Maailman Talousfoorumi listasi tapoja, joilla toimitilojen käyttö ja työn tekemisen tavat saattavat muuttua

Toimitilat

Maailman Talousfoorumi listasi tapoja, joilla toimitilojen käyttö ja työn tekemisen tavat saattavat muuttua

Monet meistä ovat pohtineet erilaisia työn tekemisen tapoja kuluneen kevään aikana. Yrityksissä on lisätty muun muassa etätyötä ja erilaisista terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvistä varotoimista on tullut osa työpaikkojen arkea. Olemme tehneet töitä mitä erilaisimmissa paikoissa ja mitä mielikuvituksellisimmista työpisteistä käsin. Millaisia vaikutuksia koronaviruksella tai muilla vakavilla epidemioilla on jatkossa tiloihin, joissa työskentelemme?

Maailman Talousfoorumi (World Economic Forum) on listannut tapoja, joilla koronavirus saattaa muuttaa tai vaikuttaa siihen, millaisissa tiloissa, ja miten työskentelemme jatkossa. Kokosimme joukon Talousfoorumin esiin nostamia esimerkkejä tähän juttuun. Millaisia ajatuksia ne herättävät?

1.      Työasemat

Toimitiloissa tehdään muutoksia, jotta työpisteet saadaan sijoitettua turvavälien mukaiselle etäisyydelle toisistaan. Tämä saattaa tarkoittaa monilla työpaikoilla esimerkiksi työpisteiden tai pöytien koon kasvattamista, jotta turvallinen etäisyys voidaan järjestää.

2.      Yksinkertaiset ratkaisut

Yksinkertaisilta tuntuvat ratkaisut, kuten toimitilojen siivouksen lisääminen ja oman työpisteen siisteydestä huolehtiminen tulevat entistä keskeisemmäksi osaksi jokaisen työntekijän arkea. Oman työpisteen ja työvälineiden päivittäisestä siisteydestä huolehtimiseen panostetaan enemmän ja erilaisten puhdistusaineiden – kuten käsidesin – käyttö työpaikoilla lisääntyy.

3.      Suljetummat tilat?

Tuleeko toimitiloissa vuosikymmeniä vallalla ollut trendi avotoimistoista tiensä päähän? Yksiselitteistä vastausta ei ole ja aihepiiri on herättänyt laajaa ja vilkasta keskustelua toimitilasuunnittelijoiden piireissä pitkin kevättä. Tuskin palaamme kuitenkaan 1950-luvun yksittäisten työhuoneiden toimistoon, mutta toimitiloissa kiinnitetään todennäköisesti entistä paremmin huomiota muun muassa liikkumiseen ja työpisteiden etäisyyksiin.

4.      Lisää opasteita

Erilaiset visuaaliset opasteet lisääntyvät. Opasteita kiinnitetään toimistorakennusten auloihin ja käytäville sekä lattioihin ja seinäpinnoille havainnollistamaan muun muassa riittäviä turvavälejä.

5.      Teknologia

Vähentääkseen tartuntavaaraa yritysten ennakoidaan investoivan erilaisiin kontaktittomiin teknologisiin ratkaisuihin, jotta työntekijät koskettaisivat mahdollisimman vähän samoja pintoja. Erilaiset liikkeentunnistimet, automaattiovet, kasvojen tunnistus, hissin tai jopa kahvin tilaaminen puhelinsovelluksella yleistyvät toimistoissa.

6.      Tilojen muokkaus

Yritykset joutuvat miettimään tilatarpeensa uudestaan. Tarve tilojen muokkaukselle tai kokonaan uusille toimitiloille tulee ajankohtaiseksi monelle yritykselle. Erityisesti tiloissa liikkumiseen kiinnitetään huomiota ja leveämmät käytävät ja oviaukot lisääntyvät työpaikoilla.

7.      Puhdas ilma

Puhdas, raikas ilma on keskeinen edellytys tehokkaalle työskentelylle. Toimitilojen ilmanvaihdosta tuleekin entistä tärkeämpää ja ilmanvaihdon suunnitteluun panostetaan vielä aiempaa enemmän.

8.      Yhteisölliset työskentelytilat

Miten käy erityisesti luovalla alalla ja start upeissa suosiossa olleiden yhteisöllisten työtilojen? On vaikea kuvitella, että yhteisöllisyys trendinä poistuisi yhtäkkiä kokonaan. Yhteisöllisiin työskentelytiloihin tehdään todennäköisesti samansuuntaisia muutoksia kuin muihinkin työtiloihin; liikkumiseen ja etäisyyksiin kiinnitetään tarkemmin huomiota, opasteita lisätään ja tilojen siivousta tehostetaan.

9.      Tervehtiminen

Tervehtimisen tavat muuttuvat ja monet ennakoivat kättelyn tervehtimismuotona pysyvän poissa työpaikoilta vielä jonkin aikaa. Suomessa myös Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on pohtinut vaihtoehtoisia tervehtimistapoja muun muassa itsenäisyyspäivän juhlien perinteiselle kättelylle.

10. Etätyö pysyväksi osaksi työelämää

Monet ovat innostuneet etätöistä koronaepidemian aikana. Etätyön lisääntyminen antaakin yrityksille lisää mahdollisuuksia pohtia erilaisia tilaratkaisuja ja päivittää omat toimitilansa vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeita. Todennäköistä on, että etätöitä tehdään monilla työpaikoilla jatkossa enemmän kuin aiemmin, mutta myös fyysiselle työpaikalle halutaan kokoontua entiseen tapaan. Jonkinlainen yhdistelmä työpaikalla tehtäviä töitä ja etätyötä on todennäköisesti ratkaisu erityisesti erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja tietotyössä.

Lähde: Maailman Talousfoorumi

Jaa sivu

Samankaltaiset artikkelit