Materiaalien valinnoilla on pitkäaikainen vaikutus

Rakentaminen palveluna

Materiaalien valinnoilla on pitkäaikainen vaikutus

Vähähiilinen teräs. Puurakenteet. Lämpöä vuotamaton lasi. Nämä ovat esimerkkejä materiaaleista, joilla voidaan varmistaa rakennusten elinkaariviisas rakentaminen nyt sekä tulevaisuudessa.

Materiaalien viisas hyödyntäminen rakentamisessa vaatii jatkuvaa tasapainottelua. Kun rakennuskohteita suunnitellaan, nousee pöydälle kysymyksiä vaikkapa niiden hiilijalanjäljestä, kierrätettävyydestä ja kestävyydestä. Materiaalien näkökulmasta elinkaariviisaus koostuukin monien vaatimusten ja tarpeiden yhteensovittamisesta.

”Laatu on edelleen rakentamisessa keskeisintä ja tärkeintä. Materiaalien osalta pyritään kuitenkin suosimaan sellaisia tuotteita, joilla on ympäristöseloste, eli EPD-merkintä. Sen avulla voidaan varmistaa niiden jäljitettävyys ja kestävyys”, kertoo SRV:n kehityspäällikkö Sam Stade.

Materiaalivalinnat vaikuttavat rakennuksen kustannuksiin koko sen elinkaaren varrella.

Materiaalivalinnat vaikuttavat rakennuksen kustannuksiin koko sen elinkaaren varrella. Jos rakennukseen on suunniteltu esimerkiksi 100 vuoden käyttöikä, ja materiaali on sellaista, joka pitää vaihtaa 25 vuoden välein, tulevat käyttökustannukset mahdollisesti korkeammiksi kuin sellaisessa rakennuksessa, jossa materiaalit kestävät koko tuon 100 vuoden ajan.

Mahdollisimman kustannustehokkaiden ja tarkoituksenmukaisten ratkaisujen tekemisessä on apuna jatkuvasti kertyvä ymmärrys materiaalien käyttäytymisestä pitkältä ajanjaksolta. Kehityksen mukana markkinoille tulee myös jatkuvasti uusiin materiaali-innovaatioihin perustuvia tuotteita, joiden käyttöiät ovat pidempiä ja kierrätettävyys ensiluokkaista.

”Kaikessa materiaalien valinnassa tulee ensisijaisesti tehdä käyttökohteen mukaisia valintoja. Voi esimerkiksi olla, että 100 vuoden kestävyydellä mainostettu materiaali pitääkin vaihtaa jo 10 vuoden päästä, jos sen pinnalle päätyy vaikkapa sulfaatteja tai suolaroiskeita. Tällöin oikeiden materiaalien löytäminen on osoitus kokemuksen tuomasta viisaudesta”, Stade sanoo.

Mallinnuksen perusteella optimoidaan niin valon määrä, lämmityksen- ja sähköntarve sekä muut viihtyvyyteen ja kustannuksiin olennaisesti liittyvät rakennuksen ominaisuudet.

Apuna tässä ovat myös kehittyneet suunnittelutyökalut, joiden avulla voidaan mallintaa materiaalien käyttäytymistä, sekä niiden synnyttämiä rakennusolosuhteita digitaalisesti. Mallinnuksen perusteella optimoidaan niin valon määrä, lämmityksen- ja sähköntarve sekä muut viihtyvyyteen ja kustannuksiin olennaisesti liittyvät rakennuksen ominaisuudet. Elinkaariviisaan rakennuksen suunnittelu vaatiikin jatkuvaa punnitsemista lukuisten optimoitavien parametrien sekä voimassa olevien rakennusmääräysten pohjalta.

Katse materiaaleissakin tulevaisuutta kohti

Kiinteistön arvon säilyminen on ensisijaisen tärkeää kiinteistön omistajille. Tässäkin materiaalien tarkalla valinnalla on suuri rooli. Suunnittelutyössä tulee ottaa huomioon jatkuvasti muuttuva maailma, jossa olosuhteet ja rakennuksen ympäristö sekä sen käyttötarkoitus voivat kehittyä yllättäviinkin suuntiin vuosikymmenten kuluessa.

”Jos ajattelee tänä päivänä purettavia rakennuksia, niin ongelmaksi nousee se, miten materiaaleja voidaan käyttää uudelleen. Useinkaan ei voida hyödyntää aiemmin käytettyjä materiaaleja uudelleen sellaisinaan, vaan ne joudutaan kierrättämään materiaalina tai energiana. Tavoitteena on kuitenkin pyrkiä välttämään neitseellisten raaka-aineiden kulutusta”, Stade sanoo.

Rakennusmääräykset määrittelevät kestävyyden minimivaatimukset. Seuraamalla ympäristöluokitusten määrittämiä standardeja, voidaan rakennusten ympäristölle synnyttämää taakkaa pienentää edelleen. Viisaita ratkaisuja tekemällä voikin löytää mille tahansa mittakaavalle sopivan tavan minimoida rakennuksen elinkaaren aikana syntyvät päästöt ja samalla optimoida rakennetun ympäristön viihtyvyys.

Hyvä esimerkki rakentamisesta, jossa elinkaariviisaus on otettu huomioon, on Vantaalle a valmistuva Pressi Smart Premises, jossa yhdistyvät uusimmat energiatehokkuusmenetelmät ja moderni tilatekniikka.

Elinkaariviisaus pitääkin pohjimmiltaan sisällään sen, että löydetään tasapaino ympäristön kanssa, tarjotaan samalla mahdollisimman viihtyisät tilat, sekä varmistetaan kiinteistön arvon säilyminen pitkälle tulevaisuuteen, niin että seuraavatkin sukupolvet pääsevät nauttimaan niistä.

”Me olemme vain pienen hetken tässä maailmassa, ja rakennettu ympäristö säilyy meitä pidempään. Siksi on kannettava huolta myös rakentamisen kestävyydestä. Voidaan vaikkapa miettiä, tarvitaanko niin paljon kaikkea, vai pärjäisimmekö vähemmällä? Jääkö jälkeemme vain jätettä vai kierrätämmekö materiaalit viisaasti, tulevaisuutta silmällä pitäen?”

Jaa sivu

Suunnannäyttäjät

Suunnannäyttäjät

Kerro meille, millaisessa ympäristössä sinä haluat elää ja millainen on sinun kestävä kaupunkisi. Perustimme Suunnannäyttäjät, jotta kaikilla olisi mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista tulevaisuutta rakennamme.

Liity Suunnannäyttäjiin

Kiinnostaako elinkaariviisaasti rakennettu?

Samankaltaiset artikkelit