennen muuttopäivää.

7. Osallistu hallinnonluovustusyhtiökokoukseen
Kutsumme noin kolmen kuukauden kuluessa muutosta osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa yhtiön hallinto luovutetaan valittavalle hallitukselle ja rakentamisvaihe päättyy. Kokouksessa esitetään välitinpäätös tilintarkastuskertomuksineen sekä annetaan selvitys taloussuunnitelman ja rakentamisen toteutumisesta. Kokouksen jälkeen uusi hallitus voi pitää järjestäytymiskokouksensa, jossa he valitsevat puheenjohtajan.

8. Huolehdi uudesta kodistasi
Osakkaille ja yhtiölle luovutetaan Kodinkansio, josta löydät uutta asuntoasi koskevat tärkeimmät asiakirjat, kuten alkuperäisen pohjapiirustuksen sekä tietoa tekemistäsi materiaalivalinnoista ja mahdollisista yksilöllisistä muutoksista kertovan huonekortin. Kansiossa on tärkeimpien pintamateriaalien ja kodinkoneiden käyttöohjeet. Kodinkansio sisältää myös Uuden asunnon käsikirjan, jossa on yleistä tietoa asumisesta. Asianmukaiset hoito- ja kunnossapitotoimenpiteet takaavat asuinhuoneiston kunnon ja laatutason säilyvyyden, jotta voit nauttia kodistasi.

9. Vuositarkastus
Vuositarkastuksen yhteydessä toimitamme osakkaille sekä yhtiölle kaavakkeen, johon merkitään mahdolliset huoneistossa ja yleisissä tiloissa havaitut virheet. Vuositarkastuskokous kutsutaan koolle SRV:n toimesta 12 – 15 kuukauden kuluttua taloyhtiön valmistumisesta. Kokouksessa ilmenneet korjaustyötarpeet toteutetaan vuositarkastuksen jälkeen. Ostajan turvana on RS-vakuuksien lisäksi rakennusvirhevakuutus, joka on voimassa 10 vuotta kohteen valmistumisesta.

Sänky makuuhuoneessa

Valinnainen vuokratontti
Valinnainen vuokratontti tuo joustavuutta uuden asunnon hankintaan. SRV:n valikoiduissa kohteissa yhtiöillä on valinnainen vuokratontti. Asunnonostaja voi halutessaan maksaa huoneistoonsa kohdistuvan osuuden asunto-osakeyhtiön vuokraamasta tontista. Maksun jälkeen vastaava osuus tontista siirtyy asunto-osakeyhtiön omistukseen. Asunnonostaja voi myös maksaa tontista vuokravastiketta, jolloin uuden asunnon hankintahinta muodostuu edullisemmaksi.

Joustavuutta asunnon hankintahinnan jaksottamiseen
Valinnainen vuokratontti mahdollistaa asunnon hankintahinnan osittaisen jaksottamisen ajoittamalla tontin määräosan maksun itselle sopivimpaan ajankohtaan. Asunnonostaja voi valita, maksaako tonttiosuutensa asunnonoston yhteydessä tai myöhemmin, jolloin hän maksaa tontista lunastusosuuden sijasta kuukausittaista tontinvuokravastiketta. Maksamalla huoneistokohtaisen osuuden yhtiön tontista asunnonostaja vapautuu tontinvuokravastikkeen maksusta.

Huoneistokohtaista tonttiosuutta ei ole pakko maksaa lainkaan, mikäli osakkeenomistaja näin päättää. Tällöin tontinvuokra peritään osakkeenomistajalta tontinvuokravastikkeena. Tontinvuokravastikkeen maksaminen ei pienennä huoneistokohtaista tontin lunastusosuutta.

Vuokratontilta omalle tontille
Tontin lunastusosuuden hinta ei sisälly huoneiston velattomaan hintaan. Lunastusosuuden hinta ilmoitetaan aina erikseen kohteen hinnastossa ja se maksetaan erikseen, mikäli asunnonostaja päättää maksaa tontin osuuden asunnonoston yhteydessä.

Tontin lunastushintaa korotetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutoksella, johon asunto-osakeyhtiö on sitoutunut. Lunastushintaan lisätään myös tonttiosuuden ostoon liittyvä varainsiirtovero ja muut lunastuksesta syntyvät kustannukset. Lisätietoa saat kunkin valinnainen vuokratontti -kohteen myyntihinnastosta.

Huoneistokohtaisen tontinosan lunastushinnan osittainen maksaminen ei ole mahdollista. Mikäli osakkeenostaja haluaa maksaa tonttiosuuden, se on maksettava kokonaisuudessaan kerralla.

Huoneistokohtainen tonttiosuuden lunastus päätetään asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeenostaja sitoutuu etukäteen kirjallisesti maksamaan asunto-osakeyhtiölle kuluineen hinnan, jonka asunto-osakeyhtiö on velvollinen suorittamaan maanomistajalle, ja asunto-osakeyhtiö lunastaa huoneistoa vastaavan osuuden tontista asunto-osakeyhtiön omistukseen. Lunastuksen voi tehdä rakennuksen valmistumisen yhteydessä ja sen jälkeen kerran vuodessa.

Asunnonostajilta tullaan tiedustelemaan halukkuutta huoneistokohtaisen tontin määräosan maksamiseen lähellä yhtiön rakennusten valmistumista. Mikäli ostaja haluaa maksaa tontin määräosan valmistumisen yhteydessä, suorituksen eräpäivä on noin viikko ennen valmistumista, jotta varat ovat yhtiön tilillä, kun asunto-osakeyhtiön on suoritettava tontinosaa koskeva kauppahinta maanomistajalle.

Lisätietoa tontin lunastushinnan muodostumisesta saat kunkin valinnainen vuokratontti –kohteen myyntihinnastosta.

Jos sinulla heräsi kysyttävää, asuntomyyntimme palvelee sinua mielellään!

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit